In een recente ontwikkeling in de cryptocurrency-sector heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een poging van Ripple om een ​​voorgestelde boete te verlagen resoluut afgewezen, met het argument dat deze niet vergelijkbaar is met de zaak Terraform Labs, die een aanzienlijk kleinere sanctie met zich meebracht.

Volgens de SEC verschillen de omstandigheden van de Terraform-zaak, waaronder de faillissements- en restitutieovereenkomsten voor investeerders, aanzienlijk van die van Ripple, dat operationeel en winstgevend blijft.

Ripple, dat sinds 2020 met een rechtszaak te maken heeft gekregen wegens het gebruik van XRP als niet-geregistreerd effect, suggereerde dat de boete van $2 miljard die door de SEC werd opgelegd exorbitant was, vooral in vergelijking met de $33 miljard aan frauduleuze Terraform-verkopen die resulteerden in een boete van slechts 1,27%. van het totaal. “Het eisen van zo’n hoge boete is onevenredig”, zei Ripple, wijzend op het precedent dat werd geschapen in de Terraform-zaak.

De SEC benadrukte echter dat de verschillen tussen de zaken opmerkelijk zijn. Terwijl Terraform Labs na het faillissement instemde met strenge operationele en financiële beperkingen, accepteerde Ripple geen vergelijkbare maatregelen. “Het vergelijken van straffen tussen zaken is niet geldig gezien de discrepanties in de acties van de twee bedrijven”, aldus een SEC-vertegenwoordiger. Bovendien werd benadrukt dat Ripple verzuimde om bij de vergelijking rekening te houden met de brutowinst, wat volgens berekeningen van de SEC de boete zou verhogen tot 102,6 miljoen dollar, gebaseerd op de winst van Ripple, en niet op de voorgestelde 10 miljoen dollar voor hen.

In 2020 erkende rechter Analisa Torres de beweringen van Ripple gedeeltelijk, omdat ze XRP alleen als een zekerheid beschouwde bij directe transacties met institutionele beleggers, maar niet bij programmatische verkopen. Sindsdien is het geschil tussen Ripple en SEC geïntensiveerd, met verhitte discussies over de proportie en eerlijkheid van de straffen.

De SEC benadrukt dat de voorgestelde boete niet alleen de ernst van de overtredingen weerspiegelt, maar ook de financiële draagkracht van Ripple, iets dat volgens hen niet te vergelijken is met de situatie bij Terraform Labs. De juridische strijd tussen Ripple en de SEC gaat door en benadrukt de complexiteit van de regulering van cryptocurrency en de gevolgen voor de bredere markt.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of door iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/sec-rejeita-comparativo-da-ripple-com-terraform-labs-em-disputa-sobre-multas/Laat een antwoord achter