In mei kwam Cúcuta, een Colombiaanse stad met een miljoen inwoners aan de grens met Venezuela, in het middelpunt van de belangstelling van de Speciale Jurisdictie voor Vrede (JEP), de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het identificeren, documenteren en vaststellen van de verantwoordelijkheid voor de dood van slachtoffers in het voortdurende gewapende conflict in het land.

Nadat getuigenissen van een paramilitaire commandant het bestaan ​​van massagraven in de stad onthulden, sloot de JEP, in haar grootste en meest kritische interventie ooit, Cementerio Central in Cúcuta en wees het aan als een belangrijke misdaadlocatie. Forensische onderzoekers die voor de JEP werkten, ontdekten tien ongemarkeerde massagraven in de begraafplaats, waaruit ze duizenden ontbindende zwarte zakken vol met rottende lijken en afbrokkelende botten opgroeven. In het perceel rondom een ​​negentiende-eeuws Italiaans marmeren monument ontdekten ze nog eens duizend lichamen in diepe kuilen die op elkaar waren gestapeld.

Een JEP-bord buiten de begraafplaats van Cúcuta. (Met dank aan Kurt Hollander)

Meer dan honderdduizend mensen staan ​​momenteel geregistreerd als ‘verdwenen’ in Colombia, een erfenis van de ultragewelddadige conflicten in het land tussen guerrillastrijders, paramilitairen, criminele groeperingen en de overheid. In de staat waar Cúcuta ligt, zijn meer dan vierduizend mensen door hun families als ‘verdwenen’ opgegeven. Door DNA-testen van de menselijke resten die zijn gevonden in de Cementerio Central, zijn meer dan tweehonderd van de lijken al geïdentificeerd als die van mensen die zijn vermoord en verdwenen. De aardse resten van deze lijken zijn zorgvuldig gecatalogiseerd, voorzien van microchips om toekomstige bewegingen te traceren en begraven in familiegraven of in kleine nissen in betonnen muren die speciaal voor hen zijn gebouwd op de begraafplaats.

Cementerio Central in Cúcuta werd opgericht in 1885, tien jaar nadat een aardbeving met een kracht van 8,5 de stad volledig met de grond gelijk maakte, waarbij zo’n 1500 mensen omkwamen. De begraafplaats werd oorspronkelijk gebouwd op een heuvel buiten de stadsgrenzen op een groot stuk land met een indrukwekkend uitzicht op de stad beneden en de Venezolaanse bergen in het oosten. Echter, vanwege een van de snelste stedelijke uitbreidingen die ooit op de planeet is meegemaakt — een direct gevolg van het geweld dat de afgelopen decennia op het platteland woedde en dat miljoenen Colombianen van hun land heeft verdreven — ligt de begraafplaats nu midden in het centrum van de stad.

In de eerste honderd jaar van zijn bestaan ​​werden meer dan honderdduizend mensen uit alle lagen van de bevolking en alle lagen van de bevolking, waaronder Colombianen, Venezolanen, Duitsers, Arabieren en Joden, op de site begraven. De begraafplaats bood oorspronkelijk verschillende begraafplannen voor alle klassen: luxe percelen met marmeren monumenten ontworpen door Italiaanse beeldhouwers, compleet met elegante begrafenisstoeten van gesneden houten kisten getrokken door paarden; bescheiden graven in functionalistische architectuur; of gemeenschappelijke graven gemarkeerd met alleen een kruis of steen.

In de loop van de tijd evolueerde de architectuur van de begraafplaats om gelijke tred te houden met veranderingen in de stad eromheen, waarbij nieuwere materialen en technologieën werden verwerkt in zowel de tombes als de memento mori. Toen de economie van Cúcuta instortte vanwege de economische crisis in Venezuela, maakte handgesneden marmer plaats voor cement levende schilderijen ontworpen met digitale fotografische afbeeldingen die de overledene afbeelden in religieuze scènes of met persoonlijke bezittingen. In Cúcuta sterven de meeste mannen die jong sterven op gewelddadige wijze. Vaak waren ze deelnemers aan gevechten tussen criminele groepen. Objecten die op hun plaquettes zijn gefotoshopt, documenteren soms hun criminele activiteiten, met motorfietsen (gebruikt in sicario moorden) en AK-47’s zijn de populairste afbeeldingen.

Het meest bezochte graf op de begraafplaats is dat van Fabio Isaza, een crimineel die in de jaren 60 in Cúcuta opereerde. Hoewel hij uiteindelijk door de politie op straat werd doodgeschoten, leeft zijn roem voort als een lokale Robin Hood (een romantische voorloper van stedelijke guerrillastrijders). Zijn graf is versierd met honderden metalen plaquettes die mensen aan de muren hangen om hem te bedanken voor het helpen verhoren van hun gebeden.

Het graf van Fabio Isaza. (Met dank aan Kurt Hollander)

Voor velen zijn begraafplaatsen vol met dode mensen die in hun graven liggen, griezelige plekken die geschikt zijn voor horrorfilms. In Cementerio Central in Cúcuta is de horror echt, met skeletten die vaak worden opgegraven, uit de begraafplaats worden gehaald om te worden verbrand en vervolgens worden teruggeplaatst in ongemarkeerde graven om hun identiteit te verbergen voor de autoriteiten.

Het feit dat de lijken van honderden mensen die in en rond Cúcuta zijn vermoord, ‘s nachts via de achteringang naar binnen zijn gesmokkeld, weerspiegelt de hoge mate van geweld die de stad al tientallen jaren teistert, maar ook de samenwerking van de lokale en regionale overheden met illegale paramilitaire groeperingen.

Sinds 2019 zijn er meer dan twintig bloedbaden in Cúcuta geweest, bedoeld om de inwoners, autoriteiten en zakelijke rivalen in de stad te terroriseren. Vrijwel alle grote criminele organisaties, paramilitaire groepen en guerrilla-splintergroepen van Colombia opereren in Cúcuta. Guerrilla’s en criminelen concentreren zich meestal in de heuvels boven de stad of in de armste buurten. Paramilitairen en narcobazen wonen in rijke buurten, terwijl hun schutters in middenklassegebieden wonen.

Tot in de jaren 90 woedde er geweld tussen guerrillastrijders en legertroepen in de periferie van Cúcuta. Begin jaren 90 verspreidden zich recent gevormde paramilitaire organisaties door het hele land, die guerrillagroepen uit de gebieden die ze hadden gecontroleerd dreven, en ex-guerrillastrijders, hun sympathisanten en iedereen die hun zaken in de weg zat (waaronder drugshandel, afpersing, ontvoering en moord) opjoegen en vermoordden.

De belangrijkste pleinen en voetbalvelden van veel steden aan de rand van Cúcuta werden executieplaatsen en massabegraafplaatsen, terwijl de lokale rivieren werden omgevormd tot waterige graven. In 2000 vermoordde een grote paramilitaire groep die in de stad opereerde verschillende steenhouwers in een stad net ten zuiden van Cúcuta en gebruikte hun ovens om de lijken van hun slachtoffers te verbranden. Binnen Cúcuta werden martel- en executieplaatsen ingericht op parkeerplaatsen en in een verlaten gebied van de belangrijkste markt van de stad, en voor veel van deze moorden werd de begraafplaats gebruikt als de belangrijkste stortplaats.

Door de lijken van hun slachtoffers in ongemarkeerde massagraven te begraven, slaagden de militaire en paramilitaire groepen erin de realiteit van het geweld in Colombia te verbergen voor de algemene bevolking. Decennialang werd de bevolking in Colombia, dankzij de officiële, door de staat gecontroleerde media, wijsgemaakt dat communistische guerrillastrijders verantwoordelijk waren voor de meeste gewelddadige sterfgevallen in het hele land. In werkelijkheid werd echter, volgens het Colombiaanse Nationaal Centrum voor Historisch Geheugen, de overgrote meerderheid van de meer dan tweehonderdduizend mensen die werden gedood tijdens het gewapende conflict tussen 1958 en 2012 (toen de FARC-guerrillastrijders een vredesakkoord onderhandelden met de Colombiaanse regering) vermoord door paramilitaire doodseskaders die het vuile werk deden van rijke landeigenaren, industriëlen en extreemrechtse politici in samenwerking met het Colombiaanse leger, en die werden begeleid, getraind en voorzien van inlichtingen en wapens door de Amerikaanse regering.

Kruisen ter nagedachtenis aan de vermoorde en verdwenen personen, met plakkaten met de nummers van hun microchips. (Met dank aan Kurt Hollander)

Een meerderheid van de guerrillastrijders die de Colombiaanse regering beweerde dat haar leger in gevechten in het hele land was gedood, waren in feite onschuldige burgers (campesinos, studenten, journalisten, professoren, gemeenschapsleiders en milieuactivisten), een veelvoorkomende praktijk die bekend staat als “valse positieven”. Geschat wordt dat er in Colombia meer onschuldige mensen door hun eigen regering zijn gedood dan in alle vuile oorlogen in Chili, Argentinië en Brazilië bij elkaar. Om dit vuile geheim te bewaren, moesten duizenden lichamen worden verborgen of verdwenen.

De JEP, opgericht in 2017, documenteert de meest gruwelijke bloedbaden die in Colombia zijn gepleegd en verzamelt getuigenissen rechtstreeks van de betrokken gewapende actoren. Duizenden guerrillastrijders, paramilitaire strijders en militaire officieren die hebben deelgenomen, hebben strafvermindering gekregen of zijn vrijgesproken van eerdere misdaden in ruil voor informatie. Met deze getuigenissen herschrijven de forensisch onderzoekers van de JEP de geschiedenis van het gewapende conflict in Colombia door veel van de diepste, donkerste geheimen te onthullen die de autoriteiten hebben geprobeerd te begraven. Zoals in klassieke horrorverhalen, hebben skeletten in de kast een manier om terug te komen en hun moordenaars te achtervolgen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter