De Duitse politie verkoopt blijkbaar momenteel Bitcoins die ze bij Movie2k in beslag hebben genomen. Maar mag ze dat eigenlijk wel? En wat gebeurt er met het geld? Wie ontvangt het: Saksen, de federale overheid, de politie? De schat wordt nu al een controversieel onderwerp in het staatsparlement.

Er gebeurt momenteel veel in de portemonnee van de Federale Recherche. Volgens Arkham Intelligence zijn daar nog 44.692 Bitcoins – zo’n 2,6 miljard euro – van de 50.000 munten die de LKA Saxony in beslag heeft genomen van de ontwikkelaars van Movie2k. Deze ‘Saksische schat’ springt vrolijk heen en weer tussen de zeven adressen van de BKA, komt terecht op een aantal uitwisselingen en, op mysterieuze wijze, vloeit een deel daarvan terug in de portemonnee van de BKA.

Niettemin is de inventaris aanzienlijk geslonken, waardoor kan worden aangenomen dat er ongeveer 5.000 munten zijn verkocht, wat overeenkomt met ongeveer 300 miljoen euro. Aangezien dat nog niet eens tien procent van de schatten van Saksen uitmaakt, is dit nog maar het begin.

Dit maakt één vraag des te spannender op de tong: wat gebeurt er met het geld? Wie veilt de Saksische Bitcoin-schat? Waar gaat de opbrengst naartoe en wie profiteert ervan? Geïnspireerd door YeOldDoc op Twitter (nu X), hebben we ons op deze vragen gericht.

De juridische situatie: Het geld gaat naar de Vrijstaat

In de eerste plaats is de situatie niet geheel duidelijk en zijn de autoriteiten nog steeds terughoudend in het verstrekken van informatie zonder noodzaak. Het onlinemagazine Golem vroeg het onlangs aan de BKA en hoorde dat het Openbaar Ministerie van Saksen verantwoordelijk was. Ze weigeren echter informatie te verstrekken omdat het proces nog gaande is.

De juridische situatie met betrekking tot de behandeling van in beslag genomen goederen is echter relatief eenvoudig. De MDR heeft ze beknopt samengevat in een FAQ: Als er in Saksen iets wordt geconfisqueerd, gaat de opbrengst – de zogenaamde “confiscatie van activa” – naar de algemene staatsbegroting van de Vrijstaat Saksen. Als de goederen een bedrag van boven de 500.000 euro overschrijden, gaat 52,5 procent – ​​waarschijnlijk maximaal vijf miljoen euro – naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 22,5 procent naar het ministerie van Justitie. Anders dan in veel Europese landen is er in Duitsland geen vaste bestemming voor de opbrengst.

Het Saksische Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de verkoop. De LKA en de BKA zijn alleen om technische redenen bij de hechtenis betrokken, maar hebben ter zake geen beslissingsbevoegdheid. Als we nu transacties op de blockchain waarnemen, zou het BKA deze alleen in opdracht van het Openbaar Ministerie kunnen uitvoeren.

De geconfisqueerde bezittingen mogen echter pas worden verkocht en overgedragen aan het huishouden als er een juridisch bindende rechterlijke uitspraak is. In dit geval betekent dat waarschijnlijk het vonnis tegen de exploitanten van Movie2k, dat nog niet is uitgesproken. Het is mogelijk dat deze uitspraak tot gevolg heeft dat een deel van de opbrengst naar de door Movie2k beschadigde filmindustrie gaat.

Het is echter mogelijk om vóór de uitspraak een zogenaamde “noodverkoop” te starten volgens artikel 111p StPO. De officier van justitie kan dit gelasten als een in beslag genomen voorwerp snel aan waarde dreigt te verliezen, zoals bij volatiele Bitcoins het geval kan zijn.

Onderzoeken in het Saksische deelstaatparlement

Vragen van leden van het deelstaatparlement werpen enig licht op het interne perspectief van Saksen. Op 21 juni ontving het Saksische parlementslid Mario Beger van de AfD een antwoord op een kleine vraag over de ‘schat van een miljard dollar van 50.000 Bitcoins’.

Het antwoord weerspiegelt het juridische standpunt dat “voorlopig in beslag genomen activa” alleen kunnen worden “gebruikt ten behoeve van de staatskas” “als er een juridisch bindende rechterlijke beslissing over confiscatie is genomen”.

Als alternatief kunnen geconfisqueerde goederen ‘gebruikt worden ten behoeve van de staatskas als de betrokkene er daadwerkelijk afstand van heeft gedaan’. Hoewel de verdachten de munten ‘vrijwillig’ hebben overgedragen, is het onwaarschijnlijk dat dit neerkomt op een afstandsverklaring. De verdachten kunnen een behoorlijke hand in handen hebben als ze kunnen onderhandelen over een strafvermindering door ‘effectief afstand te doen’ van ten minste een deel van hun bezittingen, en misschien laat de beweging op de portemonnee zien dat dit precies is wat er is gebeurd.

De Saksische regering kan en wil hier niet meer over zeggen, omdat de procedure nog loopt. Dit antwoord is gedateerd 21 juni. Een paar dagen later kwamen de BKA-portefeuilles tot leven en vonden er transacties plaats op beurzen, wat doorgaans het vermoeden wekte dat de BKA de munten nu verkocht. Voor zover we momenteel weten, zou dit alleen legaal zijn als onderdeel van een noodverkoop om te voorkomen dat de verdachten bezittingen verliezen wanneer – als – ze hun bezittingen terugkrijgen na een rechterlijke uitspraak.

Het is echter mogelijk dat de BKA de overdracht van de eigen portemonnee naar de beurzen alleen test om klaar te zijn als er een oordeel is geveld. Dit zou ook de mysterieuze overmakingen van de beurzen kunnen verklaren.

Marco Böhme van links reageerde op de vermeende verkoop op 25 juni met een verzoek aan de Saksische regering. Hij spreekt het vermoeden uit dat delen van de ‘Bitcoin Saxony Treasure’ al zijn verkocht, vraagt ​​hoeveel munten er nog moeten worden verkocht en of de regering verwacht dat de verkoop de Bitcoin-prijs zal laten instorten?

Ook vraagt ​​hij zich af of er al claims zijn van de benadeelde partijen – bijvoorbeeld de filmindustrie – in hoeverre claims tot schadevergoeding denkbaar zijn, en of er plannen zijn om deze te blokkeren ten gunste van “het welzijn van het grote publiek”, “in gezien de bezuinigingsbegroting die de minister van Financiën meerdere keren heeft aangekondigd”? Ten slotte vraagt ​​Böhme wanneer het proces naar verwachting zal zijn afgerond en wie dan het ingezamelde geld zal ontvangen “(federaal, staats-, non-profitorganisaties, stichtingen, enz.)”?

Helaas heeft de regering in Saksen dit verzoek nog niet beantwoord. Wij willen het ook graag weten.


Ontdek meer van BitcoinBlog.de – de blog voor Bitcoin en andere virtuele valuta

Meld u aan voor een abonnement om de nieuwste berichten per e-mail te ontvangen.

Source:https://bitcoinblog.de/2024/07/01/was-mit-dem-milliardenschweren-saechsischen-bitcoin-schatz-nun-passiert/Laat een antwoord achter