Van creditcardvoorwaarden tot arbeidsovereenkomsten: miljoenen mensen zitten gevangen in overeenkomsten die hen alleen in staat stellen bedrijfsmisbruik aan te vechten via een particulier systeem van arbitrage in plaats van via een rechtbank. Nu heeft de grootste speler in dat particuliere systeem zijn dossierkosten vijfentwintigvoudig verhoogd – een stap die volgens deskundigen consumenten en werknemers ervan zou kunnen weerhouden bedrijven ter verantwoording te roepen.

Op 15 januari verhoogde de American Arbitration Association (AAA), de grootste particuliere aanbieder van arbitragediensten ter wereld, stilletjes haar honoraria voor personen die een massaarbitragezaak hadden aangespannen en een geldelijke schadevergoeding of contractvrijstelling van een bedrijf vorderden van $125 naar $3.125.

Deze stap komt te midden van regelgevende inspanningen om de opkomst van de arbitrage-industrie in toom te houden, die volgens critici consumenten en werknemers vaak dwingt tot contracten die class action-rechtszaken voorkomen en hen ervan weerhoudt om een ​​juryrechtspraak te zoeken.

De enorme uitbreiding van wat in feite een particulier beheerde belasting is door AAA – waarvan de inkomsten de afgelopen tien jaar ruwweg zijn verdubbeld tot bijna $150 miljoen – zou de verlichting voor consumenten en werknemers verder kunnen beperken, zeggen experts.

“Wat er nu gebeurt, is dat de prijs om zelfs maar dit soort massa-arbitragezaken te starten ongelooflijk hoog is”, vertelde Katie Van Dyck, senior juridisch adviseur bij het American Economic Liberties Project, ons. “[AAA’s fee change] verschuift de kosten naar consumenten die al gevangen zitten in deze gedwongen arbitrageovereenkomsten en in zeer dure processen worden gestuurd die over het algemeen in het voordeel van bedrijven zijn.”

Massa-arbitragezaken zijn vergelijkbaar met class action-rechtszaken, maar worden afgehandeld via een privéproces waarvan experts zeggen dat het bedrijven ten goede komt in plaats van de consumenten en werknemers die daarin gevangen zitten.

Arbitrageovereenkomsten worden vaak zonder hun medeweten aan consumenten en werknemers opgedrongen en zijn verborgen in de kleine lettertjes van overeenkomsten die werkplekken en transacties regelen. Deze overeenkomsten beperken de manier waarop een werknemer of consument een bedrijfsbeslissing kan betwisten. Ze verbieden mensen feitelijk om naar een juryproces te gaan, maar dwingen hen in plaats daarvan tot een proces onder toezicht van een derde partij.

Consumenten kunnen arbitragezaken aanspannen tegen bedrijven wegens prijsafspraken, defecte producten of problemen met de diensten die zij hebben gekocht. Werknemers kunnen arbitragezaken tegen hun werkgevers indienen wegens loondiefstal, contractuele geschillen en andere redenen. Arbitrageovereenkomsten kunnen voor beide partijen hoge kosten met zich meebrengen, en beide groepen moeten de kosten betalen voordat een arbitragezaak kan beginnen.

De nieuwe niet-restitueerbare vergoeding van 3.125 dollar zal van toepassing zijn op alle massaarbitragezaken met vijfentwintig of meer eisers en wanneer de vertegenwoordiging van de eisers “consistent of gecoördineerd is tussen de zaken”, kondigde AAA op 15 januari in een persbericht aan.

AAA reageerde niet op directe vragen over de nieuwe tariefwijziging, maar wees op een persbericht waarin de nieuwe wijzigingen werden uiteengezet.

In het persbericht staat dat de nieuwe tariefwijzigingen worden doorgevoerd als reactie op het “toenemende aantal massale arbitragezaken sinds 2018, voornamelijk gedreven door arbitrageclausules in consumenten-bedrijfs- en werknemer-werkgeverscontracten.”

AAA zegt dat de nieuwe vergoeding van $3.125 zal helpen de “integriteit” van toekomstige zaken te waarborgen en “de nauwkeurigheid van de dossiers en pleidooien zal verbeteren, waardoor vertragingen en complexiteiten worden verminderd. Partijen moeten nu bevestigen dat de informatie die voor elke zaak wordt verstrekt waar en correct is, en daarmee de zorgen wegnemen over de indiening van onjuiste dossiers.”

De belangrijkste concurrent van AAA – JAMS, voorheen bekend als Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. – rekent $250 aan voor zaken waarbij consumenten betrokken zijn.

Dertig jaar geleden waren arbitragezaken tussen mensen en een bedrijf uiterst zeldzaam.

Maar daar begon begin jaren 2000 verandering in te komen – toen bedrijven zich realiseerden dat gedwongen arbitrages gebruikt konden worden om kostbare en schadelijke class action-rechtszaken te omzeilen.

Volgens de New York Times“De stap om collectieve acties te blokkeren werd bedacht door een door Wall Street geleide coalitie van creditcardbedrijven en detailhandelaren.” Een van de eerste voorstanders van deze stap was bedrijfsjurist John Roberts – die later opperrechter van het Hooggerechtshof zou worden toen het in 2011 en 2013 uitspraken deed die contracten toestonden collectieve acties ten gunste van arbitrageovereenkomsten te verbieden.

Sindsdien zijn arbitrageovereenkomsten zo gebruikelijk geworden dat meer dan zestig miljoen werknemers in het hele land er nu onder vallen. Deze overeenkomsten bevatten vaak een vertrouwelijkheidsclausule, dus als veel werknemers een zaak tegen hun werkgever indienen, hebben veel van hun collega’s geen idee, merkte het Arbeidsdepartement op in een blogpost van maart 2023.

“Wat ooit een relatief zeldzame werkgeverspraktijk was die begin jaren negentig slechts ongeveer 2% van de werknemers trof, is uitgegroeid tot 56% van alle niet-vakbondswerknemers in de particuliere sector en 65% van de werknemers die minder dan $13 per uur verdienen”, aldus de Labour-organisatie. Afdeling schreef.

Arbitrageovereenkomsten zijn ook alomtegenwoordig geworden in de consumentenwereld. In 2015 bleek uit een federaal rapport dat meer dan de helft van alle creditcardcontracten arbitrageclausules bevatten, die betrekking hadden op maar liefst tachtig miljoen mensen. Uit een gelijktijdig onderzoek onder creditcardgebruikers bleek dat driekwart niet wist of zij onderworpen waren aan een arbitrageovereenkomst – en minder dan 7 procent van degenen die onder een dergelijke clausule vielen, begreep dat dit hun mogelijkheden om een ​​rechtszaak aan te spannen beperkte.

De arbitrage-industrie zelf lijkt te zijn opgetuigd ten gunste van de grote bedrijven. Hoewel arbiters voor een bepaalde zaak willekeurig moeten worden gekozen, bleek uit een onderzoek uit 2018 dat bedrijven vaak manieren vinden om pro-business arbiters te selecteren, die eerder in hun voordeel zullen beslissen. Volgens onderzoekers zouden consumenten, als het systeem echt willekeurig zou zijn, gemiddeld $50.000 meer aan arbitrage-uitspraken krijgen.

Voor werknemers en consumenten is de opkomst van arbitrage rampzalig geweest. Een door het Arbeidsdepartement aangehaalde studie schat dat de toename van het aantal arbitrageovereenkomsten ertoe heeft geleid dat werknemers 98 procent minder loondiefstallen en andere oneerlijke arbeidsclaims indienen dan werknemers die niet onder een arbitrageovereenkomst vallen. En consumententoezichthouders ontdekten dat creditcardbedrijven met arbitrageovereenkomsten in hun contracten dergelijke clausules in 65 procent van de gevallen hebben gebruikt om class action-rechtszaken te blokkeren.

Het probleem wordt steeds erger. De American Association for Justice, een lobbygroep voor de advocaten van de aanklager, ontdekte dat het aantal gedwongen arbitragezaken tijdens de pandemie toenam, terwijl de winstpercentages voor consumenten daalden.

“Slechts 577 Amerikanen wonnen in 2020 een geldelijke onderscheiding in gedwongen arbitrage, een winstpercentage van 4,1% – onder het vijfjaarlijkse gemiddelde winstpercentage van 5,3%”, aldus het rapport. “Meer mensen beklimmen de Mount Everest in een jaar (en ze hebben een beter slagingspercentage) dan hun consumentenarbitragezaak winnen.”

De stand van zaken heeft het Ministerie van Arbeid ertoe gebracht bedrijven aan te klagen die hun werknemers in uitbuitingssituaties dwingen.

In januari 2023 slaagde het Ministerie van Arbeid erin een bedrijf uit Arizona te dwingen $ 5,75 miljoen aan achterstallige lonen te betalen aan zijn werknemers die ten onrechte als onafhankelijke contractanten waren geclassificeerd. Het bedrijf probeerde de afdeling tot een arbitragezaak over deze kwestie te dwingen, maar een federale rechtbank oordeelde dat het Arbeidsdepartement de bevoegdheid heeft om onbetaalde lonen terug te vorderen en dat de zaak voor de rechtbank kon worden behandeld in plaats van via arbitrage.

Het Labor Department won een soortgelijke uitspraak in 2021, toen een federale rechter in New York oordeelde dat werknemersarbitrageovereenkomsten niet van toepassing zijn op federale toezichthouders die geen arbitrageovereenkomsten hebben ondertekend, waardoor toezichthouders loondiefstalclaims voor de rechtbank kunnen indienen.

Hoewel het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) belast is met het beschermen van consumenten tegen misbruikpraktijken, heeft het bureau beperkte mogelijkheden om mensen te helpen die vastzitten in arbitrageovereenkomsten. In 2017 ondertekende president Donald Trump wetgeving die een CFPB-regel vernietigde die gedwongen arbitrageclausules in bepaalde financiële contracten verbiedt. Deze verschuiving maakte het voor consumenten veel moeilijker om class action-rechtszaken tegen bedrijven aan te spannen.

Recentelijk hebben advocaten voor consumenten en werknemers geprobeerd de opkomst van arbitrageovereenkomsten om te draaien door massale arbitragezaken aan te spannen die vergelijkbaar zijn met class action-rechtszaken.

In een spraakmakende zaak uit 2018 hebben ruim 12.500 Uber-chauffeurs arbitragezaken tegen Uber aangespannen wegens vermeende loonschendingen. Uber, het technologisch vooruitstrevende taxibedrijf, weigerde aanvankelijk de arbitragekosten voor alle zaken te betalen, maar stemde er later mee in om meer dan 146 miljoen dollar te betalen om loongeschillen te beslechten die uiteindelijk door meer dan zestigduizend chauffeurs waren aangespannen.

Problemen met arbitrageovereenkomsten komen nu zo vaak voor dat het CFPB in januari 2023 voorstelde een register op te zetten van veelvoorkomende voorwaarden die voorkomen in potentieel uitbuitende contracten die afstand doen van wettelijke bescherming voor consumenten.

“Sommige bedrijven proberen hun klanten te censureren en hun rechten te ontnemen door kleine lettertjes in niet-onderhandelbare contracten op te nemen”, zei CFPB-directeur Rohit Chopra in een persbericht. “Het CFPB stelt een registratie van deze contractclausules voor om erachter te komen waar mensen niet in staat zijn hun mening te geven als ze schade hebben geleden.”

De Amerikaanse Kamer van Koophandel, een historisch pro-business en anti-consumentenorganisatie, noemde het voorstel “een ongerechtvaardigde aanval op arbitrage en in strijd met de wet.”

In navolging van andere voorstanders van arbitrageclausules beweerde de kamer dat arbitrage voor consumenten een goedkopere manier was om gerechtigheid te zoeken dan het aanspannen van dure rechtszaken. Maar de nieuwe AAA-tarieven zouden anders kunnen suggereren.

Volgens Goodwin Procter, een van de grootste advocatenkantoren ter wereld die gespecialiseerd is in een breed scala aan onderwerpen, zullen de nieuwe tariefwijzigingen de integriteit van de zaak helpen waarborgen en advocaten dwingen de claims van hun cliënten te onderzoeken voordat ze arbitragezaken indienen. Maar het megabedrijf geeft toe dat de veranderingen ook bedrijven ten goede zullen komen.

“Het nieuwe tariefschema verlaagt de procesinitiatiekosten voor bedrijven aanzienlijk en verschuift de kosten naar individuele eisers”, schreef Goodwin Procter in reactie op de tariefwijziging van AAA. “Het is duidelijk . . . dat de update van de AAA de kosten en lasten die gepaard gaan met massa-arbitrages opnieuw heeft toegewezen, wat het massa-arbitragemodel voorheen probeerde te vermijden.”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter