De Europese Commissie heeft de Europese Raad opgeroepen om onverwijld de nodige besluiten te nemen om Bulgarije, Roemenië en Kroatië in staat te stellen volledig deel te nemen aan het Schengengebied. In een op 16 november aangenomen mededeling heeft de Commissie de balans opgemaakt van de goede staat van dienst van de drie lidstaten op het gebied van de toepassing van de Schengenregels.

De Commissie zei dat “deze lidstaten jarenlang aanzienlijk hebben bijgedragen aan het goed functioneren van de Scheng…
Bron: www.neweurope.euLaat een antwoord achter