Dit verhaal verscheen oorspronkelijk in Jacobin op 30 juni 2024. Het wordt hier met toestemming gedeeld.

Waarom is het zo moeilijk voor studenten die desinvestering in Israël eisen om de aandacht van hun universiteitsbesturen te trekken? Een deel van het antwoord is de specifieke inhoud van het verzoek: donoren van universiteiten zijn meer pro-Israël dan hun studenten. Scholen die hopen de protesten te onderdrukken en filantropische steun te blijven vragen, moeten een evenwicht vinden tussen concurrerende en misschien onverzoenlijke belangen.

Even belangrijk is echter de aard van de universitaire investeringen zelf, en de bredere structurele logica van de financiële kant van de universiteit. In de afgelopen veertig jaar zijn schenkingen enorm toegenomen en steeds centraler komen te staan ​​in het zelfbeeld en de functie van universiteiten, waarbij financiële professionals zich in alle bestuurlijke gelederen van scholen verspreiden en meer controle over institutionele prioriteiten op zich nemen. Voor universitaire bestuurders is het diepere en meer existentiële risico dat uit de kampementen voortkomt het doorbreken van de barrière die investeringsbeslissingen isoleert van het spook van de politiek, en de mogelijke democratisering van de gefinancialiseerde universiteit zelf.

Endowments zijn politieke objecten, onderhevig aan zowel macrofinanciële druk als terugkerende druk van geïnteresseerde groepen op de campus. Maar ze vertegenwoordigen ook een fantasie voor universiteiten die zich willen terugtrekken uit de politiek. Deze fantasie is zowel functioneel als formeel.

Functioneel gezien beschermt de schenking de universiteit tegen de politieke eisen die aan andere financieringsbronnen worden gesteld, zoals belastingbetalers, studenten en wetgevers. Zolang het kapitaal niet wordt uitgegeven — wat volgens het beleid nooit gebeurt — zorgt slimme investering voor een financieringsbron die zichzelf lijkt te genereren en zichzelf en bij uitbreiding de universiteit in de loop van de tijd in stand houdt. Formeel wordt de schenking ondertussen bestuurd door een technocratische gevoeligheid die desinvestering beschouwt als een ondraaglijke en veeleisende politieke bedreiging, maar investering als een daad die op de een of andere manier verstoken is van politiek.

Isoleren tegen publieke druk, openstaan ​​voor privé

Bij het analyseren van de merkwaardige opkomst van universitaire schenkingen, betoogde Henry Hansmann in 1990 dat een van de eerste functies van het zich wenden tot private financieringsstromen bij Harvard en Yale — die beide aanvankelijk zwaar werden gefinancierd door hun respectievelijke staatswetgevers — was om die scholen te beschermen tegen veranderende politieke winden, en zo meer autonomie te garanderen. “Privébronnen van financiering waren blijkbaar succesvol in het isoleren van beide universiteiten van serieuze publieke invloed op hun zaken voor de rest van de negentiende eeuw,” schrijft hij. “Aan de andere kant vielen beide instellingen onder de sterke invloed van de groepen die bijdroegen aan hun schenkingen.”

Door een beroep te doen op de schenkingen kan de universiteit de politiek niet ontlopen. Het verandert alleen de relatieve macht van de politieke achterban van de universiteit.

Toen de financiële markten in de jaren 70 en 80 begonnen te liberaliseren, brachten de omvang en verfijning van de universitaire schenkingen ook een laag van financiële managers voort die enorme invloed op hun campussen gingen uitoefenen. Bankiers in de ivoren torensocioloog Charlie Eaton volgt de “social circuitry of finance”, de persoonlijke verbindingen tussen de elite tussen Ivy League-instellingen en Wall Street in de jaren 80 die de groei van de toen nieuwe private equity- en hedgefondsen voedden die werden gekapitaliseerd door schenkingsdollars. Deze beleggingsfilosofie, onderdeel van het “Yale-model” dat door David Swensen werd gepionierd, leidde tot de spectaculaire uitbreiding van Ivy League-schenkingen dankzij hun bevoorrechte toegang tot deze opkomende financiële vehikels.

De schijnbare verfijning van deze aanpak had een speciale aantrekkingskracht op openbare instellingen zoals de University of California (UC), waar we studeren en werken, als een model dat nagevolgd moest worden te midden van bredere staatsbezuinigingen en belastingvolatiliteit vanaf eind jaren 70. Hier leek een geldpot te zijn die de universiteit kon koesteren en laten groeien zonder afhankelijk te zijn van staatstoewijzingen of de steeds grilliger en omstreden belastinginkomsten die deze toewijzingen vereisten.

Maar zich tot de schenking wenden, stelt de universiteit niet in staat om de politiek te ontlopen; het herconfigureert alleen de relatieve macht van de onvermijdelijk politieke achterban van de universiteit. Dezelfde financiële managers, consultants en partners die de universiteit vertrouwt om de rijkdom in haar schenkingsportfolio’s te laten groeien, gebruiken de kracht van die portfolio’s om de kredietwaardigheid van de universiteit en de voorwaarden waaronder deze steeds meer leent, te beoordelen. Het effect is dat het bestuur van de universiteit wordt hervormd. Kapitaalmarkten belonen de kracht van het merk, schenkinggroei die de operationele kosten overtreft, een bewezen vermogen om het collegegeld te verhogen en de arbeidsflexibiliteit die voortkomt uit lage vakbondspercentages en tenure op de campus. Op zoek naar een manier om te ontsnappen aan de grillen van soms veeleisende campuskiezersgroepen, onderwerpen universiteiten zichzelf aan de grillen van financiële markten – die steeds meer de schijn van natuurwetten aannemen.

Financiële managers, met hun unieke technische expertise om die wetten te interpreteren, krijgen de exclusieve bevoegdheid om investeringsbeslissingen te nemen voor de universiteit. Elke uitdaging aan die bevoegdheid wordt van de hand gewezen. Een opiniestuk uit 2019 van de Chief Investment Officer van de University of California, Jagdeep Bachher, en de voorzitter van het Investments Committee van de UC Board of Regents, Richard Sherman, illustreert dit punt. De aankondiging van de UC om te desinvesteren in fossiele brandstoffen werd destijds door zowel studentengroepen als in de nationale pers geprezen als een overwinning voor het klimaat. Bachher en Sherman wilden echter duidelijk maken dat de druk van studenten niet de oorzaak was van hun manoeuvre, en beweerden dat het gewoon goed zakelijk inzicht was. “Hoewel onze redenatie misschien niet de morele noodzaak is die veel activisten omarmen, leidt ons besluitvormingsproces voor investeringen ons tot hetzelfde resultaat”, schreven ze. “Wij geloven dat er geld te verdienen is. We hebben ervoor gekozen om investeren voor een betere planeet, en de financiële vruchten plukken voor UC, in plaats van alleen maar desinvesteren voor een kop.” Dit was een moment om een ​​olijftak uit te steken naar studentenactivisten; in plaats daarvan, UC-beheerders had het ontkennen van dergelijke druk was alles om de schijn te wekken dat zij alleen de vrije hand hadden bij hun investeringsbeslissingen.

Desinvestering van de Zuid-Afrikaanse apartheid, het paradigmatische geval, biedt een leerzame historische parallel. De regenten verwierpen oproepen tot desinvestering tot in de jaren 70, waarbij UC-penningmeester Owsley Hammond de Oakland-Tribune dat “een extreem gevaarlijk precedent zou worden geschapen als de regenten gedwongen zouden worden hun beleggingsfilosofie te baseren op de politieke of morele overtuigingen van bepaalde bevolkingsgroepen.” Maar toen, in 1985, als reactie op politieacties in Zuid-Afrika, organiseerden studenten van Berkeley een weeklange sit-in die eindigde met de arrestatie van 158 studenten door de politie. De repressie hielp om verdere actie te stimuleren, en een jaar later — met eindelijk politiek momentum tegen apartheid Zuid-Afrika, zowel in Californië als nationaal — haalden de regenten van de UC $ 3,1 miljard op bij bedrijven die zaken deden met het land.

Op zoek naar een manier om te ontsnappen aan de grillen van de soms veeleisende kiezers op de campus, onderwerpen universiteiten zich aan de grillen van de financiële markten.

Jaren later kwam Nelson Mandela naar de UC en vertelde studenten hoe instrumenteel hun activisme was geweest in het omverwerpen van het apartheidsregime; naast de Free Speech Movement vormt anti-apartheidsorganisatie nu een belangrijk moment in de vertelling van de universiteit over haar radicale verleden. Toch was zelfs deze gemakkelijke overwinning moeilijk te verteren. In 1998 herinnerde UC-president David Gardner zich dat “we niet in Zuid-Afrika investeerden vanwege de apartheid; ik vond dat we er niet om moesten desinvesteren. . . . We lieten de politieke retoriek het debat domineren, en de politieke retoriek was in feite een bumpersticker-benadering van het probleem.”

De dreiging van de kampementen

Eenzelfde visie kenmerkt de reactie van de universiteit op hedendaagse oproepen om te desinvesteren. Twee weken nadat honderden politieagenten en sheriffs waren gemobiliseerd om het Palestina-solidariteitskamp op onze campus, de University of California, Los Angeles, met traangas en rubberkogels op te breken, ging UC CIO Bachher openlijk in op hoeveel van het geld van de universiteit verbonden was met Israël. Zijn antwoord, gerapporteerd door Teresa Watanabe van de Los Angeles Timeswas dat van de UC’s $175 miljard aan activa onder beheer, $32 miljard zou worden beïnvloed door de desinvesteringseisen van studenten. Dit cijfer omvat niet alleen directe investeringen in bedrijven en wapenfabrikanten die zaken doen in Israël, maar ook de uitgebreide investeringen van de universiteit in passieve indexfondsen zoals die worden aangeboden door Blackrock en de bijna $12 miljard die het heeft geparkeerd in Amerikaanse staatsobligaties.

Enerzijds geeft Bachhers opname van Amerikaanse staatsobligaties de echte grenzen van “desinvestering” aan, gezien de status van de Amerikaanse overheid als ‘s werelds belangrijkste leverancier van wapens aan Israël. Anderzijds druipt zijn opmerking van ironie en neerbuigendheid. Door staatsobligaties in zijn boekhouding op te nemen, wordt zowel de schijn van de financiële banden van de universiteit met Israël opgeblazen als het onvermogen van studentenprotesteerders om de geopolitieke kernrealiteit van de situatie of de basismechanismen van het financiële systeem te begrijpen, belachelijk gemaakt. Met protesten die nog steeds de campussen van de UC teisteren en die met extreem repressief geweld worden beantwoord, toonde Bachher geen interesse om oprecht met demonstranten in gesprek te gaan, en verwierp hij in plaats daarvan hun greep op de financiën van de universiteit als een andere “bumper-sticker-benadering”.

Een dergelijke karakterisering eigent zich de autoriteit over de financiën van de universiteit toe aan een selecte groep. Dat is tenslotte de structurele functie van de schenking. De snelle groei van schenkingen indexeert en voedt de concentratie van controle over het universitaire leven in de handen van een financiële elite. Die consolidatie is onderdeel van de bredere wending van het bedrijfsleven binnen het hoger onderwijs, met inbegrip van de toenemende afhankelijkheid van meer precaire en laagbetaalde niet-tenure track academische werknemers; stijgende collegegeldkosten en de daaruit voortvloeiende studieschulden; en de defundering van openbare onderwijssystemen te midden van hun wending naar de kapitaalmarkten en de uitbreiding van hun beleggingsportefeuilles.

Om systemen van hoger onderwijs te bouwen die in dienst staan ​​van het algemeen belang, is het nodig om helderziende organisatie-inspanningen te leveren die deze langdurige structurele transformaties kunnen uitdagen en input kunnen bieden van de kiezersgroepen op en buiten de campus waarmee universiteiten samenwerken. De golf van studentenprotesten die eisen dat hun instellingen zich ontdoen van de Israëlische oorlogsmachine, moet terecht worden gelezen als een cruciaal onderdeel van het project om de universiteit te herdemocratiseren.

Creative Commons-licentie

Publiceer onze artikelen gratis opnieuw, online of in druk, onder een Creative Commons-licentie.

Bron: therealnews.comLaat een antwoord achter