“Afrika is een digitaal continent.” Het is een titel die we blijven lezen, alsof het bedoeld is om clichématige visies op Afrikaanse armoede te verwarren. In 2020 waren mobiele technologieën en diensten al goed voor 8 procent van het BBP in Sub-Sahara Afrika. Er zijn de afgelopen jaren verschillende grote digitale bedrijven op het continent opgericht.

Kizito Odhiambo, CEO van een van deze start-ups, associeert de opkomst van zijn bedrijf met een wat groter geheel. Zoals hij het stelt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Afrika zichzelf kan voeden – ik denk zelfs dat Afrika de wereld kan voeden. Het continent heeft alles wat het daarvoor nodig heeft.” Odhiambo gebruikt dus het beroemde beeld van een continent dat feitelijk rijk is aan grondstoffen en jonge mensen, een potentieel dat gewoon gerealiseerd moet worden – vandaag de dag, door middel van moderne, digitale technologie.

Maar Odhiambo’s reclamebelofte is weinig meer dan een list. Om te begrijpen waarom, moeten we eens kijken naar de politieke economie van Afrika.

Het is geen toeval dat Odhiambo’s visie voor de toekomst van Afrika de economisch onrendabele rol van de mondiale voedselleverancier is. De meerderheid van de bevolking van het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika leeft niet van loonarbeid, maar van zelfvoorzienende landbouw als kleine boeren. Geen wonder dat zijn Duits-Keniaanse vlaggenschipstart-up zich precies op deze klantenkring heeft toegelegd. Met zijn app AgriBORA – de naam is samengesteld uit het Griekse woord voor ‘veld’ en Swahili voor ‘beter’ – verbindt Odhiambo kleine boeren met elkaar en informeert hen onder meer over de weersvoorspellingen. Hierdoor kunnen zij het beste tijdstip voor zaaien en oogsten bepalen. De app maakt gebruik van data van de European Space Agency (ESA), die ook in de start-up zelf investeert.

De acht miljoen Kenianen die leven van het verbouwen van graan, fruit, maïs, aardappelen en cassave hebben niet alleen weersgegevens nodig, maar ook leningen om meer zaden, machines of kunstmest te kopen. Geen wonder: zelfvoorzienende boeren, zoals de naam al doet vermoeden, produceren primair voor zichzelf en hun eigen consumptie en niet voor de (wereld)markt en voor geld. En waar geen business is, hebben de landen van Sub-Sahara Afrika geen belang bij het creëren of onderhouden van de benodigde infrastructuur voor de kredietbusiness. Dit is waar de app nieuw terrein betreedt en een digitale marktplaats biedt: voor leners en banken, voor kopen en verkopen, en voor het verstrekken van actuele markt- en financieringsgegevens.

Het is niet helemaal correct om te zeggen dat er voorheen geen markt was. Producten werden wel verkocht, maar met zes tot negen tussenpersonen langs de weg. Deze tussenpersonen tussen boeren en afzetmarkten worden nu geëlimineerd door hun digitale concurrenten. AgriBORA neemt de hele waardeketen over. Op deze manier fungeert gedigitaliseerd handelskapitaal als een geweldige vereenvoudiger en verdringt het de analoge tussenpersoonconcurrentie met lage app-kosten. AgriBORA kan het zich veroorloven om dit aan te bieden omdat het spelers elimineert die voorheen een deel van de inkomsten namen en nieuwe bedrijfsgebieden opent.

AgriBORA is noch de enige noch de meest succesvolle app van Afrikaanse oorsprong. In 2007 lanceerde Vodafone M-PESA samen met Safaricom, het grootste mobiele telefoonbedrijf van Kenia. De “M” in het samengestelde neologisme staat voor mobiel, terwijl “pesa” contant geld betekent in het Kiswahili. De app wordt nu gebruikt door zestig miljoen mensen, waarvan de helft in Kenia. Het is daarom veilig om te zeggen dat de betaaldienst een monopolie heeft in het Oost-Afrikaanse land. De overige dertig miljoen gebruikers zijn verspreid over Tanzania, de Democratische Republiek Congo, Mozambique, Ghana en Egypte.

Het is duidelijk waarom digitale betalingen zo snel aanslaan. In Kenia heeft slechts de helft van de mensen een eigen bankrekening, maar de meeste Kenianen hebben wel een eigen telefoonnummer. “Als je een mobiele telefoon hebt, ben je bankable”, vertelde de Keniaanse econoom James Shikwati aan omroep SWR2. Kiosken in heel Kenia nemen de functie van bankfilialen over en maken het mogelijk om geld op te waarderen of op te nemen. Het geld wordt rechtstreeks toegewezen aan het geregistreerde telefoonnummer. Dit betekent dat het tegoed dat aan een nummer wordt toegewezen ook onafhankelijk is van de diefstal van de mobiele telefoon. En de app is zo ontworpen dat zelfs mensen die niet kunnen lezen of schrijven, hem kunnen gebruiken.

Landbouw- en bankapps zijn technische oplossingen voor de circulatie van geld en kapitaal, maar bieden geen garantie voor economische vooruitgang. Op 29 april, Duitsland HIJ DOET De krant schreef over Afrika het volgende: “Als je naar de ontwikkeling van de afgelopen veertig jaar kijkt, ontstaat er een ontnuchterend beeld. Het Afrikaanse aandeel in de wereldeconomie is sinds 1980 niet veranderd – en het Internationale Monetaire Fonds voorspelt nauwelijks een stijging in de komende jaren: het Afrikaanse aandeel in het mondiale bbp zal in 2028 naar verwachting 5,4 procent bedragen.”

Veel Afrikaanse landen, waarvan bekend is dat ze ‘rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen’, halen een aanzienlijk deel van hun inkomen niet uit de kracht van hun eigen economie, maar uit de verkoop van hun hulpbronnen. Zuid-Afrika exporteert voornamelijk ertsen, metalen, steenkool en goud, maar ook – althans in kleine mate – industriële eindproducten zoals voertuigen. In Nigeria is de dominantie van grondstoffen nog duidelijker. Ruim 90 procent van de goederenexport komt voor rekening van ‘minerale brandstoffen’. Natuurlijke hulpbronnen, zeldzame aardmetalen en fossiele brandstoffen zijn nog steeds de centrale pijlers van de Afrikaanse economie.

De Afrikaanse export is overwegend onbewerkt. (Grafiek van de auteur gebaseerd op gegevens in HIJ DOET29 april 2024)

De overvloedige grondstoffen, met name zeldzame aardmetalen en metalen, die nodig zijn voor de productie van halfgeleiders (en dus voor smartphones en serverfarms), worden onverwerkt geëxporteerd en hebben nog geen economische cycli gecreëerd in Afrikaanse landen. De exportinkomsten worden afgeleid van de macht om over land te beschikken en niet van de productiviteit van de economie. Dienovereenkomstig zijn de Afrikaanse staten niet het onderwerp van hun economieën, maar slechts leveranciers voor de productie met toegevoegde waarde die elders plaatsvindt. De export van grondstoffen in het algemeen, en dus ook de export van de materiële basis van digitalisering, vormen wat we de onkapitalistische basis van het Afrikaanse kapitalisme zouden kunnen noemen.

Dit is de bittere waarheid van de politieke economie van digitalisering in Afrika. Het continent biedt de materiële basis voor de digitale technologieën die in het Globale Noorden worden geproduceerd, terwijl miljoenen Afrikanen het goedkope menselijke materiaal vormen voor de winning van grondstoffen. Prijzen en voorwaarden voor de export van grondstoffen worden grotendeels bepaald door de geïndustrialiseerde landen. Dit extreem eenzijdige “bedrijfsmodel” heeft geen potentieel om armoede te overwinnen, die niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan bankrekeningen, maar door de economische rol van Afrika op de wereldmarkt. De apps zijn geen uitweg uit de armoede op het continent, maar een manier om met de gevolgen ervan om te gaan.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter