Op woensdag 5 juni gaf gouverneur Kathy Hochul de Metropolitan Transportation Authority (MTA) opdracht om het congestieheffingsprogramma van New York voor onbepaalde tijd te onderbreken. Het plan, dat op 30 juni van kracht zou worden, zou automobilisten tol hebben geheven toen ze Lower Manhattan (ten zuiden van 61st Street) binnenreden. De vergoeding varieerde per autotype, waarbij passagiersvoertuigen $ 15 per toegang betaalden (maximaal één toeslag per dag). Terwijl degenen die dagelijks Lower Manhattan binnenrijden misschien de beslissing van gouverneur Hochul vieren, is haar keuze om het programma op te schorten absoluut belachelijk.

Vóór haar terugdraaiing prees gouverneur Hochul het plan aan als een oplossing voor twee grote problemen: het verkeer in New York City en een gebrek aan kapitaalfinanciering voor de MTA. New York City heeft, als je het kunt geloven, het slechtste verkeer in de Verenigde Staten en staat steevast bovenaan de lijst als het meest drukke gebied in Noord-Amerika. Bovendien is de MTA, hoewel het een van de beste doorvoersystemen in de Verenigde Staten is, ernstig ondergefinancierd en ervaart zij routinematig begrotingscrises.

Het idee achter het congestiebeprijzingsprogramma van New York was om pendelaars te stimuleren andere vormen van vervoer naar Lower Manhattan te nemen. Degenen die blijven rijden, zouden een vergoeding moeten betalen, en de inkomsten van het programma zouden naar de MTA worden gestuurd voor kapitaaluitbreidingen. Deze aanpak zou sommige pendelaars er waarschijnlijk van hebben overtuigd andere vervoersmogelijkheden te zoeken, aangezien in een voorlopig rapport werd geschat dat het aantal auto’s dat Lower Manhattan binnenkomt met 17 procent zou dalen, wat neerkomt op 153.000 minder auto’s. Dit zou het verkeer en de CO2-uitstoot verminderen en tegelijkertijd veiligere straten en schonere lucht binnen de congestiezone bevorderen.

Bovendien zouden de inkomsten uit de congestiebeprijzing aanzienlijk zijn geweest, aangezien het programma naar verwachting $ 1 miljard per jaar zou genereren voor de MTA, waardoor deze in de loop van de tijd meer dan $ 15 miljard in kapitaaluitbreidingen zou kunnen investeren. Deze investeringen zouden de dienstverlening verbeteren en meer betaalbare transportmogelijkheden voor bewoners uitbreiden. Het besluit om de congestieheffing voor onbepaalde tijd op te schorten wordt onvergeeflijk als je bedenkt wat er al in het programma is geïnvesteerd en wie er specifiek van zou hebben geprofiteerd.

Om te beginnen heeft de MTA een contract ter waarde van 507 miljoen dollar met TransCore, een particulier bedrijf dat belast is met het opzetten en beheren van het congestiebeprijzingsprogramma. Vooruitlopend op de lancering van het programma zijn al camera’s en tolscanners geïnstalleerd. Als er in Lower Manhattan nooit congestieheffingen worden ingevoerd, zal dat geld volledig verspild zijn. Bovendien zouden de geplande kapitaaluitbreidingen van de MTA grotendeels ten goede zijn gekomen aan de New Yorkers met een laag inkomen en met een handicap.

Gezien de hoge kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een auto, vooral in New York, zien veel inwoners met lage inkomens de MTA als hun beste optie, gezien de enorme omvang en lage kosten van het systeem. De MTA was van plan de inkomsten uit het congestieprijzenprogramma te besteden aan verschillende projecten, waaronder het uitbreiden van de dienst naar East Harlem, het moderniseren van de signalisatie om vertragingen te verminderen en het vervangen van verouderde infrastructuur zoals treinwagons en roltrappen.

Het verbeteren van de service van de MTA komt ten goede aan alle transitgebruikers, maar helpt inwoners van NYC met een laag inkomen het meest, omdat ze vaak uitsluitend afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Bovendien blijft de MTA zich inspannen om de toegankelijkheid voor gehandicapte pendelaars te vergroten. De MTA was ook van plan om congestiebeprijzingsfondsen te gebruiken om meer opritten en liften aan stations toe te voegen, waardoor personen in een rolstoel toegang krijgen tot meer MTA-metrostations.

Kaart van geplande MTA-projecten met behulp van congestieprijsfondsen

Niet alleen zouden pendelaars met lage inkomens en gehandicapten kunnen profiteren van MTA-verbeteringen, maar zij zouden ook grotendeels beschermd zijn geweest door eventuele congestieheffingen. Slechts 2 procent van de arme pendelaars in de buitenwijken rijdt naar Lower Manhattan voor werk, en deze vijfduizend chauffeurs zouden in aanmerking komen voor korting. Bovendien zouden gehandicapte bestuurders volledig zijn vrijgesteld van alle heffingen. In werkelijkheid zou het congestiebeprijzingsprogramma van New York de vele hoger verdienende pendelaars die voor hun werk naar Lower Manhattan rijden, in rekening hebben gebracht, waardoor het programma zeer vooruitstrevend is geworden.

Het is duidelijk dat het congestiebeprijzingsprogramma van New York het verkeer zou hebben verminderd, de dienstverlening van de MTA zou hebben verbeterd en de meest kwetsbare New Yorkers ten goede zou zijn gekomen. In plaats van dit te laten gebeuren, besloot gouverneur Hochul een programma waarin de MTA al vijfentwintig dagen vóór de implementatie al een half miljard dollar had geïnvesteerd, op te schorten. Zonder congestieheffingen zal NYC waarschijnlijk de drukste stad in de Verenigde Staten blijven, waardoor de tijd van forensen wordt verspild en hun productiviteit wordt belemmerd.

Gouverneur Hochul probeerde de staatswetgever ervan te overtuigen het gat van 1 miljard dollar van de MTA op te vullen met algemene middelen of een stadsbelasting die regressiever zou zijn en veel meer mensen zou treffen dan congestieheffingen. De staatswetgever beëindigde zijn zitting echter zonder een plan goed te keuren om het openbaarvervoersysteem te financieren. MTA-functionarissen hebben al verklaard dat projecten die afhankelijk zijn van overbelaste prijsfondsen “waarschijnlijk een lagere prioriteit zouden moeten krijgen om de basiswerking en functionaliteit van dit meer dan 100 jaar oude systeem te beschermen en te behouden.” Dit betekent dat honderden broodnodige kapitaalverbeteringen van MTA zullen worden uitgesteld of geannuleerd.

Het besluit van gouverneur Hochul om de congestieprijzen op te schorten is volkomen onverdedigbaar. Haar redenering gaat waarschijnlijk verder dan de beweringen die ze tijdens haar persconferentie heeft gedaan, aangezien er intense druk is geweest van rijke kiezers en ze grote bijdragen heeft ontvangen van lobbygroepen die resoluut tegen het programma zijn. Desalniettemin is het besluit van gouverneur Hochul niet alleen verraad aan haar doelstellingen om New York City nieuw leven in te blazen, maar berooft het haar kiezers ook van een effectiever en toegankelijker openbaar vervoerssysteem, allemaal in naam van het sparen van vooral hogere inkomens die met de auto naar Lower Manhattan pendelen. een relatief kleine vergoeding.

Gelukkig hebben staatswetgevers publiekelijk verklaard dat ze de beslissing van gouverneur Hochul zullen aanklagen, aangezien het wetsvoorstel dat het congestieheffingsprogramma in het leven heeft geroepen, is aangenomen en in de wet is ondertekend. Als deze rechtszaken succesvol zijn, wordt de congestieheffing hersteld. Niet alleen zou congestieheffing de grootste stad van Amerika ten goede komen, maar het zou ook als voorbeeld dienen voor andere Amerikaanse grootstedelijke gebieden over hoe het verkeer effectief kan worden teruggedrongen en openbaarvervoersystemen adequaat kunnen worden gefinancierd.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter