In een ontwikkeling die de aandacht trok van de cryptocurrency-wereld, bracht Pierre Rochard, een invloedrijke naam bij Riot Platforms, naar Platform X een onthullende interpretatie van de begroting voor 2025, voorgesteld door de regering-Biden.

Zijn analyse, gebaseerd op de fiscale en regelgevende richtlijnen die in het document zijn opgenomen, duidt op een mooie toekomst voor Bitcoin met een verrassende prijsvoorspelling: “Biden’s begroting voor 2025 is zeer optimistisch over Bitcoin. Het Witte Huis hoopt op 250.000 dollar in 2035. Ze rekenen erop voor hun belastinginkomsten!

Deze Bitcoin-prijsvoorspelling, die rechtstreeks voortkomt uit de inkomstenprojecties van de Amerikaanse overheid uit cryptocurrencies, leidde tot een levendig debat over de werkelijke verwachtingen van de overheid voor de sector. De analyse van Rochard suggereert een direct verband tussen de toenemende regulering van digitale activa en een scherpe stijging van de waarde van Bitcoin, waarbij wordt geanticipeerd op een sprong naar $250.000 tegen het midden van het volgende decennium.

Terwijl de cryptogemeenschap deze informatie verwerkte, kwamen er kritische stemmen naar voren. Onder anderen Zack Guzmán trok de interpretatie van Rochard in twijfel, vooral met betrekking tot de visuele details die werden gebruikt om zijn theorie te ondersteunen. Guzmán benadrukte een veel voorkomende misvatting en wees op het ontbreken van expliciete Bitcoin-prijsvoorspellingen in de begroting.

Rochard bleef echter standvastig in zijn analyse en voerde aan dat zijn projecties waren gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de verwachtingen over de belastinginkomsten van de overheid, die indirect verband hielden met de toekomstige prestaties van Bitcoin. “Ik heb de grafieken zelf gemaakt om het optimisme te illustreren. […] Analyseer de cijfers, denk je dat geld aan de bomen groeit? […] Weinigen begrijpen de relatie tussen handelsvolume, belastingen en BTC-prijs”, herhaalde hij ter verdediging.

Bovendien hintte Rochard op een nog mooiere toekomst voor de Amerikaanse Bitcoin-mijnindustrie, verwijzend naar een voorspelling van een tienvoudige groei in het komende decennium. Dergelijk optimisme sluit aan bij de strategie van het Witte Huis om de markt voor digitale activa in de VS te versterken door middel van specifieke regelgeving en belastingen.

Terwijl het debat over de Bitcoin-prijsvoorspelling van het Witte Huis voortduurt, wordt het duidelijk welke significante impact overheidsbeleid kan hebben op de cryptocurrency-markt. Op het moment van publicatie stond de prijs van BTC op $72.018,63, een stijging van 0,3% in de afgelopen 24 uur.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/previsao-de-preco-bitcoin-casa-branca-projeta-valor-surpreendente-de-us-250-mil-ate-2035/Laat een antwoord achter