Drie grote academische uitgevers – Elsevier, Wiley en American Chemical Society – spanden in 2020 een zaak aan tegen de piratenwebsite Sci-Hub en de oprichter, de 34-jarige computerwetenschapper Alexandra Elbakyan. Ze voerden aan dat de website, die academische tijdschriften hackt zodat gebruikers gratis toegang hebben tot duizenden wetenschappelijke artikelen, inbreuk maken op hun auteursrecht en moeten worden geblokkeerd.

Dit was niet de eerste keer dat Elbakyan en Sci-Hub juridische uitdagingen aangingen. In 2017 kende een rechtbank in New York Elsevier, ‘s werelds grootste academische uitgever, een schadevergoeding van 15 miljoen dollar en een permanent bevel toe wegens inbreuk op het auteursrecht. Elbakyan, die in Rusland woont, heeft de boete nooit betaald, en Sci-Hub blijft opereren onder verschillende domeinnamen en IP-adressen nadat het door veel landen is geblokkeerd.

Centraal in de zaak staat het idee dat academische uitgevers het recht hebben om kennis te bezitten en deze tegen een zeer hoge prijs te verspreiden. Academisch publiceren is een van de meest lucratieve bedrijven ter wereld; de wereldwijde inkomsten bedroegen in 2017 meer dan 24 miljard dollar, ergens tussen die van de film- en muziekindustrie in, volgens de Voogd. De wetenschappelijke uitgeverij van Elsevier rapporteerde in 2010 een winstmarge van bijna 40 procent, meer dan Amazon, Google en Apple in hetzelfde jaar.

Piratensites zoals Sci-Hub vormen een directe bedreiging voor de winsten van deze bedrijven. In reactie op beschuldigingen van diefstal en dat Sci-Hub de integriteit van wetenschappelijk onderzoek bedreigt, sloeg Elbakyan terug op Twitter en zei: “Open communicatie is een fundamentele eigenschap van de wetenschap en maakt wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. Toegang via een betaalmuur voorkomt dit. Dat is een bedreiging, en niet Sci-Hub”.

Velen van ons die wetenschap aan de universiteit hebben gestudeerd, zullen het met Elbakyans gevoel eens zijn. We werden ertoe gebracht te geloven dat de academische wereld gaat over het altruïstisch streven naar kennis en het oplossen van maatschappelijke problemen. De meeste mensen zijn het er waarschijnlijk mee eens dat door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoek voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn.

Maar in werkelijkheid vormt wetenschappelijke kennis geen uitzondering op de winstgedreven motieven van het kapitalisme, waarin goederen en diensten worden vercommercialiseerd en verkocht om de rijkdom van een select groepje te vergroten.

Academische uitgeverijen zijn een geprivatiseerde sector waarin een klein aantal grote bedrijven de distributie van kennis controleren om winst te maken. Een studie uit 2015 onder leiding van professor Vincent Larivière en gepubliceerd in het open-accesstijdschrift PLOS Eenontdekte dat slechts vijf bedrijven meer dan 50 procent van de markt in handen hadden. Elsevier bezit 3.000 tijdschriften, wat neerkomt op 18 procent van het wereldwijde onderzoek.

Ondanks het feit dat de toegang tot het meeste wetenschappelijke onderzoek wordt gecontroleerd, geven uitgeverijen er geen opdracht aan of betalen ze er niet voor; belastingbetalers doen. Het meeste onderzoek wordt gefinancierd door overheidssubsidies aan door de overheid gefinancierde instellingen. Het parlement van Australië 2022-23 Budget Review meldde dat de Australische regering in 2021-2022 A $ 11,8 miljard heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Ongeveer 17 procent (ongeveer A $ 2 miljard) hiervan ging naar onderzoekssubsidies voor universiteiten en 8 procent ging naar de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Met deze subsidies worden onderzoekers betaald om wetenschappelijke studies uit te voeren en papers te produceren, waarvan de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Peer review, het proces waarbij andere onderzoekers in het veld de kwaliteit van de studie evalueren voordat de paper uiteindelijk wordt geaccepteerd voor publicatie, wordt gratis gedaan door de academische gemeenschap.

Uitgevers vragen onderzoekers vervolgens een verwerkingsvergoeding om artikelen in hun tijdschriften te publiceren. De meeste van deze tijdschriften zijn alleen voor abonnees – het kost US $ 30 om toegang te krijgen tot een enkele krant Wetenschap tijdschrift en een abonnement op een tijdschrift van Elsevier kan duizenden dollars kosten.

Academisch publiceren is in feite een enorm bedrijf waarin een handvol bedrijven een parasitair model leiden waarin door de overheid gefinancierde onderzoekers al het werk doen, het opschrijven en de verdiensten ervan beoordelen, en vervolgens betalen om te publiceren en toegang te krijgen tot elkaars resultaten. Dus, wie is de echte dief: Elbakyan of de uitgevers?

Voorstanders van het kapitalisme beweren dat de concurrentiedynamiek innovatie stimuleert. Maar dit academisch publicatiemodel met winstoogmerk doet het tegenovergestelde en creëert aanzienlijke financiële belemmeringen voor de toegang tot kennis, waardoor de wetenschappelijke vooruitgang wordt onderdrukt. In een opiniestuk voor de Boekhandelaareen Brits tijdschrift over de uitgeverswereld, herinnerde onderzoeker Raphael Tsavkko Garcia zich: „Ik schreef het artikel, maar ik had er gewoon geen toegang toe, noch [could] iedereen van mijn universiteit die geïnteresseerd zou kunnen zijn in een soortgelijk onderwerp. Ik sprak met een paar collega’s die er ook geen toegang toe hadden, maar veel geld moesten betalen om het te lezen en te citeren – wat het belangrijkste doel van de academicus is. Dus het lukte me om te publiceren, maar ik zou uiteindelijk omkomen omdat niemand in mijn omgeving het leek te kunnen lezen”.

Het idee dat onderzoek voor wetenschappelijke vooruitgang moet zijn en niet voor winst, heeft de academische gemeenschap ertoe aangezet om meer open-accesstijdschriften aan te vragen, waarin gepubliceerde artikelen gratis beschikbaar zijn. Uitgevers hebben dit echter omzeild door naast hun traditionele abonneetijdschriften ook open-accesstijdschriften op te nemen en tegelijkertijd de publicatiekosten te verhogen. Bijvoorbeeld de vergoedingen voor Lancet neurologie (Elsevier) en Natuur Neurowetenschappen (Springer Nature) zijn respectievelijk US $ 6.300 en US $ 11.690.

Hoewel open access wetenschappelijke studies vrij beschikbaar maakt voor het publiek, blijft de ongelijkheid in onderzoek verankeren omdat de exorbitante publicatiekosten onderzoekers uitsluiten uit landen of instellingen die niet goed worden gefinancierd. Dit is geen uitdaging voor het winstmodel van academisch publiceren; het verschuift gewoon de kosten van onderzoekspublicaties van voor naar achter, en het publiek betaalt nog steeds de rekening.

Deze opzet heeft een averechts effect op de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Door de concentratie van academisch publiceren krijgen deze grote bedrijven een te grote zeggenschap over het soort wetenschap dat wordt gepubliceerd. Negatieve resultaten en reproducties van eerdere onderzoeken zijn belangrijke bijdragen aan de wetenschap, maar uit een onderzoek naar academische integriteit door Daniele Fanelli van de Universiteit van Edinburgh in 2009 bleek dat dit soort onderzoeken vaak worden afgewezen om alleen positieve of nieuwe resultaten te publiceren. meer kans om aankoopkosten aan te trekken.

Het marktmodel van het hoger onderwijs heeft het probleem verergerd. Universiteiten bestaan ​​niet louter voor het nastreven van kennis, maar worden geleid als bedrijven en concurreren met elkaar om een ​​groter deel van de markt voor studenten, beurzen en contracten met het bedrijfsleven te bemachtigen. Ranglijsten van universiteiten worden grotendeels berekend op basis van kwantitatieve statistieken, dus vergelijkbare verwachtingen worden doorgedrukt bij het personeel. Van academici wordt bijvoorbeeld vaak verlangd dat ze een bepaald aantal papers publiceren in tijdschriften met een grote impact als voorwaarde voor tewerkstelling of loopbaanontwikkeling. Dit moedigt gewetenloze praktijken aan, zoals het fabriceren van gegevens en het manipuleren van resultaten om een ​​publiceerbaar resultaat te krijgen. Uit het Fanelli-onderzoek bleek dat 14 procent van de deelnemende academici een wetenschapper kende die hele datasets had verzonnen, en 72 procent kende iemand die zich had overgegeven aan andere twijfelachtige praktijken.

Het pay-to-publish-model verergert dit door tijdschriften te stimuleren om te bezuinigen op kwaliteitscontrole om het publicatiepercentage te verhogen en zo meer winst te maken. De Amerikaanse wetenschapsjournalist John Bohannon testte dit systeem in 2013 door een onzinnig wetenschappelijk artikel in te dienen bij meer dan 300 tijdschriften; 157 van hen accepteerden het snel met beperkte tot geen collegiale toetsing.

De wurggreep van academische uitgevers op de productie en verspreiding van kennis verstikt innovatie en bedreigt de integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Het vertegenwoordigt het tegenovergestelde van wetenschappelijke vooruitgang.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter