Op een keerpunt voor Ripple Labs staat het bedrijf voor een complexe keuze nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de schikkingsvereiste drastisch heeft verlaagd van $2 miljard naar $102,6 miljoen. Deze aanpassing plaatst Ripple in een delicate positie waarin het moet beslissen of het het aanbod accepteert en blijft opereren onder de rechtsonzekerheid over de status van XRP, of een uitgebreide en potentieel gevaarlijke rechtszaak aangaat.

Oorspronkelijk schokte de SEC de cryptocurrency-gemeenschap door Ripple een boete van een miljard dollar op te leggen. Als reactie hierop diende Ripple een tegenvoorstel van $10 miljoen in, daarbij verwijzend naar voorbeelden van eerdere schikkingen waarin de SEC tussen 0,6% en 1,8% van de inkomsten van gedaagden accepteerde. Daarnaast vermeldde Ripple de overeenkomst met Terraform Labs, die een aanzienlijke boete en opschorting van de activiteiten omvatte. De SEC verwierp deze vergelijking echter en wees erop dat de situatie van Terraform, die culmineerde in faillissement en sluiting, aanzienlijk verschilt van de situatie van Ripple, die actief blijft.

Het aandringen van de SEC op een schikking van $102,6 miljoen is bedoeld om toekomstige schendingen van cryptocurrency-praktijken te voorkomen. Volgens de Commissie rechtvaardigen de voortgezette activiteiten van Ripple zonder in te stemmen met verlichtingsmaatregelen de voorgestelde boete. Door de deal te aanvaarden zou Ripple samenwerking kunnen demonstreren en mogelijk enige financiële verlichting kunnen verkrijgen, maar de status van XRP als potentieel effect zou dubbelzinnig blijven, waardoor potentiële institutionele investeerders zouden worden weggejaagd en de marktprestaties zouden worden beïnvloed.

Als Ripple het voorstel afwijst, kan het te maken krijgen met een lange en kostbare juridische procedure, met het risico dat een rechter een nog hogere straf oplegt dan het aanbod van de SEC. Dit scenario zou niet alleen een aanzienlijk risico vormen voor Ripple, maar ook voor de bredere cryptocurrency-markt, en van invloed zijn op de manier waarop andere bedrijven omgaan met beveiligingsaanbiedingen en regelgeving.

De openheid van de SEC om te onderhandelen over de boeteverlaging duidt op een mogelijke versoepeling van haar aanvankelijke standpunt, wat zou kunnen resulteren in een andere definitieve overeenkomst, waardoor precedenten worden geschapen voor toekomstige regelgevende maatregelen in de cryptocurrency-ruimte.

De beslissing die Ripple de komende weken zal nemen is uiterst belangrijk en zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door de cryptocurrency-gemeenschap, omdat het nieuwe richtingen zou kunnen bepalen voor de regulering van de sector.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of door iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/ripple-avalia-proposta-de-acordo-da-sec-em-meio-a-incertezas-regulatorias/Laat een antwoord achter