Dit is een verhaal over een verhaal – een verhaal waarvan ik nog niet klaar ben met rapporteren.

Federale aanklagers zijn zo in beslag genomen door mijn pogingen om verslag uit te brengen over een rechtszaak tegen terrorisme dat ze mij in een recente indiening ervan beschuldigden ‘ongepaste motieven’ te hebben. Ze zeiden dat ik, door routinematige berichtgeving te doen, op de een of andere manier samenspande met een terrorismeverdachte om ‘de jurypool te bezoedelen en de eerlijkheid van het proces te ondermijnen’.

Deze gevaarlijke claims zijn donderdag het onderwerp van een hoorzitting in de Amerikaanse rechtbank in Detroit.

Mijn berichtgeving tot nu toe duidt op mogelijke grondwettelijke schendingen.

De aanval van het ministerie van Justitie moet worden gezien voor wat het is: een adembenemende aanval op de journalistiek door de regering-Biden.

Hoewel president Joe Biden er prat op gaat dat zijn regering de persvrijheid over de hele wereld verdedigt, zijn de publieke beweringen van zijn ministerie van Justitie een flagrante aanval op mij, vol ongegronde aannames en uitspraken die totaal uit hun context zijn gehaald.

Aanklagers lijken mij aan deze aanval te hebben onderworpen, om geen andere reden dan dat ik journalistiek deed in het algemeen belang. (Advocaten van The Intercept hebben een brief ingediend bij de Amerikaanse districtsrechter Jonathan JC Gray en zullen donderdag bij de hoorzitting aanwezig zijn.)

Hoewel de inhoud schokkend is, is de aanval van de regering op mij niet geheel verrassend. De zaak die ik onderzoek roept netelige kwesties op over het gedrag van de FBI, en federale aanklagers hebben het afgelopen jaar in dossiers en hoorzittingen geklaagd over mijn contact met de verdachte in de zaak.Uit mijn berichtgeving tot nu toe blijkt dat de terrorismezaak twijfelachtige betrekkingen tussen federale en lokale wetshandhavingsagenten met zich meebrengt; jarenlang opdringerig toezicht dat weinig bewijsmateriaal opleverde; en zelfs potentiële grondwettelijke schendingen. (De aanklagers in de zaak reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.)

Omdat ik hier dieper op inga, beschuldigt Biden’s ministerie van Justitie mij ervan bijbedoelingen te hebben – en de beschuldiging te gebruiken als excuus om informatie voor het publiek achter te houden.

FBI in een lokale overvalzaak?

Mijn betrokkenheid bij deze saga begon vijf jaar geleden, toen ik verslag deed van een gerelateerde terrorismezaak. Ik had in het geheim gecommuniceerd met Russell Dennison, een Amerikaan die naar Syrië was gereisd en zich bij de terreurgroep Islamitische Staat had aangesloten.

Tot aan zijn moord in 2019 door een luchtaanval in Oost-Syrië had Dennison mij gedurende meer dan zes maanden uren aan opnames gestuurd, waarin hij zijn leven en betrokkenheid bij ISIS beschreef toen het zogenaamde kalifaat om hem heen instortte. De opnames van Dennison en mijn berichtgeving daarover werden ‘American ISIS’, een achtdelige documentaire podcast voor The Intercept en Audible.

Na de dood van Dennison heb ik maandenlang mensen opgespoord die hij kende, inclusief degenen die hij in zijn opnames noemde. Een daarvan was een slanke, in Irak geboren man uit Michigan, genaamd Aws Naser.

Naser had zijn eigen verhaallijn. Hij was als jongen vóór de aanslagen van 11 september vanuit Irak naar de Verenigde Staten gekomen en keerde na zijn middelbare schooltijd terug naar Irak als militair vertaler voor de VS. Zijn pad kruiste dat van Dennison toen deze nog in Florida woonde en Naser was teruggekeerd naar Michigan. De twee ontmoetten elkaar via YouTube en hun paden kruisten elkaar, zelfs na de dood van Dennison, tot op de dag van vandaag.

Nadat de FBI in 2012 een van zijn vrienden had gearresteerd op beschuldiging van terrorisme, vloog Dennison naar Michigan en logeerde bij Naser voordat hij naar Irak reisde. Naser bezocht Dennison later dat jaar in Irak, hoewel Dennison destijds geen banden had met ISIS of andere terroristische groeperingen.

Toen Naser van de reis terugkeerde naar de VS, werd hij onderworpen aan intensieve ondervragingen en surveillance door de FBI. En hij was niet de enige. Dennison was een onwetende pion voor de FBI. Iedereen die met hem communiceerde, werd een doelwit.

Op basis van het FBI-onderzoek nam Naser destijds ten onrechte aan dat Dennison voor de FBI had gewerkt. In werkelijkheid had de FBI moeite om een ​​zaak tegen Naser op te bouwen.

Toen gaf Naser de FBI een opening. Hij had een geschil met zijn baas in een buurtwinkel. Gefrustreerd over onbetaalde lonen, besproeide Naser een collega met pepperspray en pakte wat hij dacht dat hem verschuldigd was uit de kassa. Hij werd gearresteerd wegens een gewapende overval.

Na zijn arrestatie heeft de FBI het huiszoekingsbevel voor Naser’s huis verkregen – en niet de lokale politie, zoals je zou verwachten.

Na zijn arrestatie verkreeg de FBI het huiszoekingsbevel voor Nasers huis – en niet de lokale politie, zoals je zou verwachten bij een onderzoek naar een staatsoverval.

Het bewijsmateriaal dat de FBI tijdens de huiszoeking heeft verzameld en dat ik heb verkregen van openbare aanklagers, maakte duidelijk dat federale agenten niet geïnteresseerd waren in de overvalzaak. In plaats daarvan nam de FBI foto’s van Nasers paspoort, vliegtickets, visitekaartjes van een taxichauffeur en een juwelier in Irak, en een vel papier met een handgeschreven telefoonnummer van Dennisons moeder in Florida.

Naser werd tijdens het proces schuldig bevonden aan een gewapende overval en veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, maar de FBI was nog niet klaar met hem.

De Dennison-connectie

Naser zat in de staatsgevangenis vanwege deze veroordeling wegens diefstal toen ik in 2019 voor het eerst contact met hem opnam. Hij was teruggestuurd naar de gevangenis vanwege overtredingen van de voorwaardelijke vrijlating.

Ik legde hem uit dat Dennison geen FBI-informant was, zoals hij ooit had gedacht, maar in plaats daarvan een ISIS-strijder was geworden die door de FBI werd gezocht.

“Dit is eigenlijk logisch omdat de FBI, elke keer dat ze mij hebben ontmoet, elke keer dat ze me hebben geïnterviewd, elke keer dat ze me overvallen, het enige waar ze me naar vragen is Dennison”, vertelde Naser me in 2019.

Russell Dennison in Syrië.
Verkregen door The Intercept

Ik nam de interviews met Naser in de gevangenis op en beschreef hoe zijn verhaal kruiste met dat van Dennison in ‘American ISIS’, dat in juli 2021 werd uitgebracht. En ik had nooit verwacht dat ik nog een keer met Naser zou praten.

Vervolgens beschuldigde het ministerie van Justitie Naser in november 2022 van pogingen om materiële steun te verlenen aan ISIS. (Hij ontkent de beschuldigingen.)

De initiële kostendocumenten waren ongewoon schaars; er was geen uitleg over hoe en wanneer Naser ISIS zou hebben gesteund. Eén ding leek echter duidelijk: de aanklacht moest verband houden met Dennison.

Naser en ik begonnen in februari 2023 opnieuw telefonisch te praten. Hij was overgebracht van een staatsgevangenis naar een federaal detentiecentrum om de beschuldigingen van terrorisme onder ogen te zien.

De afgelopen zestien maanden heb ik ruim elf uur aan telefonische interviews met Naser opgenomen, als onderdeel van een voortdurende inspanning om een ​​audiodocumentaire over zijn zaak te produceren.

En ik was niet de enige die opnam. Het ministerie van Justitie luisterde naar onze oproepen.

“Vrolijk gedeelde informatie”

‘Luister, dit telefoongesprek wordt opgenomen’, vertelde Naser me in ons eerste gesprek na zijn federale aanklacht.

Destijds had Naser een deel van het bewijsmateriaal in zijn zaak gekregen. Hoewel een beschermingsbevel verbood dat documenten en opnames aan anderen, zoals journalisten, werden gegeven, belette niets Naser om mij de inhoud van het bewijsmateriaal tegen hem samen te vatten.

In dat eerste gesprek vertelde Naser me dat het bewijsmateriaal een verzegelde aanklacht tegen Dennison omvatte. Naarmate hij meer bewijsmateriaal in zijn zaak ontving, belde hij mij om de documenten te beschrijven.

Het ministerie van Justitie was echter niet blij met de telefoontjes van Naser naar mij.

In april 2023 klaagden federale aanklagers bij de rechtbank dat Naser “vrolijk informatie deelde” met mij. Mijn gesprekken met Naser werden een centraal aandachtspunt tijdens een hoorzitting in juni 2023, waarin aanklagers toegaf dat het beschermingsbevel Naser niet verbiedt om met mij te praten over het bewijsmateriaal in zijn zaak.

“Hij heeft deze informatie niet op ongepaste wijze verspreid”, zei assistent-advocaat van de VS Dmitriy Slavin tijdens de hoorzitting van juni 2023. “Omdat informatie een algemene ontdekking is die nog steeds betrekking heeft op deze zaak, is er geen limiet aan het delen van die informatie met de media, en hij heeft er zijn missie van gemaakt om die informatie met de media te delen.”

Een tijdlang speelden het ministerie van Justitie en Naser kip. Aanklagers weigerden nieuw bewijsmateriaal over te dragen, en op zijn beurt weigerde Naser een aangepast beschermingsbevel te aanvaarden dat hem ervan zou weerhouden met mij te praten.

Gedurende deze tijd druppelde de zaak van de regering tegen Naser langzaam binnen in de dossiers. Aanklagers beweren dat hij opschepte over het vermoorden van een goudhandelaar in Irak op een online extremistisch forum waar een overheidsinformant aanwezig was – hoewel het onduidelijk is of aanklagers bewijs hebben om de bewering te ondersteunen – en dat Naser ISIS-propaganda, drones en huishoudelijke chemicaliën bezat.

Schendingen van het vierde amendement?

Het FBI-huiszoekingsbevel voor het huis van Aws Naser, zoals afgebeeld als bewijsmateriaal uit de overvalzaak van Naser bij de staatsrechtbank.
Verkregen door The Intercept

Bewijsmateriaal in de zaak van Naser roept vragen op over de vraag of federale agenten de grondwettelijke rechten van Naser meer dan tien jaar geleden hebben geschonden. Mijn recente pogingen om meer te weten te komen over deze mogelijke schendingen van het Vierde Amendement, dat mensen beschermt tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames, hebben geleid tot de aanvallen van het ministerie van Justitie op mij.

Ondanks jarenlang onderzoek kon de FBI geen zaak tegen Naser sterk genoeg opbouwen om een ​​huiszoekingsbevel te verkrijgen. Voer de lokale autoriteiten in. Naser was in 2016 voorwaardelijk vrijgelaten. Als voorwaardelijk vrijgelatene werd Naser op elk moment door een reclasseringsambtenaar gefouilleerd.

Het jaar daarop deed een reclasseringsambtenaar die Naser nog nooit eerder was tegengekomen een dergelijke zoektocht: hij nam de telefoon van Naser en maakte er een forensisch beeld van, in wezen een kopie van alle gegevens van het apparaat. De reclasseringsambtenaar verstrekte vervolgens de gegevens aan de FBI. Dezelfde reclasseringsambtenaar keerde een paar maanden later terug naar Naser en nam een ​​tweede telefoon in beslag voor de FBI.

Federale agenten gebruikten de inhoud van de telefoons om zes nieuwe huiszoekingsbevelen te rechtvaardigen. De advocaten van Naser omschrijven de telefoonzoekopdrachten als een “handige oplossing voor de FBI” die een “langdurige uitwissing van zijn rechten op het Vierde Amendement” creëerde. Bij het beschrijven van deze vermeende grondwettelijke overtreding dienden de advocaten van Naser onder zegel verschillende FBI-rapporten in met betrekking tot de samenwerking met de reclasseringsambtenaar.

Tijdens telefoongesprekken in april vertelde Naser me dat deze FBI-rapporten een ongepaste regeling beschrijven tussen federale agenten en de reclasseringsambtenaar. Volgens Naser stellen de rapporten dat de dochter van de reclasseringsambtenaar naar verluidt het slachtoffer was geweest van een aanranding die onopgelost was gebleven en dat hij wilde dat FBI-agenten de zaak zouden onderzoeken. Naser beschreef de vermeende regeling en zei tegen mij: “In ruil voor die hulp zou hij hen samen met mij helpen.”

“Onjuiste motieven”

Een paar weken nadat Naser mij over deze rapporten had verteld, dienden zijn advocaten een motie in om de verzegeling ervan te ontbinden. De regering reageerde op 29 mei met een aanval op mij, waarbij ze beweerde dat ik ‘ongepaste motieven’ heb en van plan ben voorafgaand aan het proces een ‘eenzijdig’ en ‘sensationeel’ journalistiek werk vrij te geven dat ‘de jury zal bederven’.

Ter ondersteuning van de bewering dat ik ‘ongepaste motieven’ heb, schreef het ministerie van Justitie: ‘Naser en Aaronson bespraken een aanranding waarbij een familielid van een getuige betrokken was en toonden belangstelling voor meer achtergronddetails die daarmee verband hielden.’

Natuurlijk lieten de aanklagers de belangrijkste context achterwege: dat deze aanrandingszaak centraal lijkt te staan ​​in een gerapporteerde tegenprestatie die mogelijk de grondwettelijke rechten van Naser heeft geschonden en grotere vragen oproept over de partnerschappen van de FBI met staats- en lokale politie-instanties bij terrorismeonderzoeken. .

Waarom is het ministerie van Justitie zo bezorgd over de inhoud van de verzegelde FBI-rapporten dat aanklagers hun toevlucht hebben genomen tot openbare aanvallen op een journalist?

Het ministerie van Justitie heeft betoogd – en zal donderdag tijdens de hoorzitting betogen – dat de informatie die ik heb gezocht, via mijn interviews met Naser en andere rapportage-inspanningen, niet van groot openbaar belang is. Dit is aantoonbaar onjuist.

Delen van Nasers verhaal zijn al verteld in mijn documentaire podcast “American ISIS” en in het boek van Wall Street Journal-verslaggever Brett Forrest “Lost Son: An American Family Trapped Inside the FBI’s Secret Wars.” Bovendien heeft Detroit News verslag gedaan van de lopende procedures van de zaak.

Belangrijker nog is dat de aanvallen van het ministerie van Justitie tegen mij de waarde van deze FBI-rapporten in het algemeen belang verder verhogen: waarom is het ministerie van Justitie zo bezorgd over de inhoud van de verzegelde FBI-rapporten dat aanklagers hun toevlucht hebben genomen tot openbare aanvallen tegen de journalist die heeft gewerkt aan die informatie verkrijgen?

Als de regering-Biden de persvrijheid serieus neemt, willen functionarissen uit Washington misschien een streng gesprek voeren met het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Detroit.

Ondertussen heb ik mijn ambities voor een groter werk over de zaak van Naser niet opgegeven. Misschien moet ik de federale aanklagers bedanken voor de publiciteit.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter