Interview door
Micha Utrecht

Het afgelopen jaar was er in de Verenigde Staten sprake van een uitbarsting van strijdbaarheid en creativiteit van de arbeidersklasse. De hervormingsinspanningen van de Unie, die lange tijd werden ondersteund door linkse groepen als Labour Notes, om de vakbonden democratischer en militanter te maken, hebben hun vruchten afgeworpen in de United Auto Workers en de Teamsters. Stakingen in Hollywood trokken de nationale aandacht en werden een referendum over de hebzucht van het bedrijfsleven, zoals geïllustreerd door de studiohoofden. Werknemers hebben nieuwe experimenten ondernomen op het gebied van organiseren, hetzij via onafhankelijke vakbonden bij bedrijven als Amazon en Trader Joe’s, hetzij via het creëren van nieuwe organisatiemodellen bij bedrijven als Starbucks.

Deze veelbelovende ontwikkelingen vinden echter plaats in de context van decennia van achteruitgang van de arbeidersbeweging, waarbij de vakbondsdichtheid nog steeds op een historisch dieptepunt ligt. In een interview voor de Jacobin Radio-podcast De opgraving afgelopen najaar uitgevoerd, Jacobijn redacteur Micah Uetricht sprak met Jacobijn stafschrijver Alex N. Pers- en arbeidswetenschapper Eric Blanc over het jaar van stakingen en vakbondsorganisatie en wat het voorspelt voor de toekomst van de arbeid. (Sinds het gesprek heeft de opwindende beweging in de arbeidersbeweging zich voortgezet met de historische staking van de UAW tegen de Grote Drie autofabrikanten en de aankondiging van een campagne om autowinkels zonder vakbonden te organiseren.) Dit interview is met het oog op lengte en duidelijkheid geredigeerd.


Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter