Volg CryptoFacil op
Google Nieuws CryptoFacil

Op 26 mei heeft Coinbase, een van de grootste cryptocurrency-beurzen ter wereld, een slotbrief van 36 pagina’s ingediend bij het Third Circuit Court of Appeals. Het bedrijf beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ervan de cryptocurrency-industrie te vernietigen.

Deze beschuldiging maakt deel uit van een voortdurende inspanning van de SEC om specifieke regels voor de cryptocurrency-sector te ontwikkelen. Regulering is echter iets wat het agentschap heeft geweigerd te doen.

De strijd tussen Coinbase en de SEC is niet nieuw. Coinbase vraagt ​​de SEC al jaren om duidelijke regelgeving voor de markt voor cryptocurrency en digitale activa. In juli 2022 vroeg Coinbase de SEC formeel om sectorspecifieke richtlijnen uit te vaardigen, maar het bureau reageerde niet op het verzoek.

In plaats daarvan heeft de SEC regels voorgesteld die indirect van toepassing zijn op cryptocurrencies, zoals het herzien van de bewaarregel zodat geregistreerde beleggingsadviseurs cryptocurrencies opslaan bij een gekwalificeerde bewaarder.

Desondanks stelt Coinbase dat deze regels ontoereikend zijn. Het bedrijf beschuldigt de SEC ervan een ‘Catch-22’ te creëren waarbij het naleving van cryptobedrijven eist en tegelijkertijd deze bedrijven aanklaagt omdat ze niet aan de vereisten voldoen.

Volgens Coinbase zou het onmogelijk zijn om aan deze vereisten te voldoen zonder specifieke regelgeving. Dit scenario creëert een vicieuze cirkel, waarbij bedrijven worden gestraft voor het niet naleven van regels die niet bestaan.

SEC en Coinbase: juridische spanningen en juridische gevechten

De spanning tussen de SEC en Coinbase escaleerde in juni 2023 toen de SEC Coinbase aanklaagde wegens opereren zonder registratie. De SEC, geleid door Gary Gensler, stelt dat de meeste cryptocurrencies effecten zijn en daarom als zodanig moeten worden gereguleerd.

Coinbase stelt daarentegen dat de toepassing van effectenwetten op digitale activa moet afhangen van de specifieke “feiten en omstandigheden” van elke zaak. Volgens Gensler worden deze “feiten en omstandigheden” door de SEC niet in aanmerking genomen.

Ten slotte besloot Coinbase druk uit te oefenen op de SEC om ja of nee te antwoorden op de regelgevende petitie en spande in april een rechtszaak aan tegen het agentschap. Als reactie daarop heeft de SEC het verzoek om nieuwe regels afgewezen en verklaard dat de bestaande regelgeving al van toepassing is op de cryptocurrency-markt.

Gensler benadrukte echter dat de cryptomarkt klein is in vergelijking met andere kapitaalmarkten waarop het agentschap toezicht houdt, en dat de verdeling van middelen een prioriteit is voor de SEC.

Bovendien beperkt het geschil zich niet tot een juridische confrontatie; het weerspiegelt een breder debat over de toekomst van cryptocurrencies in de Verenigde Staten. De crypto-industrie bekritiseert de aanpak van de SEC en beschrijft deze als ‘regulering door handhaving’.

Velen beweren dat deze aanpak onzekerheid creëert en innovatie schaadt. Ondertussen stelt de SEC dat haar standpunt noodzakelijk is om investeerders te beschermen en de integriteit van de financiële markt te behouden.

Gebrek aan duidelijkheid en de oorlog op de cryptomarkt

Deze situatie plaatst cryptocurrency-bedrijven in een moeilijke positie. Zonder duidelijke regelgeving worden zij geconfronteerd met aanzienlijke juridische risico’s en een onzeker ondernemingsklimaat. Coinbase beweert dat het gedrag van de SEC in feite bedoeld is om de industrie te vernietigen door het onmogelijke te eisen en bedrijven te vervolgen die niet aan vage eisen voldoen.

Bovendien is de oproep van Coinbase tot regulering geen op zichzelf staand verzoek. Het bedrijf heeft een actieve stem gehad in de zoektocht naar duidelijkheid op het gebied van de regelgeving. Coinbase is van mening dat duidelijke en specifieke regels zowel bedrijven als consumenten ten goede zouden komen, waardoor een veiligere en meer voorspelbare omgeving voor alle betrokkenen ontstaat.

De SEC heeft zich echter verzet tegen het creëren van nieuwe regels die specifiek zijn voor cryptocurrencies, en geeft er de voorkeur aan bestaande wetten af ​​te dwingen.

Volg CryptoFacil op
Google Nieuws CryptoFacilGoogle Nieuws CryptoFacil

Source: https://www.criptofacil.com/coinbase-acusa-sec-de-tentar-destruir-as-criptomoedas/Laat een antwoord achter