Waarom is het zo moeilijk voor studenten die desinvestering in Israël eisen om de aandacht van hun universiteitsbesturen te trekken? Een deel van het antwoord is de specifieke inhoud van het verzoek: donoren van universiteiten zijn meer pro-Israël dan hun studenten. Scholen die hopen de protesten te onderdrukken en filantropische steun te blijven vragen, moeten een balans vinden tussen concurrerende en misschien onverzoenlijke belangen.

Even belangrijk is echter de aard van de universitaire investeringen zelf, en de bredere structurele logica van de financiële kant van de universiteit. In de afgelopen veertig jaar zijn schenkingen enorm toegenomen en steeds centraler komen te staan ​​in het zelfbeeld en de functie van universiteiten, waarbij financiële professionals zich in alle bestuurlijke gelederen van scholen verspreiden en meer controle over institutionele prioriteiten op zich nemen. Voor universitaire bestuurders is het diepere en meer existentiële risico dat uit de kampementen voortkomt het doorbreken van de barrière die investeringsbeslissingen isoleert van het spook van de politiek, en de mogelijke democratisering van de gefinancialiseerde universiteit zelf.

Schenkingen zijn politieke objecten, die zowel onderhevig zijn aan macrofinanciële druk als aan terugkerende druk van geïnteresseerde groepen op de campus. Maar ze vertegenwoordigen ook een fantasie voor universiteiten die zich willen terugtrekken uit de politiek. Deze fantasie is zowel functioneel als formeel.

Functioneel gezien beschermt de schenking de universiteit tegen de politieke eisen die verbonden zijn aan andere financieringsbronnen, zoals belastingbetalers, studenten en staatswetgevers. Zolang de hoofdsom niet wordt uitgegeven – wat volgens het beleid nooit het geval is – zorgen slimme investeringen voor een financieringsbron die zichzelf lijkt te genereren en zichzelf en bij uitbreiding de universiteit in de loop van de tijd in stand houdt. Formeel wordt de schenking intussen beheerst door een technocratische gevoeligheid die desinvestering behandelt als een ondraaglijke en veeleisende politieke dreiging, maar investeringen als een daad die op de een of andere manier verstoken is van politiek.

Bij het ontleden van de merkwaardige opkomst van universitaire schenkingen betoogde Henry Hansmann in 1990 dat een van de eerste functies van het wenden tot particuliere financieringsstromen aan Harvard en Yale – die beide aanvankelijk zwaar werden gefinancierd door hun respectievelijke staatswetgevers – was om die scholen te beschermen tegen de politieke wind verschuift, waardoor meer autonomie wordt gewaarborgd. ‘Private financieringsbronnen waren er klaarblijkelijk in geslaagd beide universiteiten gedurende de rest van de negentiende eeuw te beschermen tegen serieuze publieke invloed op hun aangelegenheden’, schrijft hij. “Aan de andere kant kwamen beide instellingen onder de sterke invloed te staan ​​van de groepen die bijdroegen aan hun schenkingen.”

Toen de financiële markten in de jaren 70 en 80 begonnen te liberaliseren, brachten de omvang en verfijning van de universitaire schenkingen ook een laag van financiële managers voort die enorme invloed op hun campussen gingen uitoefenen. Bankiers in de ivoren torensocioloog Charlie Eaton volgt de “social circuitry of finance”, de persoonlijke verbindingen tussen de elite tussen Ivy League-instellingen en Wall Street in de jaren 80 die de groei van de toen nieuwe private equity- en hedgefondsen voedden die werden gekapitaliseerd door schenkingsdollars. Deze beleggingsfilosofie, onderdeel van het “Yale-model” dat door David Swensen werd gepionierd, leidde tot de spectaculaire uitbreiding van Ivy League-schenkingen dankzij hun bevoorrechte toegang tot deze opkomende financiële vehikels.

De schijnbare verfijning van deze aanpak had een speciale aantrekkingskracht op openbare instellingen zoals de University of California (UC), waar we studeren en werken, als een model dat nagevolgd moest worden te midden van bredere staatsbezuinigingen en belastingvolatiliteit vanaf eind jaren 70. Hier, zo leek het, was een geldpot die de universiteit kon koesteren en laten groeien zonder afhankelijk te zijn van staatstoewijzingen of de steeds grilliger en omstreden belastinginkomsten die die toewijzingen vereisten.

Maar door zich tot de schenking te wenden, kan de universiteit de politiek niet ontwijken; het herconfigureert alleen maar de relatieve macht van de onontkoombaar politieke kiesdistricten van de universiteit. Dezelfde financiële managers, adviseurs en partners die de universiteit toevertrouwt om de rijkdom in haar schenkingsportefeuilles te laten groeien, gebruiken de kracht van die portefeuilles om de kredietwaardigheid van de universiteit en de voorwaarden waarop zij in toenemende mate leent te beoordelen. Het effect is dat het bestuur van de universiteit opnieuw wordt ingericht. Kapitaalmarkten belonen de kracht van het merk, de groei van de schenkingen die groter zijn dan de bedrijfskosten, een bewezen vermogen om het collegegeld te verhogen en de arbeidsflexibiliteit die voortkomt uit het lage aantal vakbondsleden en het lage aantal vaste aanstellingen op de campus. In hun zoektocht naar een manier om te ontsnappen aan de grillen van soms veeleisende campuskiezers, onderwerpen universiteiten zich aan de grillen van de financiële markten – die steeds meer de schijn van natuurwetten aannemen.

Financiële managers, met hun unieke technische expertise om die wetten te interpreteren, krijgen de exclusieve bevoegdheid om investeringsbeslissingen te nemen voor de universiteit. Elke uitdaging aan die bevoegdheid wordt van de hand gewezen. Een opiniestuk uit 2019 van de Chief Investment Officer van de University of California, Jagdeep Bachher, en de voorzitter van het Investments Committee van de UC Board of Regents, Richard Sherman, illustreert dit punt. De aankondiging van de UC om te desinvesteren in fossiele brandstoffen werd destijds door zowel studentengroepen als in de nationale pers geprezen als een overwinning voor het klimaat. Bachher en Sherman wilden echter duidelijk maken dat de druk van studenten niet de oorzaak was van hun manoeuvre, en beweerden dat het gewoon goed zakelijk inzicht was. “Hoewel onze redenatie misschien niet de morele noodzaak is die veel activisten omarmen, leidt ons besluitvormingsproces voor investeringen ons tot hetzelfde resultaat”, schreven ze. “Wij geloven dat er geld te verdienen is. We hebben ervoor gekozen om investeren voor een betere planeet, en de financiële vruchten plukken voor UC, in plaats van alleen maar desinvesteren voor een kop.” Dit was een moment om een ​​olijftak uit te steken naar studentenactivisten; in plaats daarvan, UC-beheerders had het ontkennen van dergelijke druk betekende alles om de schijn van hun eigen discretionaire bevoegdheid bij investeringsbeslissingen te behouden.

Desinvestering van de Zuid-Afrikaanse apartheid, het paradigmatische geval, biedt een leerzame historische parallel. De regenten verwierpen oproepen tot desinvestering tot in de jaren 70, waarbij UC-penningmeester Owsley Hammond de Oakland-tribune dat “een extreem gevaarlijk precedent zou worden geschapen als de regenten gedwongen zouden worden hun beleggingsfilosofie te baseren op de politieke of morele overtuigingen van bepaalde bevolkingsgroepen.” Maar toen, in 1985, als reactie op politieacties in Zuid-Afrika, organiseerden studenten van Berkeley een weeklange sit-in die eindigde met de arrestatie van 158 studenten door de politie. De repressie hielp om verdere actie te stimuleren, en een jaar later — met eindelijk politiek momentum tegen apartheid Zuid-Afrika, zowel in Californië als nationaal — haalden de regenten van de UC $ 3,1 miljard op bij bedrijven die zaken deden met het land.

Jaren later kwam Nelson Mandela naar de UC en vertelde studenten hoe instrumenteel hun activisme was geweest in het omverwerpen van het apartheidsregime; naast de Free Speech Movement vormt anti-apartheidsorganisatie nu een belangrijk moment in de vertelling van de universiteit over haar radicale verleden. Toch was zelfs deze gemakkelijke overwinning moeilijk te verteren. In 1998 herinnerde UC-president David Gardner zich dat “we niet in Zuid-Afrika investeerden vanwege de apartheid; ik vond dat we er niet om moesten desinvesteren. . . . We lieten de politieke retoriek het debat domineren, en de politieke retoriek was in feite een bumpersticker-benadering van het probleem.”

Een soortgelijke visie kenmerkt de reactie van de universiteit op hedendaagse oproepen tot desinvestering. Twee weken nadat honderden politieagenten en sheriffs waren gemobiliseerd om het Palestijnse solidariteitskamp op onze campus, de Universiteit van Californië, Los Angeles, met traangas en rubberen kogels op te breken, ging UC CIO Bachher officieel in op de vraag hoeveel van de het geld van de universiteit was verbonden met Israël. Zijn antwoord, gerapporteerd door Teresa Watanabe van de Los Angeles TimesVan de 175 miljard dollar aan beheerd vermogen van de UC zou 32 miljard dollar worden beïnvloed door de desinvesteringseisen van studenten. Dit cijfer omvat niet alleen directe investeringen in bedrijven en wapenfabrikanten die zaken doen in Israël, maar ook de uitgebreide investeringen van de universiteit in passieve indexfondsen zoals die aangeboden door Blackrock en de bijna 12 miljard dollar die zij in Amerikaanse staatsobligaties heeft geparkeerd.

Aan de ene kant geeft Bachhers opname van Amerikaanse staatsobligaties de werkelijke grenzen aan van “desinvesteringen”, gegeven de status van de Amerikaanse regering als ‘s werelds belangrijkste wapenleverancier aan Israël. Aan de andere kant druipt zijn commentaar van ironie en neerbuigendheid. Het opnemen van staatsobligaties in zijn boekhouding versterkt zowel de schijn van de financiële banden van de universiteit met Israël als het onvermogen van studentendemonstranten om de geopolitieke kern van de situatie of de fundamentele mechanismen van het financiële systeem te begrijpen. Terwijl de protesten nog steeds op de campussen van de UC woedden en met extreem repressief geweld werd geconfronteerd, toonde Bachher geen interesse in oprechte interactie met demonstranten. In plaats daarvan deed hij hun greep op de financiën van de universiteit af als een zoveelste ‘bumperstickerbenadering’.

Door een dergelijke karakterisering wordt de autoriteit over de financiën van universiteiten aan een select aantal mensen toegeëigend. Dat is tenslotte de structurele functie van de schenking. De snelle groei van de schenkingen indexeert en voedt de concentratie van de controle over het universitaire leven in de handen van een financiële elite. Deze consolidatie maakt deel uit van de bredere omslag in het bedrijfsleven binnen het hoger onderwijs, waaronder de toenemende afhankelijkheid van meer precaire en laagbetaalde niet-tenure track academische werknemers; stijgende collegegeldkosten en daaruit voortvloeiende studieschulden; en het opheffen van de financiering van publieke onderwijssystemen, te midden van hun wending naar de kapitaalmarkten en de uitbreiding van hun investeringsportefeuilles.

Het bouwen van systemen voor hoger onderwijs die in dienst staan ​​van het algemeen belang zal afhangen van organisatie-inspanningen met heldere ogen die in staat zijn deze al lang bestaande structurele transformaties aan te vechten en input mogelijk te maken van kiesdistricten op en buiten de campus waarmee universiteiten samenwerken. De golf van studentenprotesten die eisen dat hun instellingen zich ontdoen van de Israëlische oorlogsmachine, moet terecht worden gelezen als een cruciaal onderdeel van het project om de universiteit opnieuw te democratiseren.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter