Dit verhaal verscheen oorspronkelijk in Common Dreams op 26 juni 2024. Het wordt hier gedeeld met toestemming onder een Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) licentie.

De voorzitter van de National Transportation Safety Board veroordeelde dinsdag Norfolk Southern voor het inmengen in het onderzoek naar de treincrash in Oost-Palestina vorig jaar en de daaropvolgende ‘ontploffing en verbranding’ van schadelijke chemicaliën.

De opmerkingen werden gemaakt tijdens de laatste NTSB-hoorzitting over de ramp, waarin het agentschap een voorlopig rapport uitbracht – vernietigend voor Norfolk Southern en zijn contractanten – van een onderzoek van 17 maanden. NTSB-functionarissen legden uit dat een besluit om opzettelijk vinylchloride, een kankerverwekkende stof, uit vijf ontspoorde treinwagons te verbranden, gebrekkig was en het gevolg was van het selectief delen van informatie door het bedrijf met functionarissen op dat moment.

Norfolk Southern’s niet-coöperatieve aanpak stopte niet na de ‘vent-and-burn’, aldus de NTSB. Tijdens het onderzoek stelde het bedrijf het delen van informatie uit of vermeed het dit, probeerde het bewijs te ‘fabriceren’ en uitte het zelfs een ‘bedreiging’ aan het personeel van het agentschap, aldus Jennifer Homendy, de voorzitter van de NTSB.

“Norfolk Southern’s misbruik van het partijproces was ongekend en verwerpelijk”, zei Homendy, die het ook omschreef als “gewetenloos”.

Ze prees de onderzoekers van de NTSB ‘voor hun standvastigheid in het licht van de toenemende druk, voor hun scherpe focus op de feiten.’

Tientallen treinwagons ontspoorden in East Palestine, Ohio, een dorp vlak bij de grens met Pennsylvania, op 3 februari 2023. Gevaarlijke stoffen kwamen vrij toen een DOT-111-model treinwagon, niet ideaal voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen, tijdens de crash werd doorboord. Hierdoor ontstonden branden die zich over meer dan 1.000 voet verspreidden en dagenlang aanhielden.

Uit angst voor een grootschalige explosie kreeg het bedrijf op 6 februari officieel toestemming om vijf treinwagons met vinylchloride open te breken, het in een greppel te laten lopen en gecontroleerd in brand te steken.

Dat ontluchten en verbranden was “niet nodig”, zegt het nieuwe rapport van de NTSB, dat de komende weken afgerond moet worden. Homendy had dit eerder gezegd toen hij in maart getuigde voor een congrescommissie, en een voormalig medewerker van de Environmental Protection Agency zei ook dat de verbranding waarschijnlijk in strijd was met federale regelgeving, aangezien Veel voorkomende dromen gerapporteerd in maart.

De verbranding van het vinylchloride liet een chemische geur achter in de stad, en kan de oorzaak zijn geweest van misselijkheid, huiduitslag en hoofdpijn. En de impact was niet beperkt tot Oost-Palestina: de verbrande chemicaliën verspreidden zich naar 16 staten en waarschijnlijk Canada, zo bleek uit een vorige week gepubliceerd onderzoek.

De hoorzitting van dinsdag hielp om duidelijk te maken waarom het foutieve besluit om vinylchloride te verbranden werd genomen: Norfolk Southern deelde niet alle beschikbare informatie met de autoriteiten en zette hen onder druk om de verbranding onmiddellijk goed te keuren.

Oxy Vinyls, het bedrijf dat de chemische stof produceerde, had de situatie al beoordeeld en vastgesteld dat er geen sprake was van een gevreesde chemische reactie die tot een explosie had kunnen leiden, maar Norfolk Southern deelde dit niet met de incidentcommandant, aldus het rapport. De brandweercommandant van Oost-Palestina heeft gezegd dat het bedrijf hem slechts 13 minuten gaf om de brand goed te keuren; het nieuwe rapport noemt “ongerechtvaardigde urgentie”.

Norfolk Southern presenteerde ventileren en afbranden als enige optie, aldus het rapport.

“Er was nog een andere optie: het laten afkoelen”, zei Homendy eerder.

Sterker nog, de temperatuur in een van de betrokken treinwagons was al aan het dalen, wat erop wijst dat de gevreesde chemische reactie niet plaatsvond. Norfolk Southern heeft dit feit echter niet met de autoriteiten gedeeld, aldus het rapport.

Het gebrek aan transparantie van het bedrijf begon al eerder: brandweerlieden en hulpverleners kregen pas een uur na aankomst te horen welke gevaarlijke stoffen zich aan boord bevonden.

“Dit resulteerde in een grotere blootstelling van hulpverleners en het publiek aan gevaren na de ontsporing”, aldus NTSB-onderzoeker Troy Lloyd.

Toen een hulpverlener Norfolk Southern belde om meer informatie te vragen over de materialen aan boord, zei een vertegenwoordiger van het bedrijf dat ze terug zouden bellen, maar dat deden ze nooit. De Washington Post gerapporteerd.

Krissy Ferguson, een 50-jarige plaatselijke bewoner, vertelde de Na dat ze zich na de hoorzitting “gebroken” voelde en opriep tot het indienen van strafrechtelijke aanklachten.

Andere lokale bewoners uitten na de hoorzitting soortgelijke ontevredenheid over het bedrijf.

“Gemeenschapsleden verdienen transparantie en proactieve bescherming, niet de stilte, geheimhouding en manipulatie die vandaag aan het licht zijn gekomen over Norfolk Southern,” vertelde Misti Allison, inwoner van Oost-Palestina De Associated Press.

Homendy uitte haar eigen ongenoegen over Norfolk Southern’s aanpak van haar agentschap. Ze zei dat een senior executive had verzocht dat het agentschap het “gerucht” dat het bedrijf de ontluchting en verbranding had overhaast om treinen te laten rijden, “de kop in zou drukken” en had gezegd dat de resultaten van het onderzoek van het agentschap “een hoofdstuk” voor het bedrijf konden sluiten en het bedrijf in staat zouden stellen om “verder te gaan”.

Homendy zei dat het verzoek niet alleen “onethisch en ongepast” was, maar ook dat de hele kamer vol NTSB-personeel het als een “bedreiging” ervoer, omdat “het op die manier werd gebracht.”

De vermeende intimidatie had geen duidelijk effect. Naast de bevindingen over het ongeluk en de brand, heeft de NTSB dinsdag meer dan twee dozijn aanbevelingen gedaan voor strengere veiligheidsvoorschriften, waarvan er één het verwijderen van het DOT-111-model van de treinwagon uit de dienst voor ontvlambare vloeistoffen is.

De aanbevelingen zijn niet bindend en moeten worden aangenomen door het Congres, dat vorig jaar een voorgesteld pakket spoorweghervormingen niet goedkeurde, waarschijnlijk vanwege lobbywerk van de industrie en verzet van de Republikeinen. De regering-Biden stelde in april wel nieuwe regelgeving in.

Norfolk Southern heeft een verklaring uitgegeven als reactie op de bevindingen van de NTSB.

“We hebben besloten niet te wachten op het eindrapport van de NTSB voordat we beslissende maatregelen nemen”, aldus John Fleps, de Chief Safety Officer van het bedrijf. “We zullen onze sterke veiligheidscultuur blijven uitbouwen door middel van partnerschap en innovatie om de gouden standaard voor veiligheid in de spoorwegindustrie te worden.”

Creative Commons-licentie

Publiceer onze artikelen gratis opnieuw, online of in druk, onder een Creative Commons-licentie.

Bron: therealnews.comLaat een antwoord achter