USMCA Forward 2023: bouwen aan meer geïntegreerde, veerkrachtige en veilige toeleveringsketens in Noord-Amerika

Spring naar de hoofdinhoud


Overzicht

De overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada (USMCA) biedt de rechtszekerheid en markttoegangsgaranties die ten grondslag liggen aan de Noord-Amerikaanse handel en investeringen. Dit rapport gaat in op het belang van USMCA voor Noord-Amerika bij het ondersteunen van het doel om meer geïntegreerde, veilige en veerkrachtige toeleveringsketens op te bouwen en bespreekt welke aanvullende investeringen en beleidsmaatregelen nodig zijn. Het bevat bijdragen van experts uit de VS, Canada en Mexico, evenals standpunten van hoge overheidsfunctionarissen, leiders in het bedrijfsleven, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.

INLEIDING

In hun overzicht van het rapport van dit jaar merken Joshua P. Meltzer en Brahima S. Coulibaly op dat verschillende recente stukken Amerikaanse wetgeving potentiële gamechangers zijn als het gaat om de uitbreiding van productie- en toeleveringsketens in Noord-Amerika. Om deze kansen volledig te benutten, zijn echter extra investeringen en beleid nodig op gebieden als arbeidsmarkttraining en -onderwijs, toegang tot zakelijke diensten, waarborgen dat toeleveringsketens vrij zijn van dwangarbeid, gegevensstromen mogelijk maken en afstemmen op regulering en niet- tarief maatregelen.

Lees Inleiding

01

Toeleveringsketens die op efficiëntie zijn gebouwd, kunnen nationale veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bradley Martin bespreekt de rol van de USMCA bij het bouwen van veerkrachtigere toeleveringsketens, het vergroten van de nationale veiligheid en het benutten van economisch concurrentievermogen om risico’s te verminderen en veerkracht te cultiveren.

Lees hoofdstuk 1

02

Ondanks aanzienlijke nieuwe subsidies die zouden moeten leiden tot enige nearshoring in Noord-Amerika, blijven er uitdagingen bestaan. David Dollar beoordeelt de belemmeringen met name in Mexico, waar het investeringsklimaat en de infrastructuur ongunstig afsteken bij vergelijkbare bedrijven in Azië. Hij bespreekt ook het voortdurende belang van betrokkenheid bij Azië en China bij het bouwen van concurrerende Noord-Amerikaanse toeleveringsketens.

Lees hoofdstuk 2

03

Het aanpakken van Mexico’s opleidingskloof en gebrek aan geschoolde arbeidskrachten zal van cruciaal belang zijn als Mexico ten volle wil profiteren van de kansen om de Noord-Amerikaanse toeleveringsketens uit te breiden. Sylvia B. Ortega Salazar bespreekt manieren om de Mexicaanse beroepsbevolking uit te rusten met de vaardigheden om vollediger en productiever deel te nemen aan productie en internationale handel.

Lees hoofdstuk 3

04

Zakelijke diensten zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor de productie, goed voor ongeveer 27 procent van de exportwaarde van de productie in veel landen en bijna 50 procent als het gaat om in eigen beheer geproduceerde diensten. J. Bradford Jensen analyseert de rol van zakelijke dienstverlening in de Noord-Amerikaanse handel en wijst op kansen, zoals de kloof in zakelijke dienstverlening voor geavanceerde toeleveringsketens in Mexico en de relevante opleiding die nodig is om deze leemte op te vullen.

Lees hoofdstuk 4

05

Er is enige vooruitgang geboekt bij het verminderen van non-tarifaire handelsbelemmeringen (NTB’s), maar er blijven belangrijke uitdagingen bestaan ​​om onnodige kosten te minimaliseren en het concurrentievermogen in de Noord-Amerikaanse toeleveringsketens te vergroten. Beatriz Leycegui schetst verbeteringen met betrekking tot NTB’s en bespreekt de volgende stappen om onnodige NTB’s aan te pakken die groei in toeleveringsketens kunnen belemmeren.

Lees hoofdstuk 5

06

Kritieke technologieën bieden ongekende mogelijkheden voor efficiëntie en schaalvoordelen. Dan Ciuriak bespreekt de rol van USMCA bij het verminderen van regelgevingsonzekerheid rond gegevensstromen en investeringsrisico’s.

Lees hoofdstuk 6

07

Arbeidsnormen en mensenrechtenoverwegingen kunnen krachtige aanjagers zijn van de veerkracht van de toeleveringsketen en risicobeperking. Kevin Kolben benadrukt hoe het USMCA-arbeidshoofdstuk en het snelle reactiemechanisme een weg bieden voor hogere zakelijke efficiëntie en veerkracht. Door bijvoorbeeld handelssectoren verantwoordelijk te houden voor internationale arbeidsnormen, kunnen stakingen worden verminderd, de klantenondersteuning voor goederen worden vergroot en dwangarbeid in toeleveringsketens worden vermeden.

Lees hoofdstuk 7

08

Zicht op toeleveringsketens is belangrijk om het risico van het gebruik van inputs die met dwangarbeid zijn gemaakt nauwkeurig te beoordelen en te bepalen, om rekening te houden met milieuschade en om risico’s te minimaliseren bij het terugplaatsen van belangrijke industrieën. Thomas Ewing en Alan Bersin bespreken hoe gefedereerd leren kan worden gebruikt om deze inzichten te verkrijgen en wat dit zou kunnen betekenen voor Noord-Amerikaanse toeleveringsketens.

Lees hoofdstuk 8
Bron: www.brookings.eduLaat een antwoord achter