Private equity-bedrijven kopen in stilte een letterlijk giftig bezit op: de verplichtingen van bedrijven voor decennialange asbestvergiftiging. Sommige Wall Street-bedrijven krijgen enorme uitbetalingen om de rompslomp en financiële risico’s van mensen die ziek worden en sterven door blootstelling aan asbest op zich te nemen — en ze kunnen schraal toezicht en meedogenloze juridische manoeuvres gebruiken om de claims van deze slachtoffers te vertragen en te ontkennen.

Hoewel het op zich nemen van asbestaansprakelijkheid een verloren zaak lijkt (rechtszaken van mensen met asbestgerelateerde ziekten hebben bedrijven miljarden gekost), kunnen private equity-bedrijven enorme bedragen voor de dienst eisen en hoeven ze zich niet te houden aan de traditionele verzekeringsregels met betrekking tot de manier waarop ze dit geld beheren en investeren.

“Ik denk niet dat er toezicht op is”, aldus Michael Shepard, een advocaat uit Boston die slachtoffers vertegenwoordigt die schadevergoeding eisen voor blootstelling aan asbest. Investeerders “hebben deze mogelijkheid ontdekt om toegang te hebben tot een diepe bron van geld en ermee om te gaan zoals zij dat willen, zonder enig toezicht.”

Om van hun asbestverplichtingen af ​​te komen, richten industriële fabrikanten een dochteronderneming op waar ze hun asbestgerelateerde activa op afstoten. De fabrikant zal ook een grote hoeveelheid geld aan hun dochteronderneming toevoegen, variërend van honderden miljoenen tot zelfs miljarden dollars. Een private equity-bedrijf zal vervolgens de dochteronderneming en de asbestverplichtingen ervan overnemen, waardoor ze verantwoordelijk worden voor alle asbestclaims.

Nadat ze de asbestaansprakelijkheid van een fabrikant hebben overgenomen, proberen private equity-investeerders elke claim geleidelijk op te lossen door middel van “rechtszaken, schikkingen of door er succesvol weerstand tegen te bieden”, aldus het advocatenkantoor Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates, dat gespecialiseerd is in fusies en overnames van bedrijven — terwijl ze er ondertussen naar streven minder uit te geven dan de hoeveelheid geld die ze van de fabrikant ontvangen. Dat en hoge beleggingsrendementen stellen private equity-bedrijven in staat een flinke winst te maken. Hoe langer bedrijven het geld kunnen vasthouden, hoe meer interesse het kan opbouwen in de markt.

Investeerders zien deze transacties “als financiële instrumenten, omdat ze een stabiele cashflow en betrouwbaar rendement kunnen bieden met mogelijk minder marktrisico dan aandelen of onroerend goed,” volgens een rapport uit februari van het in Seattle gevestigde adviesbureau Milliman dat dit soort overnames analyseert. Volgens het rapport hebben onderzoekers de afgelopen jaren een toename in dit soort deals opgemerkt.

“Ik zie het absoluut als een zorgwekkende trend”, aldus Shepard, de advocaat uit Boston.

In de toekomst zullen private equity-bedrijven wellicht ook juridische trucs gebruiken zoals de ‘Texas two-step’ om te voorkomen dat ze claims moeten betalen. Hierdoor zullen toekomstige asbest-slachtoffers geen directe mogelijkheid hebben om hun medische kosten te dekken.

“De bedrijven die mensen aan asbest hebben blootgesteld, vinden manieren om te voorkomen dat ze moeten betalen voor de schade die ze in de toekomst hebben veroorzaakt”, aldus Shepard. “Slachtoffers die nu in de toekomst komen, hebben misschien geen verhaal meer op hun verwondingen vanwege wat er nu gebeurt.”

Generaties lang was asbest een veelvoorkomend bestanddeel van bouwmaterialen zoals isolatiemateriaal, dankzij de bestendigheid tegen hitte, corrosie en elektriciteit. Het mineraal bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels die uitstekend geschikt zijn voor isolatiemateriaal voor gebouwen, vinylvloertegels en dakspanen, maar die ook onbedoeld kunnen worden ingeademd of ingenomen, wat kan leiden tot littekens, longkanker en mesothelioom, een zeldzame en agressieve vorm van kanker.

Hoewel wetenschappers al in de jaren 20 van de vorige eeuw wisten dat het materiaal schadelijk was, kwam asbestrechtszaken pas in de jaren 60 op gang. In 1970 classificeerde het Congres asbest als een gevaarlijke luchtverontreinigende stof en kort daarna begonnen de meeste industrieën het gebruik van de stof af te bouwen.

Toch duurde het nog tot dit jaar voordat de Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten in de voetsporen trad van meer dan vijftig andere landen en het voortdurende gebruik van asbest verbood. Ondertussen wordt blootstelling aan asbest nu in verband gebracht met meer dan veertigduizend doden per jaar in het hele land, en dragen nog meer mensen jaarlijks de kosten van ernstige blootstelling aan asbest.

Daarom hebben mensen in de loop der jaren honderdduizenden rechtszaken aangespannen om de kosten van behandelingen en andere kosten als gevolg van blootstelling aan asbest te dekken.

Hoewel het aantal asbestgerelateerde rechtszaken de afgelopen jaren is afgenomen, waarschijnlijk vanwege het verminderde gebruik van asbest, stijgt de gemiddelde uitbetaling per claim met 30 procent van 2021 tot 2022, volgens een rapport van de National Economic Research Associates, een economisch adviesbureau. De gemiddelde schikking voor mesothelioom ligt nu tussen de $ 1 en 1,4 miljoen. In de loop der jaren hebben meer dan 150 bedrijven faillissement aangevraagd nadat ze claims hadden uitbetaald aan mensen met asbestgerelateerde ziekten.

Het is logisch dat fabrikanten graag van hun asbestactiva en de daarmee samenhangende risico’s af willen. Daarom is Berkshire Hathaway tussenbeide gekomen.

Vanaf de jaren 2000 begonnen dochterondernemingen van Berkshire Hathaway, een multinationaal conglomeraat onder leiding van miljardair-investeerder Warren Buffett, asbestschulden ter waarde van miljarden dollars op te kopen.

“De hele operatie werd aangestuurd door de streefcijfers”, zei een voormalig claims-directeur van een dochteronderneming van Berkshire onder ede als onderdeel van een rechtszaak over de activiteiten van het bedrijf. Hij zei dat hem door hogere echelons was opgedragen om “een manier te vinden om te voorkomen dat hij moest betalen [asbestos claims].”

Terwijl het bedrijf dochterondernemingen opkocht, kochten ze ook een aantal verzekeraars op die de verplichtingen dekten. Dit was een ingewikkeld plan waarmee ze nog meer winst konden maken uit de zich ontvouwende catastrofe.

Berkshire Hathaway is sindsdien geconfronteerd met tientallen rechtszaken waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het ten onrechte uitstellen of weigeren van compensatie aan slachtoffers van asbest, zo blijkt uit een onderzoek uit 2013 door Scripps-nieuws.

“Asbestverdachten rekken vaak gerechtelijke procedures,” Scripps-nieuws verslaggever Mark Greenblatt schreef in zijn onderzoek. De strategie, vertelde een advocaat aan Greenblatt, is “uitstellen, ontkennen totdat [victims] dood gaan.”

Terwijl Berkshire Hathaway naar verluidt haar agressieve praktijken heeft teruggeschroefd, zijn private equity-bedrijven zich in de asbestaansprakelijkheidssector gaan begeven.

“Omdat Berkshire Hathaway in de praktijk als eerste in de sector actief was en met zijn omvang in staat was om [manufacturers] wat vandaag de dag als een fortuin zou worden beschouwd,” zei Stephen Hoke, een advocaat uit Chicago en expert in de verkoop van aansprakelijkheid. Nu, zei Hoke, is de verkoop van asbestaansprakelijkheid een competitieve markt geworden, met veel private equity-bedrijven die een graantje meepikken.

“De concurrentie van overnemers voor deze deals is hevig”, schreven advocaten van advocatenkantoor Skadden in een bericht uit 2023. “We verwachten dat deze markt zal blijven floreren.”

In 2021 ontving Delticus Group, onderdeel van het wereldwijde private equity-bedrijf Warburg Pincus, 398 miljoen dollar voor de overname van InTelCo Management LLC, een dochteronderneming van het productiebedrijf ITT Inc. dat de aansprakelijkheden van de bedrijven beheerde voor de blootstelling van mensen aan asbest via zijn lucht- en ruimtevaart-, transport- en energieproducten.

De transactie vertegenwoordigde “het hoogtepunt van onze meerjarige strategie om het legacy liability-profiel van ITT te verminderen”, pochte de CEO van het bedrijf in een persbericht. “ITT zal opereren met een vereenvoudigde en goed gekapitaliseerde balans… zonder de risico’s en managementtijd die nodig zijn om langetermijnasbestverplichtingen te beheren.

Vorige maand ontving Delticus nog eens 189 miljoen dollar voor de overname van dochterondernemingen die de asbestschulden van de industriële fabrikant Ingersoll Rand in handen hadden.

Delticus is slechts een van de vele Wall Street-bedrijven die asbestverplichtingen opkopen. In 2022 heeft SPX Technologies, een fabrikant van koeltorens en andere producten die historisch gezien asbest bevatten, zijn asbestverplichtingen overgedragen aan drie afzonderlijke dochterondernemingen. Het private equity-bedrijf Global Risk Capital LLC ging vervolgens een partnerschap aan met Premia Holdings, een herverzekeringsmaatschappij, om de nieuwe bedrijven over te nemen in ruil voor een uitbetaling van $ 139 miljoen.

Omdat private equity-bedrijven technisch gezien geen verzekeraars zijn, houden ze zich niet aan de traditionele verzekeringsregelgeving. Er zijn geen vereisten voor hoe ze het geld investeren dat ze ontvangen van uitbetalingen van fabrikanten. Bedrijven vallen ook niet onder de verzekeringswetten ‘te kwader trouw’, die verzekeraars ervan weerhouden tactieken te gebruiken om claims uit te stellen of te vermijden.

Volgens een artikel van de juridische nieuwsdienst Recht360De verzekeringsregulatoren van de staat New York hebben bevestigd dat “transacties die geen verzekeringsactiviteiten zijn”, waaronder private equity-bedrijven die aansprakelijkheid voor asbest verwerven, “niet onder hun jurisdictie vallen.”

Toezichthouders uit New York, Texas en Californië meldden dat ze nog geen klachten hebben ontvangen over overnames door private equity-bedrijven over de aansprakelijkheden van fabrikanten.

Private equity-bedrijven zijn ook goed gepositioneerd om te profiteren van het controversiële tweestappenplan van Texas, een steeds populairdere juridische manoeuvre waarbij dochterondernemingen die zijn opgericht om asbestgerelateerde of andere industriële aansprakelijkheden af ​​te stoten, vervolgens faillissement aanvragen, waardoor slachtoffers met hun juridische claims vast komen te zitten bij de faillissementsrechtbank.

Private equity-bedrijven beperken hun investeringen in toxische activa niet langer tot alleen asbestaansprakelijkheid.

“Beleggers overwegen aansprakelijkheden die uiteenlopen van asbest tot werknemerscompensatie en zelfs federale zwarte longen en per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen omvatten”, schreven actuarissen van Milliman in hun rapport.

Black lung verwijst naar een uitkeringsprogramma van het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat kolenmijnwerkers en hun families compenseert die zijn getroffen door longziekte veroorzaakt door hun werk. Sinds 1970 heeft het programma meer dan $ 47 biljoen aan Social Security-aanvullingen en medische betalingen uitgekeerd.

PFAS, of zogenaamde “forever chemicals”, zijn giftige materialen die in een breed scala aan producten voorkomen, zoals antiaanbakpannen en schoonmaakmiddelen, die in verband zijn gebracht met ernstige gezondheidsrisico’s zoals kanker, hartschade en andere ziekten. In 2020 hadden verzekeraars ongeveer $ 92 miljard aan claims uitgekeerd van mensen die leden aan PFAS-gerelateerde ziekten, waardoor bedrijven deze chemicaliën de “nieuwe asbest” noemden.

Nu Wall Street de aansprakelijkheid van bedrijven voor deze giftige chemicaliën en gevaren voor het milieu opkoopt, zal het waarschijnlijk hetzelfde scenario hanteren als bij asbest: grote voorschotten eisen van industriële fabrikanten en vervolgens de betalingen aan slachtoffers uitstellen of weigeren.

Ondertussen worden de mensen die ertussenin zitten twee keer benadeeld, aldus Shepard: eerst door de gifstoffen zelf en vervolgens door private equity-bedrijven.

Deze investeerders hebben “een manier gevonden om geld te verdienen aan slachtoffers”, zei hij, “en dat is gewoon verkeerd.”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter