Op vrijdag 5 januari maakte de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) bekend dat zij voor de eerste keer ooit een deelstaatregering zou toestaan ​​buitenlandse geneesmiddelen te importeren. Het bureau keurde het voorstel van Florida goed om goedkopere medicijnen rechtstreeks bij Canadese groothandelaren te kopen voor gebruik in door de staat beheerde zorgsystemen, zoals gevangenissen, overheidsklinieken en bepaalde Medicaid-programma’s.

De goedkeuring door de FDA komt na meer dan twintig jaar federaal overleg over het gebruik van buitenlandse import om de hoge medicijnprijzen in Amerika te omzeilen. De eerste poging was een wet die werd aangenomen tijdens de regering van Bill Clinton en die een legale maar ongeteste weg vormde. Dit statuut werd in 2003 herzien, waardoor het huidige systeem ontstond, bekend als het Section 804 Importation Program (SIP).

Zelfs toen de prijzen van recepten omhoog schoten, bleef de wet ruim zeventien jaar onopgemerkt, omdat elk gepland SIP eerst goedkeuring nodig had van de minister van Volksgezondheid en Human Services, en vervolgens van de FDA. Pas eind 2020 nam een ​​voorstel de eerste hindernis over, toen door Trump aangestelde Alex Azar de staat Florida groen licht gaf.

Een paar maanden na zijn aantreden zette president Joe Biden de inspanningen voort via een uitvoerend bevel. Afgelopen vrijdag gaf de FDA haar eerste officiële toestemming voor een SIP, waardoor de deur voor Florida werd geopend om toegang te krijgen tot goedkopere Canadese geneesmiddelen. Deze stap is een grote stap voorwaarts in het betaalbaarder maken van medicijnen, maar benadrukt ook de diepere irrationaliteit van het huidige beleid.

De aankondiging van de FDA onderstreept de verschrikkelijke kloof in de geneesmiddelenprijzen tussen de Verenigde Staten en andere ontwikkelde landen. De farmaceutische prijzen in de Verenigde Staten zijn over het geheel genomen ruim tweeënhalf keer hoger dan die van onze sectorgenoten, waarbij fabrikanten bijna drieënhalf keer meer vragen voor merkgeneesmiddelen.

Niet alleen zijn de kosten in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger, maar Amerikaanse patiënten zijn ook meer blootgesteld aan deze kosten dan hun tegenhangers in andere rijke landen, aangezien meer dan vijfentwintig miljoen mensen geen ziektekostenverzekering hebben, en zelfs degenen die dat wel doen, betalen vaak veel extra kosten. eigen kosten. Samen zorgen de uniek hoge prijzen en een lappendeken van verzekeringssystemen ervoor dat Amerikanen ruim twee keer zoveel per hoofd van de bevolking aan medicijnen uitgeven dan inwoners van vergelijkbare landen.

Ondanks de roep om goedkope medicijnen in het noorden, heeft Canada een van de duurste markten voor farmaceutische producten ter wereld. Maar de prijzen in de Verenigde Staten zijn zo’n absurde uitschieter dat zelfs de kosten van Canada in vergelijking verbleken. Uit een onderzoek van het Government Accountability Office bleek bijvoorbeeld dat een multipack Anoro – een veelgebruikte astma-inhalator – in 2020 $ 49 kostte in Frankrijk, $ 76 in Canada en $ 514 in de Verenigde Staten.taten. Het onlangs goedgekeurde plan van Florida illustreert deze discrepantie: één enkele staat die contracten sluit met Canadese groothandelaren voor een beperkt assortiment medicijnen zal naar verwachting jaarlijks meer dan $150 miljoen besparen.

Het prijsverschil is te wijten aan het simpele feit dat Canada sterke federale prijsplafonds kent en de Verenigde Staten niet. De Canadese prijsregulering staat onder toezicht van de Patented Medicine Price Review Board (PMPRB), die trends in de prijs van medicijnen monitort, onderzoekt hoe de kosten patiënten beïnvloeden en voorkomt dat fabrikanten te veel in rekening brengen voor geneesmiddelen.

Voor deze laatste rol heeft de PMPRB vetorecht over welke medicijnen in het land auteursrechtelijke bescherming genieten: om een ​​patent te krijgen, moet de prijs van een medicijn door de PMPRB worden beoordeeld en niet buitensporig worden bevonden. Om deze beslissing te nemen, beoordeelt het bestuur de voorgestelde prijs aan de hand van criteria zoals de kosten van vergelijkbare medicijnen, de prijs ervan in andere landen, inflatie en andere relevante factoren. Het resultaat is een systeem dat nog steeds aanzienlijke steun verleent aan farmaceutische bedrijven, waardoor ze grote winsten kunnen maken uit de Canadese verkoop, terwijl de prijsstijgingen worden voorkomen waar Amerikaanse patiënten last van hebben.

Hoewel de toestemming zeker welkom is na de twintig jaar van inactiviteit die eraan voorafging, verandert de maatregel niets aan het feit dat het individuen nog steeds verboden is recepten te importeren. Toen ik in november onverwachts van mijn zorgverzekering werd geschrapt, reed ik naar Canada om de insuline te halen die ik nodig heb om te leven en betaalde ik minder dan een vijfde van de Amerikaanse prijs. Maar als ik hem terug over de grens bracht, kreeg ik een boete van duizend dollar en een gevangenisstraf van maximaal een jaar.

Als goedkopere Canadese medicijnen veilig genoeg zijn voor brede goedkeuring door de FDA, dan is er geen reden om individuen te verbieden deze ook te importeren. Fundamenteel gezien is er geen reden voor de Verenigde Staten om de prijscontroles uit te besteden aan de Canadese overheid: we zouden een eigen prijsbeoordelingscommissie voor medicijnen moeten hebben. Een Amerikaanse PMPRB zou de regering in staat stellen een einde te maken aan de obscene prijsopdrijving door Big Pharma van Amerikaanse consumenten, en de import van medicijnen door individuen of staten volledig overbodig maken.

Democraten hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het terugdringen van de kosten van medicijnen, maar alleen via ingewikkelde juridische mechanismen die aan de rand van hoge prijzen knagen. Daartoe behoren bepalingen uit de Inflation Reduction Act (IRA) van 2022. Eén nieuwe regeling koppelt de prijsstijgingen van recepten die onder Medicare vallen aan het nationale inflatiepercentage: als medicijnfabrikanten de prijzen boven de jaarlijkse inflatie verhogen, moeten ze Medicare een korting betalen die het verschil compenseert. De nieuwe regel zal naar verwachting enige neerwaartse druk uitoefenen op de drugsmarkt als geheel.

Een andere IRA-bepaling geeft Medicare een stukje macht om te doen wat particuliere verzekeraars elke dag doen: rechtstreeks onderhandelen over de kosten van medicijnen. Het federale verzekeringsprogramma was voorheen van deze praktijk uitgesloten dankzij een niet-inmengingsclausule in de federale wet. Vanaf 2026 zal Medicare onderhandelen over de prijs van tien van de duurste medicijnen die vallen onder Deel D, een opt-in Medicare-programma dat de kosten van recepten dekt. Er zullen in 2027 over vijftien extra medicijnen worden onderhandeld, in 2028 nog eens vijftien voor zowel Medicare Part D als Part B – dat algemene medische zorg omvat en sommige medicijnen dekt – en vervolgens twintig extra voor elk onderdeel elk jaar dat volgt. Zelfs met strikte beperkingen op de soorten en het aantal medicijnen die in aanmerking komen voor onderhandeling, zal Medicare in tien jaar tijd naar schatting 98,5 miljard dollar besparen.

De regering-Biden heeft onlangs ook voorgesteld om gebruik te maken van ‘march-in’-rechten voor winstgevende medicijnfabrikanten. Volgens de Amerikaanse wet moeten medicijnen die zijn uitgevonden met behulp van door de belastingbetaler gefinancierd onderzoek beschikbaar worden gemaakt voor het publiek; Decennia lang werd aangenomen dat dit alleen maar betekende dat de medicijnen in de handel verkrijgbaar zouden zijn. Vorige maand kondigden de toezichthouders echter hun voornemen aan om medicijnen te gaan produceren waarvan de exorbitante prijzen ze ontoegankelijk maken voor patiënten. Als de regering erin slaagt deze nieuwe interpretatie van het march-in-recht door te drukken – en er ook daadwerkelijk voor kiest deze in te roepen – zou dat een andere manier zijn om de kosten van enkele van de duurste medicijnen op de markt omlaag te brengen.

Deze maatregelen tonen aan dat zelfs een klein beroep op de federale regelgevende instanties de farmaceutische kosten kan verlagen. Maar het bestaan ​​van het meer rationele model van onze noordelijke buren laat zien dat we verder kunnen en moeten gaan: het goede dat zou kunnen voortkomen uit het besluit van de FDA zal een direct gevolg zijn van het feit dat de Canadese PMPRB de prijs van medicijnen aan banden legt, en de Verenigde Staten kunnen hetzelfde doen. .

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter