Het is moeilijk om je niet hulpeloos te voelen als je ziet hoe het Israëlische leger een bloedbad in Gaza ontketent. In deze apocalyptische situatie is het begrijpelijk waarom de Palestijnen en hun aanhangers wanhopig op zoek zijn naar bondgenoten van welke aard dan ook. Dus toen de Iraanse regering een paar weken geleden een militaire aanval op Israël lanceerde, vierden velen dit als een daad van solidariteit met de Palestijnen. Was er ergens eindelijk een regering die tussenbeide kwam om praktische steun te verlenen aan het belegerde volk van Gaza?

Maar er zijn grote problemen met dit verhaal.

De eerste heeft betrekking op de onmiddellijke feiten van de situatie. De Iraanse regering gaf zeer krachtig te kennen dat haar acties absoluut niets met Gaza te maken hadden. Hossein Amirabdollahian, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, legde het uit Financiële tijden dat zijn regering Washington vóór de aanval had geïnformeerd dat haar “operatie beperkt zal zijn met het doel van legitieme verdediging en bestraffing van Israël”. Slechts enkele uren na de aanval tweette de Iraanse VN-missie dat de “zaak als afgerond kan worden beschouwd”. Dit was geen reactie op de vernietiging van Gaza en zijn bevolking, maar een tactische reactie op de Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Damascus.

De tweede is zowel algemener als belangrijker en heeft betrekking op het soort principes en politiek dat onze beweging zou moeten hooghouden. De Palestijnse zaak berust op het principe van nationale zelfbeschikking: een volk mag niet worden geregeerd door een buitenlandse of opgelegde entiteit. Het recht op nationale zelfbeschikking maakt op zijn beurt deel uit van een bredere democratische traditie die benadrukt dat niemand mag lijden onder een regering die hij niet zelf heeft gekozen.

In heel belangrijke zin is iedere kapitalistische regering een dictatuur van de rijken. Maar veel landen, zoals Saoedi-Arabië, Vietnam, Iran en China, weigeren arbeiders en armen zelfs de meest fundamentele inbreng over de manier waarop de samenleving wordt bestuurd. Dit houdt onder meer in dat hen het recht wordt ontzegd om te protesteren, te staken, zich te organiseren en zelfs te stemmen.

Het is zelfvernietigend voor een beweging die vecht voor de uitbreiding van de democratische rechten om zich te verbinden met degenen die openlijk vijandig staan ​​tegenover dezelfde democratische principes. Het maakt ons hypocrieten, vergelijkbaar met mensen als Joe Biden die op cynische wijze de schendingen van de mensenrechten in China aan de kaak stellen, terwijl ze deze in Gaza en Jemen mogelijk maken en uitvoeren.

De Iraanse regering is een autoritair kapitalistisch regime dat de eigen bevolking op brute wijze onderdrukt. Een dergelijke instelling kan geen oprecht belang hebben bij de bevrijding van Palestijnen of wie dan ook. Dat geldt zelfs wanneer Iraanse politici om tijdelijke geopolitieke redenen Israël of de VS bekritiseren – of zelfs militair confronteren.

De huidige Iraanse staat is het verwrongen product van de revolutie van 1978-1979. In die glorieuze jaren kwam het Iraanse volk in opstand om met succes een door de VS gesteunde dictatuur onder de rijke sjah omver te werpen. De beweging werd geleid door een goed georganiseerde arbeidersklasse en verspreidde zich snel naar bijna de hele bevolking. Revolutionaire raden werden opgericht op werkplekken, universiteitscampussen en in de bredere gemeenschap.

De revolutie opende een enorm politiek debat over de toekomst van Iran, waarin verschillende partijen en organisaties wedijverden om de meerderheid van hun visie te overtuigen. Maar de reactionaire geestelijken waren in staat hun basis onder de moskeeën, kleine winkeliers en delen van de armen in de steden te gebruiken om de revolutie te veroveren en te coöpteren. Ayatollah Ruhollah Khomeini verhief zichzelf tot de meest prominente woordvoerder van de beweging, zette radicalere stemmen buitenspel en stimuleerde een dictatuur. Dit werd gemakkelijker gemaakt dankzij de vreselijke stalinistische politiek van een groot deel van links, die Khomeini verdedigde als onderdeel van hun nadruk op het feit dat Iran een nationale, in plaats van een socialistische, revolutie nodig had.

Vlak na de revolutie viel de Iraakse president Saddam Hoessein Iran binnen in de hoop grondgebied te claimen. Elke Iraniër die zich tegen de oorlog verzette of om welke reden dan ook de regering bekritiseerde, werd als verrader gebrandmerkt en naar de gevangenis gestuurd. In de gevangenis zouden mensen binnen een paar centimeter van hun leven worden gemarteld. Velen verdwenen en werden nooit meer gezien.

Duizenden communisten, Arabische en Koerdische nationalisten, feministen, religieuze minderheden en anderen werden meegesleurd in deze golf van repressie. In slechts een paar maanden tijd werden in 1988 tot 30.000 gevangenen geëxecuteerd door het regime, van wie velen lid waren van de georganiseerde linkerzijde. Deze periode zag de normalisatie van de ernstige repressiemethoden die sindsdien tegen de bevolking zijn gebruikt.

Maar ondanks deze brutaliteit hebben de mullahs het onmogelijk gevonden de eisen van het volk om verandering te onderdrukken. Er zijn talloze cycli van oppositie tegen de regering geweest die verbeteringen in haar economisch en sociaal beleid hebben geëist. Sinds 2009 zijn deze samengesmolten in meerdere golven van protesten en stakingen. Deze bewegingen en eisen hebben zich in de loop van de tijd verdiept, beginnend met tamelijk gematigde oproepen om het regime te liberaliseren, en vervolgens te evolueren naar de totale afwijzing van de theocratische dictatuur. Ze hebben kritiek geuit op het sociale beleid van de regering, maar wijzen ook op de diepgaande economische onrechtvaardigheid van het Iraanse kapitalisme.

De ‘Vrouw, Leven, Vrijheid’-beweging van 2022 was emblematisch voor deze dynamiek. Het begon toen de verachte zedenpolitie de Koerdische vrouw Jina Amini vermoordde. Amini werd tot pulp geslagen omdat hij weigerde de verplichte hijab te dragen. Dit bracht een vrouwen- en jongerenbeweging in het hele land op gang, waarin sommige deelnemers ook de specifieke onderdrukking van Koerden en andere minderheden op zich namen. Belangrijk is dat revolutionaire arbeiders een dimensie van klassenstrijd aan de beweging toevoegden.

De mullahs probeerden de beweging te verpletteren door hun milities los te laten op vreedzame demonstranten, duizenden demonstranten gevangen te zetten en zelfs honderden vrouwenrechtenactivisten van middelbare school- en universiteitsleeftijd te vergiftigen. Maar toen dit er niet in slaagde de geesten van de inspirerende vrouwen en hun aanhangers te verpletteren, werd het regime uiteindelijk gedwongen de regels rond de hijab-eisen te versoepelen om de opstand te kalmeren.

Als reactie op deze groeiende golven van strijd hebben conservatieve hardliners in de regering geprobeerd hun aanhangers te bundelen rond een reactionaire populistische agenda. Ze hebben zowel economische als politieke trucs geprobeerd om steun te verwerven. De conservatieve vleugel van het establishment heeft uitgebreide sociale welzijnsprogramma’s ingevoerd om delen van de armen af ​​te kopen. Dit kan effectief zijn als de officiële oppositie zich volledig inzet voor neoliberale marktmechanismen.

Maar cultuuroorlogen zijn net zo belangrijk bij het verstevigen van de greep van het conservatieve blok dat momenteel aan de macht is. Ze propageren op cynische wijze hun regressieve versie van de “traditionele” islamitische waarden, vallen feministen aan als “westerse stromannen” en hekelen de vele etnische, culturele en religieuze minderheden in Iran als verraders van de natie.

Onderdeel van dit propagandapakket is de bewering dat de Islamitische Republiek een principiële en consequente tegenstander is van het Amerikaanse imperialisme in de regio. Extreem rechts is het meest toegewijd aan deze ogenschijnlijk radicale retorische houding, terwijl liberalen en hervormers de neiging hebben te pleiten voor het herstel van relaties en vreedzaam samenleven. Het eerste standpunt is populair gezien de verschrikkelijke geschiedenis van westerse interventies in het land. De Sjah zelf werd door de VS geïnstalleerd en gesteund na een staatsgreep tegen een eerdere progressieve nationalistische leider. In ruil daarvoor verleende de Sjah westerse bedrijven royale toegang tot de overvloedige olievelden van het land.

Dit is vooral belangrijk om te begrijpen, aangezien Iran probeert zijn invloedssfeer over de hele regio uit te breiden en zichzelf de leider van een “as van verzet” noemt.

Dit wordt het duidelijkst gedemonstreerd bij Hezbollah, een organisatie die nu een typisch corrupt onderdeel is van het Libanese politieke toneel. Dit is een partij die pro-kapitalistisch is, vijandig tegenover de arbeidersstrijd, en diep sektarisch en conservatief als het om sociale kwesties gaat. De omvang van de contrarevolutionaire politiek van Hezbollah kwam aan het licht tijdens de Arabische Lente, toen het land zich bij de Syrische, Iraanse en Russische regeringen voegde en de Syrische revolutie in bloed verdronk. Dit mag geen verrassing zijn, aangezien de partij werd opgericht door geestelijken die volledig in lijn waren met de politieke en organisatorische perspectieven van Iran, en nu enkele van de rijkste figuren van Libanon vertegenwoordigt.

Hoewel Hezbollah de meest succesvolle bondgenoot van Iran is, beschikt het land over een groeiend netwerk van actoren in Irak, Bahrein, Saoedi-Arabië en Jemen. Hoewel deze krachten zich soms voordoen als anti-Amerikaans en pro-Palestijns, is hun politiek volkomen regressief. In Irak hebben sektarische milities, gesteund door Iran, verwoest en geplunderd wat er nog over was van het land na de terugtrekking van de VS in 2011. Elke keer dat het Iraakse volk in opstand kwam en verandering eiste, werd het geconfronteerd met de repressieve macht van zowel de staat – die ook neigt naar beïnvloed worden door Iran – en de verschillende milities. In deze context vormen de incidentele aanvallen van laatstgenoemde op de resterende Amerikaanse buitenposten een schijnvertoning voor een door en door reactionaire sociale kracht.

Over het geheel genomen is de Iraanse regering dus niet serieus in de strijd tegen het imperialisme. In feite staat Iran na Israël op de tweede plaats als de machtigste regionale speler in het Midden-Oosten. Net als elke andere regionale imperialistische natie gebruikt het economische, militaire en culturele maatregelen om zijn invloedssfeer uit te breiden. Het enige principe ervan is eigenbelang, wat verklaart waarom de zogenaamd anti-imperialistische mullahs graag de door de VS geleide oorlog en sancties tegen Irak in 1991 steunden.

Dat brengt ons terug naar Palestina. De retorische steun van Iran voor de Palestijnse bevrijding is een van de manieren waarop zijn brutale dictatuur de legitimiteit van het volk in binnen- en buitenland probeert te verwerven. Maar haar magere voorwendsel een as van verzet te zijn, is een etalage voor een contrarevolutionaire binnenlandse en internationale agenda. Het is voor iedereen ter linkerzijde onvergeeflijk om hen enige steun te verlenen.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter