Haring wordt gelost van een vissersboot in Rockland, MaineRobert F. Bukaty/AP

Bestrijd desinformatie: Meld u gratis aan Moeder Jones Dagelijks nieuwsbrief en volg het nieuws dat ertoe doet.

In een van de meest met de langverwachte beslissingen van dit semester heeft het Hooggerechtshof een 40 jaar oude juridische doctrine, de zogenaamde “Chevron deference”, vernietigd, op grond waarvan van rechters werd verwacht dat ze zich zouden onderwerpen aan de interpretatie van wetten door een federale instantie die dubbelzinnig zijn. De uitspraak, verdeeld over ideologische lijnen met 6-3 stemmen, zal verstrekkende gevolgen hebben, zeggen experts, en kan van invloed zijn op allerlei soorten federaal beleid, van gezondheidszorg en belastingen tot klimaatverandering.

De zaken die centraal staan ​​in deze beslissing:Relentless, Inc. tegen Ministerie van Handel En Loper Bright Enterprises tegen Raimondo—op hun meest basale niveau, een geschil over haringvisserij en wettelijke kosten. In een poging overbevissing te voorkomen, eiste de federale overheid dat vissers ten minste een deel van de kosten betaalden voor wettelijk verplichte monitoren om hun visserijactiviteiten te observeren. De vissers achter de zaken—gesteund door anti-regulerende belangen zoals Charles Koch—bepleitten dat zij de rekening niet zouden moeten betalen omdat de wet niet specificeert wie betaalt.

Maar deze uitspraak is veel, veel groter dan een gevecht over visgelden. Vickie Patton, algemeen adviseur van het Environmental Defense Fund, met wie ik sprak voorafgaand aan de uitspraak, ziet de uitdaging om Chevron eerbied (genoemd naar een zaak van het Hooggerechtshof uit 1984, Chevron USA versus Natural Resources Defense Council) als onderdeel van een “uitgebreide campagne” van de industrie en hun bondgenoten om de federale autoriteit te ontrafelen om voedselveiligheid, schone lucht, schoon water, bescherming tegen consumentenfraude en meer te reguleren. “De inzet voor de levens van mensen is groot”, zei ze.

‘Diepgaand’ heeft gelijk: Chevron is een van de meest geciteerde doctrines ooit op juridisch gebied. Dat komt omdat er overal in de beleidsvorming sprake is van dubbelzinnigheid. En bij juridische geschillen over dubbelzinnige wetten, Chevron zegt dat rechters, binnen redelijke grenzen, rekening moeten houden met het begrip van die statuten door federale agentschappen.

In dit geval was de wet in kwestie de Magnuson-Stevens Act uit 1976. SCOTUSblog In januari werd gemeld dat de natuurbeschermingswet de National Marine Fisheries Service, een federaal agentschap, de bevoegdheid geeft om “een of meer waarnemers” op vissersboten te laten rijden om gegevens te verzamelen “die nodig zijn voor het behoud en het beheer van de visserij.” In 2020 oordeelde het bureau dat vissers ook voor de kosten zouden moeten opdraaien – voor een bedrag van ongeveer $ 700 per dag. Haringvissers spanden een rechtszaak aan, en naarmate de zaken bij de lagere rechtbanken terechtkwamen, gingen rechters een beroep doen Chevron eerbied, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de interpretatie van de wet door het agentschap en in het voordeel ervan wordt beslist. Nu, in een grote overwinning voor de industrie, heeft het Hooggerechtshof dat precedent zojuist van tafel geveegd.

Volgens NRDC-advocaat David Doniger, die het oorspronkelijke 1984 betoogde Chevron zaak voor het Hooggerechtshof, Chevron deference was belangrijk omdat het Congres onmogelijk kan wegen op elke laatste praktijk van elke industrie waarop een wet van toepassing zou kunnen zijn. Daar zijn deskundige agentschappen voor, betoogt hij, dus het is logisch dat rechters zich aan hen onderwerpen. “De enige manier waarop onze overheid de problemen die de moderne wereld ons voorschotelt, kan bijhouden, is als je dit partnerschap hebt tussen het Congres en administratieve agentschappen,” zegt hij.

Degenen die tegen zijn Chevronbeweren echter dat de doctrine constitutionele problemen veroorzaakt en dat de interpretatie van wetten aan rechters moet worden overgelaten. Zoals advocaat Roman Martinez zei in zijn openingspleidooien voor Meedogenloos, Inc., Chevron “ondermijnt” de plicht van rechters om federale wetten te interpreteren met behulp van hun “beste en onafhankelijke” oordeel en moedigt de overheidsinstanties aan om te ver te gaan.

Op een achterwaartse manier, de oorspronkelijke zaak uit 1984 waarvoor Chevron eerbied werd genoemd was eigenlijk een overwinning voor industriegerichte conservatieven; de rechtbank oordeelde in het voordeel van de EPA van de regering-Reagan, die een amendement op de Clean Air Act opnieuw had geïnterpreteerd in een poging een vervuilingsregelgeving te beperken. Sindsdien hebben wijlen rechter Antonin Scalia en rechter Clarence Thomas beiden vóór gepleit Chevron. Maar na de ambtsperiode van president Obama begonnen conservatieven de doctrine te verzuren.

Wat uw mening ook is, ChevronHet lijdt geen twijfel dat het ongedaan maken ervan grote gevolgen zal hebben voor de manier waarop het rechtssysteem van het land functioneert. Doniger betoogt dat als rechters meer macht krijgen om de wet te interpreteren, instanties wellicht meer ‘wapenschuw’ zijn bij het maken van beleid, dat partijdige groepen in geselecteerde rechtbanken kunnen oordelen om de regelgeving waartegen zij zich verzetten aan te vechten, en dat er mogelijk een algemeen ‘gebrek aan coherentie” waarin agency-regels worden vernietigd of gehandhaafd. Kortom, zei hij, het zal het vermogen van de overheid verminderen om ‘dingen gedaan te krijgen’.
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter