MiCA (Cryptoasset Markets Regulation), dat een regelgevingskader voor cryptoassets en aanverwante diensten in de Europese Unie vaststelt, werd gefaseerd toegepast. De definitieve tekst van deze verordening, die tot doel heeft innovatie te stimuleren en consumentenbescherming te garanderen, werd in oktober 2022 goedgekeurd en trad gedeeltelijk in werking op 30 juni 2023, waarbij de nadruk aanvankelijk lag op het stablecoins-regime.

Binnen de reikwijdte van MiCA worden cryptoassets onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: tokens met activareferentie, tokens voor elektronisch geld en andere soorten tokens. Dit regelgevingskader heeft een directe impact op de uitgifte, commercialisering en diensten met betrekking tot deze activa in de Europese Economische Ruimte.

Volledige regelgeving voor aanbieders van cryptodiensten zal worden geïmplementeerd zes maanden nadat het stablecoins-regime van kracht wordt, gepland voor eind december 2023.

Een van de grote vragen die rijzen bij de toepassing van MiCA is hoe dit populaire stablecoins zoals USDT en USDC beïnvloedt. Uitgevers van deze tokens hebben nu specifieke autorisaties nodig en volgen strengere prudentiële vereisten, waaronder verhoogde kapitaalvereisten en risicobeheer, onder direct toezicht van de Europese Bankautoriteit in plaats van door nationale autoriteiten.

Uitgevers van stabiele munten moeten ook voldoende reserves veiligstellen om de waarde van de uitgegeven tokens te behouden, met strikte regels over de samenstelling en kwaliteit van deze reserves. Deze veranderingen brengen een laag van complexiteit en onzekerheid met zich mee, vooral met betrekking tot elektronisch geld en bankvergunningen, waarvan bekend is dat het proces kostbaar en tijdrovend is.

Op 30 juni waren de vooruitzichten voor licenties voor elektronisch geld onder uitgevers van stablecoins nog steeds onzeker, wat bijdraagt ​​aan de sfeer van onzekerheid. Bovendien zijn er limieten voor de uitgifte van stablecoins die meer dan een miljoen dagelijkse transacties of een totale waarde van € 200 miljoen bedragen.

Deze beperkingen roepen vragen op over de vraag of de regels van toepassing zijn op alle stablecoins of alleen op degenen die in euro’s luiden. Dit scenario heeft directe gevolgen voor de meest gebruikte stablecoins, zoals USDT en USDC, en heeft al gevolgen gehad voor de steun op verschillende grote beurzen.

Exchange Uphold kondigde bijvoorbeeld de stopzetting van de ondersteuning voor verschillende MiCA-compatibele stablecoins aan. Bitstamp en Kraken evalueren ook hun steun voor USDT opnieuw, terwijl Binance al beperkingen op USDT-diensten heeft aangekondigd.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/regime-de-stablecoin-da-mica-implementado-sob-nuvens-de-incerteza/Laat een antwoord achter