Spreker Mike Johnson (R-LA) en de Republikeinse leiding van het Huis houden een persconferentie op de trappen van het Capitool.Allison Bailey/AP

Bestrijd desinformatie: Meld u gratis aan Moeder Jones dagelijks nieuwsbrief en volg het nieuws dat er toe doet.

Op dinsdag, Het Huis van de Verenigde Staten stemde voor sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC), in reactie op een aankondiging dat het orgaan van plan is een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische president Benjamin Netanyahu en een andere Israëlische functionaris. De aankondiging omvatte ook de oproep tot arrestatiebevelen voor drie hoge Hamas-leiders. Maar de grootste zorg voor politici was het harde optreden tegen Israël, een nauwe bondgenoot. Bijna alle Republikeinse wetgevers, en 42 Democraten, steunden de sanctiemaatregel van het ICC, die met 247 tegen 155 stemmen werd aangenomen.

Het wetsvoorstel, dat elk lid van het ICC zou verbieden Amerikaanse banknetwerken te gebruiken of het land binnen te komen en beperkingen oplegt aan degenen die de uitspraak van het ICC volgen, zal waarschijnlijk niet door de door Democart gecontroleerde Senaat komen. Maar het markeert een nieuwe botsing tussen de Verenigde Staten en internationale bestuursorganen sinds het begin van Israëls inval in Gaza.

De relatie tussen het ICC en de VS is al lange tijd ingewikkeld. De VS waren een van de zeven landen die deelnamen aan de onderhandelingen die leidden tot de oprichting van het hof. Maar het heeft zich ook teruggetrokken uit de uitspraken van het ICC. De uitspraken, die bedoeld zijn om te bepalen wanneer landen oorlogsmisdaden zoals genocide hebben gepleegd, zijn niet van toepassing op de VS.

Dit beleid, dat door de jaren heen standaard is geweest voor de VS – het creëren van systemen om wetten aan anderen op te leggen die vaak niet van toepassing zijn op hun eigen daden – werd goed samengevat in een citaat uit de recente strijd in het Huis van Afgevaardigden. “Het ICC moet gestraft worden”, zei voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden dinsdagochtend op een persconferentie, nadat de rechtbank had opgeroepen tot arrestatiebevelen voor de Israëlische president. “We kunnen dit niet laten voortbestaan. Als het ICC dit zou mogen doen en achter de leiders aan zou gaan van landen met wier acties zij het niet eens zijn, waarom zouden ze dan niet achter Amerika aan komen?”

Het is niet alleen het Huis. Een groep van twaalf Amerikaanse senatoren – waaronder senator Tom Cotton (R-Arkansas), die onlangs soortgelijke wetgeving heeft ingevoerd – stuurde ICC-hoofdaanklager Karim Khan een brief waarin hij de internationale organisatie lastig viel.

“Noch Israël, noch de Verenigde Staten zijn lid van het ICC en vallen daarom buiten de veronderstelde jurisdictie van uw organisatie”, schreven de senatoren vier dagen nadat het nieuws over de beschuldigingen van Khan naar buiten kwam. “Als u een arrestatiebevel tegen de Israëlische leiders uitvaardigt, zullen we dit niet alleen interpreteren als een bedreiging voor de soevereiniteit van Israël, maar ook voor de soevereiniteit van de Verenigde Staten.”

De Verenigde Staten zijn al eerder in botsing gekomen met het ICC en het Internationaal Gerechtshof. Eind jaren tachtig spande het Internationaal Gerechtshof een zaak aan tegen de Verenigde Staten vanwege hun betrokkenheid bij het verstrekken van financiële hulp en wapens aan de Contra’s in Nicaragua. Als reactie daarop boycotten de Verenigde Staten de procedure van de rechtbank.

Meer recentelijk, in 2018, dreigden de Verenigde Staten het ICC te sanctioneren en zijn rechters te arresteren als zij Amerikanen vervolgden wegens oorlogsmisdaden in Afghanistan. “Als de rechtbank achter ons aan komt, Israël of andere Amerikaanse bondgenoten,” zei John Bolton, de toenmalige Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur, “zullen we niet stil zitten.”

In juni 2020 kondigde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo sancties aan tegen twee ICC-aanklagers op grond van een uitvoerend bevel van Donald Trump, wat de eerste en enige keer was dat de VS individueel ICC-personeel sancties heeft opgelegd. President Biden heeft dat uitvoeringsbevel in 2021 ingetrokken.

De afgelopen maanden heeft het Internationaal Gerechtshof geoordeeld dat Israël tijdens de acht maanden durende militaire inval in Gaza “plausibel” oorlogsmisdaden heeft gepleegd die voldoen aan de definitie van genocide, en het ICC heeft aanklachten wegens oorlogsmisdaden ingediend tegen verschillende specifieke individuele Israëlische en Hamas-leiders. . Op 24 mei gaven ze Israël de opdracht om “onmiddellijk zijn militaire offensief stop te zetten, en elke andere actie in het gouvernement van Rafah, die de Palestijnse groep in Gaza levensomstandigheden zou kunnen opleggen die de fysieke vernietiging geheel of gedeeltelijk tot gevolg zouden kunnen hebben.” In de daaropvolgende dagen bleven Israëlische troepen Rafah aanvallen, waarbij ze gebruik maakten van Amerikaanse bommen om tientallen burgers te doden.

De Verenigde Naties schatten dat het Israëlische leger sinds 7 oktober ruim 34.900 Palestijnen heeft gedood – van wie de overgrote meerderheid burgers zijn. (Artsen in Gaza zeggen dat dit aantal waarschijnlijk een dramatische onderwaarde is.) Volgens een VN-rapport dat deze week is vrijgegeven, zullen meer dan 1 miljoen mensen in Gaza – de helft van de bevolking – medio juli honger lijden als het geweld voortduurt.

De stemming in het Huis van Afgevaardigden markeert zowel een nieuwe stap als een voortzetting van het Amerikaanse beleid om deze internationale instanties terug te dringen. En het wordt steeds dramatischer te midden van de oorlog in Israël.

“Richt op Israël en wij zullen u aanvallen”, waarschuwden Amerikaanse senatoren het ICC in april, “u bent gewaarschuwd.”
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter