Coinbase Inc. (COIN) bevindt zich midden in een juridische strijd tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

De kern van het dispuut draait om de oproep van Coinbase voor duidelijke regulering van de cryptosector. Om de positie van Coinbase te versterken is een verzameling invloedrijke bondgenoten, waaronder Paradigm en de Crypto Council for Innovation, samengekomen om hun argumenten voor te leggen aan de rechtbank, in een poging druk uit te oefenen op de SEC om haar standpunt te heroverwegen.

De centrale kritiek op de modus operandi van de SEC, zoals verwoord door de advocaat van Paradigm, benadrukt de achterhaalde benadering van het agentschap om crypto-assets te behandelen alsof ze deel uitmaken van het traditionele financiële systeem. Het argument wijst op de incongruentie van het toepassen van een gecentraliseerd model voor het uitgeven en verspreiden van informatie op een domein dat van nature gedecentraliseerd is en vaak opereert zonder een speciaal team of een gedefinieerd operationeel centrum. “Zolang het SEC-registratieproces een gecentraliseerde uitgever vereist, zal het voor crypto-activa inconsistent zijn dat er geen betekenisvolle openbaarmakingen zullen plaatsvinden en dat het publiek geen toegang zal hebben tot de materiële informatie die ze nodig hebben”, benadrukt het Paradigm-document.

Deze controverse ontstaat nadat de SEC in december vorig jaar een formeel verzoek van Coinbase om specifieke regels voor de cryptocurrency-sector te creëren, heeft afgewezen. De stap van Coinbase om de kwestie voor de rechter te brengen is een poging om dit besluit terug te draaien, waarbij de noodzaak wordt benadrukt van een actievere deelname van de industrie aan het definiëren van de manier waarop dit wordt gereguleerd.

De Crypto Council for Innovation heeft soortgelijke zorgen geuit en benadrukt dat een gebrek aan duidelijke regelgeving bedrijven dwingt hun toevlucht te zoeken in gunstiger rechtsgebieden. De CCI stelt dat marktdeelnemers zonder traditionele regelgevingsrichtlijnen door een zee van onzekerheid moeten navigeren, waarbij ze vertrouwen op publieke verklaringen en vaak tegenstrijdige rechterlijke uitspraken om hun activiteiten te sturen.

Paul Grewal, Chief Legal Officer bij Coinbase, uitte zijn dankbaarheid voor de ontvangen steun en weerspiegelde de opvatting dat “compliance voorspelbaarheid vereist.” De stap van Coinbase om regulering te zoeken is een oproep tot actie in de richting van een meer consistente en voorspelbare regelgevingsaanpak van de SEC, die tot nu toe een regelgevingsstrategie heeft aangenomen die gebaseerd is op strafmaatregelen in plaats van op duidelijke richtlijnen.

Omdat de SEC over deze kwestie zwijgt, blijft de cryptocurrency-gemeenschap in spanning over de uitkomst van deze juridische strijd. Ondertussen benadrukt de zaak van Coinbase tegen de SEC een bredere kwestie: de dringende behoefte aan een regelgevingskader dat gelijke tred houdt met de zich ontwikkelende cryptosector.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of door iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/coinbase-e-aliados-enfrentam-sec-em-demanda-por-regulacao/Laat een antwoord achter