Vorige week vond er in Bolivia opnieuw een staatsgreep plaats. In de middag van woensdag 26 juni verzamelden gewapende soldaten en tanks zich op Plaza Murillo in La Paz, waarbij één tank het historische presidentiële paleis binnendrong. Beelden van de confrontatie van aangezicht tot aangezicht tussen legergeneraal Juan José Zúñiga en president Luis Arce gingen viraal. Voor Bolivianen was het gevoel van angst dat werd opgeroepen maar al te bekend. Gelukkig was het van korte duur, want de staatsgreep was binnen enkele uren voorbij. In plaats van bloedvergieten en repressie liet de mislukte staatsgreep vragen achter: waarom vond het plaats en wat staat er nu op het programma?

Binnen Bolivia is er een debat over waarom de staatsgreep plaatsvond. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat dit het werk was van een ontevreden en, naar alle schijn, verbazingwekkend onhandige en geïsoleerde generaal, woedend op de president vanwege zijn schijnbare minachting voor zijn loyaliteit. Zúñiga toonde deze “loyaliteit” op 24 juni door publiekelijk te verklaren dat Evo Morales, de voormalige baas van president Arce en huidige politieke rivaal, niet in aanmerking komt om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen in 2025. Zoals Pablo Stefanoni opmerkt, zei Zúñiga in zijn interview op 24 juni: “Evo Morales is wettelijk niet verkiesbaar. De grondwet zegt dat je niet meer dan twee termijnen mag hebben, en deze man is herkozen. De missie van het leger en de strijdkrachten is om ervoor te zorgen dat de grondwet wordt gerespecteerd en nageleefd. Deze man kan niet nog een keer president van dit land zijn.”

Zúñiga’s woorden verwijzen naar een uitspraak van het Boliviaanse Plurinationale Constitutionele Hof in december 2023, waarin werd bepaald dat presidenten niet meer dan twee termijnen in totaal mogen dienen. Deze uitspraak ontkrachtte de controversiële beslissing van het Hof uit 2017 dat presidenten en andere ambtsdragers zich onbeperkt herkiesbaar kunnen stellen als een mensenrecht. Die eerdere uitspraak maakte de weg vrij voor Morales’ zegevierende presidentiële campagne in 2019, die de laatste Boliviaanse staatsgreep van november 2019 inluidde en een jaar van militair bewind onder het extreemrechtse regime van Jeanine Áñez inluidde. Door zijn beslissing uit 2017 terug te draaien, heeft het Hof de mogelijkheid van Morales om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van 2025 geblokkeerd.

De ommekeer van 2023 is omstreden. Zoals te verwachten was, lokte het grote woede uit bij Morales en zijn aanhangers. Maar Vergezichtenzoals de aanhangers van Morales worden genoemd, zijn niet de enigen die geïrriteerd zijn; de beslissing is ook bekritiseerd op twee andere, meer algemene gronden. De eerste is het feit dat het duidelijk verschilt van de Boliviaanse grondwet uit 2009, die slechts meer dan één opeenvolgend presidentiële termijn. De uitspraak van december 2023 stelt daarentegen dat presidenten beperkt zijn tot twee totaal ambtstermijnen, een kwestie waarover de Grondwet zelf niets zegt.

De uitspraak is ook controversieel omdat het Tribunaal dat het heeft uitgevaardigd, op zichzelf algemeen wordt gezien als niet legitiem. Deze wolk van illegitimiteit — en de constitutionele crisis die het heeft veroorzaakt, waarvan het verbod op Morales om zich kandidaat te stellen in 2025 slechts een onderdeel is — komt voort uit de vertraging van de gerechtelijke verkiezingen die gepland stonden voor 2023, waarin nieuwe rechters van het Tribunaal gekozen zouden worden door middel van een volksstemming. Deze verkiezingen vonden niet plaats vanwege onderlinge strijd tussen Evistas en Boogschutters in het Congres van Bolivia, wat voorkwam dat talloze wetgevingen werden aangenomen. De uitspraak over Morales’ positie bij de verkiezingen van 2025 kwam een ​​dag voordat de huidige rechters van het Tribunaal zouden zijn afgetreden. In hun uitspraak namen de rechters ook een controversieel en breed bekritiseerd besluit om zichzelf voor onbepaalde tijd te benoemen en de grondwet te wijzigen om hun eigen herverkiezing mogelijk te maken (iets wat eerder niet was toegestaan).

Zúñiga’s openbare verklaring dat Morales zich in 2025 niet kandidaat kan stellen, lijkt Arce te bevoordelen (en toont blijkbaar Zuñiga’s loyaliteit aan de president); Arce had echter al bezwaar gemaakt tegen Zuñiga’s eerdere opmerkingen en ontsloeg hem de volgende dag. Details van het ontslag werden pas laat openbaar gemaakt, wat waarschijnlijk bijdroeg aan Zúñiga’s vermogen om troepen te leiden tijdens de couppoging van 26 juni. Arce’s besluit om Zúñiga te ontslaan was mogelijk een reactie op de opmerkingen van de generaal, die al een duidelijke en illegale poging waren om zich te bemoeien met de politieke sfeer. Het kan ook zijn dat het Arce zelf is opgedrongen door Morales, die op Zúñiga’s opmerkingen sprong om het ontslag van de generaal aan te dringen. Zijn ontslag, zo lijkt het, heeft Zúñiga ertoe aangezet zijn coup te lanceren.

Zoals opgemerkt, was de staatsgreep spectaculair onsuccesvol en van korte duur. Dit leidde onder andere tot een aantal geestige Boliviaanse memes, waaronder een waarin werd opgemerkt dat Bolivia’s hopeloos mislukte Copa America-voetbalteam, dat werd uitgeschakeld na het verliezen van de eerste twee wedstrijden, minder verschrikkelijk was dan de krachten die betrokken waren bij de mislukte staatsgreep.

Zúñiga beweerde dat hij de “democratie wilde herstellen” en dat hij de “politieke gevangenen” van Bolivia zou vrijlaten, waaronder volgens hem Áñez en Fernando Camacho, die beiden gevangen zaten vanwege hun leiderschapsrollen in de staatsgreep van 2019. Maar Áñez en Camacho veroordeelden allebei snel de acties van Zúñiga, net als de voormalige Boliviaanse presidenten van het centrumrechts, Carlos Mesa en Jorge “Tuto” Quiroga, en links, Morales. De staatsgreep werd ook onmiddellijk veroordeeld door de Boliviaanse Arbeiderscentrale (COB) en de boerenfederatie, Unified Syndical Confederation of Peasant Workers of Bolivia (CSUTCB), waarbij de eerste een onbepaalde algemene staking uitriep om zich tegen de staatsgreep te verzetten.

Dit alles wijst op Zúñiga’s isolement en wanhoop. Na zijn rechtstreekse ontmoeting met Arce op televisie op 26 juni, trokken de generaal en zijn troepen zich snel terug, terwijl de menigte Arce steunde en hen uitjoelde terwijl ze via Plaza Murillo vluchtten. Uren later werd Zúñiga gearresteerd. Andere leiders van de strijdkrachten die ervan verdacht worden betrokken te zijn, zijn ook gearresteerd en Arce heeft al een geheel nieuwe leiding van de strijdkrachten benoemd.

Dit is het moment waarop een tweede theorie over de staatsgreep naar voren kwam. Deze theorie kwam rechtstreeks van Zúñiga, die na zijn arrestatie aan verslaggevers vertelde dat Arce hem zelf had gevraagd om iets te doen om de president te helpen zijn wankelende populariteit te herstellen. Morales heeft sindsdien de bewering herhaald dat de staatsgreep in feite een zelf-staatsgreep door Arce. Net als Bret Gustafson vind ik deze theorie onwaarschijnlijk, omdat Zúñiga waarschijnlijk tien jaar of langer achter de tralies zal doorbrengen.

Toch zal de theorie waarschijnlijk blijven voortbestaan ​​dankzij Morales’ luidruchtige steun ervoor en drie merkwaardige feiten over de couppoging zelf: Ten eerste heeft Zúñiga niet geprobeerd Arce te arresteren of op hem te schieten tijdens zijn kortstondige intocht in het presidentiële paleis; ten tweede droeg Arce geen kogelwerend vest toen hij Zúñiga confronteerde; en ten derde hebben Arce’s paleiswachten niet op Zúñiga of zijn troepen geschoten. Er is ook een vergezochte derde theorie ontstaan: dat Morales zelf achter de coup zit, die hij naar verluidt heeft georganiseerd om het een autogolpe te noemen en Arce in een kwaad daglicht te stellen.

Zoals opgemerkt, suggereert het bewijs dat de staatsgreep slechts het resultaat was van Zúñiga’s impulsieve reactie op zijn ontslag. Toch blijven er genoeg vragen over om een ​​definitieve conclusie over deze kwestie nog niet mogelijk te maken. Wat wel duidelijk is, is dat de staatsgreep plaatsvond binnen, en ten minste gedeeltelijk het gevolg was van, een buitengewoon moeilijke context binnen Bolivia, gekenmerkt door drie crises. De eerste is de eerder genoemde constitutionele crisis, die draait om de vertraagde gerechtelijke verkiezingen van 2023 en de explosieve vraag of Morales in 2025 mag meedoen.

De tweede en meest fundamentele crisis is de splitsing binnen de partij binnen Movimiento al Socialismo (MAS) waarbij Evistas tegenover Arcistas staat. De breuk tussen Morales en Arce was aanvankelijk een verrassing, aangezien de twee mannen ruim tien jaar lang erg close waren. Arce was minister van Financiën gedurende het grootste deel van Morales’ veertien jaar in functie. Arce wordt algemeen geprezen voor de sterke economische prestaties van Bolivia in deze periode, waarbij het land een aanhoudende economische groei registreerde en de armoede en ongelijkheid aanzienlijk daalden. Morales koos Arce persoonlijk uit om zich kandidaat te stellen als MAS-kandidaat bij de verkiezingen van 2020, waaraan Morales door de door het leger gesteunde regering niet mocht deelnemen. Arce’s leidende rol onder Morales werd gezien als een belangrijke reden voor zijn overweldigende overwinning in 2020.

Maar nadat Arce aantrad, begon zijn relatie met Morales snel te verslechteren, deels omdat Arce zijn oorspronkelijke belofte om zich niet herkiesbaar te stellen, niet nakwam. Vorig jaar veranderde de splitsing in een gapende kloof, waarbij Morales de MAS overnam en Arce uit de partij schopte. Hierna zijn de MAS en het door de MAS gecontroleerde Congres onherstelbaar verdeeld tussen Evistas en Arcistas.

Dit heeft onder andere effectief de wetgevende actie op belangrijke kwesties zoals de economische crisis van het land verlamd. De economie van Bolivia kampt met een groot aantal problemen, waarvan het meest urgente een drastisch gebrek aan buitenlandse valuta is. In april had Bolivia slechts $ 1,7 miljard aan reserves, een dieptepunt in negentien jaar en een daling van 89 procent ten opzichte van de $ 15 miljard aan reserves in 2014. Dit heeft de angst aangewakkerd dat de valuta aanzienlijk zal moeten worden gedevalueerd, wat zou leiden tot enorme inflatie. De groei is de afgelopen jaren ook afgenomen, grotendeels vanwege de decennialange daling van de productie van aardgas in Bolivia. In februari leed Bolivia een pijnlijke verlaging van de internationale financiële rating, waarbij Fitch Ratings de beoordeling verlaagde van B- naar CCC.

Arce overleefde Zúñiga’s couppoging. De golf van binnenlandse en internationale steun die hij daarna kreeg, kan een korte opsteker zijn, maar het is niet te ontkennen dat Arce en Bolivia met immense problemen kampen op politiek, economisch en constitutioneel vlak. Op dit moment is de oppositie in Bolivia nog steeds in wanorde, maar als de kloof tussen Arce en Morales aanhoudt — en helaas is er geen reden om te denken dat die binnenkort zal verdwijnen — zal Arce’s vermogen om de economische en politieke problemen van Bolivia aan te pakken ernstig worden beperkt, en zal de rechterzijde een veel grotere kans hebben om in 2025 weer aan de macht te komen dan anders het geval zou zijn.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter