In een verrassende zet tijdens het lange Canada Day-weekend gingen WestJet-monteurs op vrijdag 28 juni in staking. Dit volgde op de opdracht van federaal minister van arbeid Seamus O’Regan voor bindende arbitrage op 27 juni, nadat WestJet het verzoek had ingediend bij de Canada Industrial Relations Board (CIRB). Hoewel O’Regan’s opdracht binnen zijn recht als minister van arbeid valt, heeft de CIRB twee keer bepaald dat een dergelijke verwijzing het recht om te staken niet opschort. Op 20 juni wees de raad ook WestJet’s verzoek af voor een bevel om mogelijke stakingen te voorkomen.

Leden van de Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) stemden op 9 mei overweldigend voor staking, met 99 procent voor en een opkomst van 90 procent. Op 11 juni verwierpen ze het aanbod van WestJet resoluut, wat leidde tot de laatste ronde van onderhandelingen vóór de arbitrage-uitspraak. Voor de vliegtuigonderhoudstechnici (AME’s) bij WestJet blijft salaris een belangrijk twistpunt. Deze onderhandelingen zijn voor het eerste contract van de AME’s, aangezien ze stemden om zich begin 2023 bij AMFA aan te sluiten en al klachten over oneerlijke arbeidspraktijken tegen het bedrijf hebben ingediend tijdens de onderhandelingen.

O’Regan’s besluit om het geschil voor arbitrage te brengen is controversieel. Arbeidscriticus Matthew Green van de New Democratic Party (NDP) bracht een verklaring uit waarin hij de beslissing bekritiseerde en opmerkte dat arbitrage slechts zeven keer in de afgelopen vijfenveertig jaar is gebruikt voor federaal gereguleerde arbeidsgeschillen. In het licht van een beslissing van het Hooggerechtshof uit 2015 waarin het recht op staking werd erkend, zou deze gedwongen arbitrage een schending van het recht op collectieve onderhandelingen kunnen zijn. Ironisch genoeg heeft de overheid slechts enkele dagen geleden een verbod ingesteld op het gebruik van vervangende werknemers tijdens stakingen en uitsluitingen in federaal gereguleerde industrieën, met een persbericht waarin stond: “De regering van Canada gelooft in vrije en eerlijke collectieve onderhandelingen.”

In de nacht van 30 juni was de staking voorbij. Er werden echter 832 vluchten geannuleerd en honderdduizend passagiers hadden last van hun reis voordat er een voorlopige overeenkomst voor vijf jaar werd bereikt. De deal omvatte een onmiddellijke loonsverhoging van 15,5 procent, gevolgd door verhogingen van 3,25 procent in het tweede jaar en 2,5 procent per jaar in de laatste drie jaar. Directe actie leverde de goederen op.

De staking was een simpele maar indrukwekkende demonstratie van arbeidersmacht. De vakbond had een sterk stakingsmandaat van haar leden en koos ervoor om in een lang weekend te staken om de economische ontwrichting te maximaliseren. Vanwege de vakkundige aard van het werk van de AME’s konden ze niet gemakkelijk worden vervangen door andere WestJet-werknemers of managers. Kortom, ze hadden aanzienlijke associatieve en structurele macht om de werkgever te dwingen tot een schikking.

De tussenkomst van de federale overheid in het arbeidsconflict is bepaald niet ongekend. Zowel de federale als provinciale overheden staan ​​erom bekend dat ze wetgeving voor terugkeer naar het werk gebruiken om stakingen en uitsluitingen te beëindigen. Deze praktijk begon met pogingen in de late jaren 70 en 80 door Pierre Trudeau, Justins vader, om de inflatie onder controle te houden. Hoewel overheden beweerden dat deze wetgeving uitzonderlijk was en werd geïmplementeerd vanwege de inflatiecrisis, bleven ze deze toch tientallen jaren gebruiken. Leo Panitch en Donald Swartz noemden deze praktijk “permanent exceptionalism”.

Wat vooral verontrustend is, is dat het in dit geval om een ​​werkgever in de private sector gaat. Inmenging in onderhandelingen in de publieke sector is al erg genoeg, maar historisch gezien is de private sector met rust gelaten. Dit veranderde toen de conservatieve regering van Stephen Harper herhaaldelijk dreigde met of wetgeving aannam om werknemers bij Air Canada en de CN- en CP-spoorwegen terug aan het werk te krijgen, waarbij economische redenen werden aangevoerd. Wanneer de regering aangeeft dat ze in de private sector zal ingrijpen, is dat een onheilspellend teken voor de arbeidsverhoudingen in het algemeen.

De regering van Justin Trudeau heeft deze trend ook gevolgd. In 2018 gebruikte ze de back-to-work-wetgeving om een ​​staking onder postbodes te beëindigen. Dit markeerde een significante verschuiving in de relaties van de regering met de georganiseerde arbeid, een achterban die ze tijdens de verkiezingen van 2015 had proberen te winnen.

Toen O’Regan in 2021 werd benoemd tot minister van arbeid, leek dat te wijzen op een meer verzoenende, zo niet progressieve, aanpak van de overheid. In 2023 zag O’Regan af van oneerlijke tussenkomst in verschillende opvallende stakingen, waaronder die onder werknemers van de federale overheidssector, werknemers van de haven van de West Coast en werknemers van St Lawrence Seaway. Dit waren stakingen met een aanzienlijke economische impact.

Na de COVID-19-pandemie was er brede steun voor werknemers en vakbonden, niet alleen om de salarissen op te krikken tot aan de inflatie, maar ook voor een betere deal op de werkvloer in het algemeen. Nog maar zes maanden geleden vertelde O’Regan aan de Globe en Mail: “Soms verwachten mensen dat de overheid zich ermee bemoeit, dat dingen sneller gebeuren, of op een manier die gunstiger voor hen is. Mijn reactie is dan altijd om aan tafel te gaan zitten en het werk te doen. De overheid zou zich hier niet mee moeten bemoeien.”

Het lijkt erop dat deze potentieel illegale overheidsinmenging een zet zou kunnen zijn die wordt aangestuurd door politiek opportunisme. Trudeau en zijn partij kelderen in de peilingen en er zijn liberale parlementsleden die hem schijnbaar willen wegwerken. In deze context is er een zeer reële mogelijkheid dat de regering naar rechts opschuift. Bijvoorbeeld, Anita Anand, die wordt aangeprezen als mogelijke vervanger van Trudeau, heeft haar geloofsbrieven als budgethavik opgepoetst in haar functie als voorzitter van de Treasury Board. Dit kan worden gecontrasteerd met de strategie van de Conservatieve Partij, die onlangs stemde voor het verbod op vervangende werknemers in een poging om vakbondsleden te bereiken.

Nu de liberalen in de peilingen een nederlaag lijden, vormen de vier miljoen vakbondsleden van Canada een belangrijke achterban voor de Conservatieven en de NDP, die traditioneel gezien worden als de partij die het meest op één lijn zit met de belangen van de arbeidersbeweging.

Nu de liberalen mogelijk naar rechts opschuiven, de conservatieven vakbondsstemmen nastreven voor politiek gewin en de NDP nog steeds op een verre derde plaats staat in de peilingen, lijken de vooruitzichten voor de arbeidersklasse in Canada steeds onzekerder. De acties die AMFA onderneemt — staken ondanks pogingen van de overheid om dit te voorkomen en loonsverhogingen veiligstellen — tonen echter aan dat verzet tegen overheidsbemoeienis mogelijk is. Dit is een boodschap dat de arbeidersklasse niet afhankelijk hoeft te zijn van de goodwill van politici om te winnen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter