Deze week voerden de Verenigde Staten twee testlanceringen met intercontinentale ballistische raketten (ICBM) uit vanaf Vandenberg Space Force Base aan de kust van Californië, 240 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Normaal gesproken vinden deze tests twee of drie keer per jaar plaats, waarbij raketten die doorgaans in ondergrondse silo’s in verschillende westerse staten worden bewaard, naar de basis worden vervoerd om aan te tonen dat de Verenigde Staten, als ze dat willen, hun kernwapens kunnen gebruiken.

Maar maandenlang hebben activisten die deze lanceringen monitoren en eraan werken kritisch te publiceren gewacht tot er een zou worden aangekondigd – wat vaak gebeurt met slechts een paar dagen waarschuwing. Het paar tests van deze week waren de eerste in ruim zes maanden, aangezien de laatste, in november 2023, mislukte.

Het testschema wordt ook belemmerd door mondiale aangelegenheden. In april 2022 kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat ICBM-tests zouden worden stopgezet vanwege hun escalerende potentieel in de context van de oorlog in Oekraïne. Die oorlog en de nucleaire dreigingen die daarmee gepaard gaan, gaan door, maar zonder verdere erkenning van het risicoverhogende aspect van de ICBM’s.

Mislukte tests en nucleaire dreigingen zijn zeker niet de enige problemen die het programma achtervolgen. Eind vorig jaar werd aangekondigd dat het Sentinel-programma, dat de bestaande ICBM-troepenmacht volledig zou vervangen en oorspronkelijk een geschatte totale kostprijs van bijna 300 miljard dollar had, achterliep op schema en 37 procent boven het budget lag, wat aanleiding gaf tot een herziening door het Congres. Niemand minder dan de vooraanstaande Democraat in de House Armed Services Committee, Adam Smith, publiceerde een opiniestuk in Nieuwsweek wat suggereert dat de Verenigde Staten alternatieven overwegen om het Sentinel-programma zoals gepland door te zetten.

Over het algemeen hebben Amerikaanse beleidsmakers de neiging om overwegingen van betaalbaarheid niet te laten beperken in hun beslissingen als het gaat om militaire productie, zowel nucleair als anderszins. Politici hebben de Amerikaanse militaire uitgaven tot bijna 1 biljoen dollar laten stijgen, terwijl de kinderopvang onbetaalbaar blijft en Medicare is geprivatiseerd. Er lijkt altijd meer geld beschikbaar te zijn voor de defensiebegroting. Maar de problemen waarmee het programma wordt geconfronteerd, duiden erop dat de Verenigde Staten, zelfs op defensiegebied, waar de overheidsinvesteringen al tientallen jaren aanhoudend, uniek hoog en stabiel zijn, wellicht niet meer kunnen produceren zoals vroeger.

De ICBM’s weerspiegelen Amerikaanse militaire overwegingen uit het begin van de jaren zestig, toen ze voor het eerst werden ingezet. Sindsdien wachten deze raketten in ondergrondse silo’s in de staten van de Great Plains met een ‘haartrekkeralarm’, klaar om binnen enkele minuten te worden gelanceerd. Hun primaire doel is geweest om te wachten tot ze in een gigantisch salvo over de hele wereld worden gelanceerd om de corresponderende Russische strijdmacht uit te schakelen – of om snel een tegenaanval te lanceren voordat de Russische raketten de kans krijgen om ze uit te schakelen.

De ICBM’s werden vroeg in de Koude Oorlog ontwikkeld als een manier om de groeiende kosten van oorlog terug te dringen – een verwoestende preventieve maatregel die, in de optimistische geesten van president Eisenhower en degenen die hem omringden, de noodzaak zou elimineren om het soort legers in stand te houden dat had net de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse Oorlog gevochten. Het Amerikaanse kernwapenarsenaal, dat nu sterk is uitgebreid, wordt door zijn aanhangers nog steeds aangeprezen als een unieke effectieve oorlogspreventie, ondanks al het bewijs dat het tegendeel beweert.

Maar sindsdien is gebleken dat de ICBM-troepenmacht een aantal zeer ernstige kwetsbaarheden bevat, waardoor zij op zijn minst evenzeer een risico als een kracht is geworden. Zodra een ICBM is gelanceerd, kan deze niet meer worden teruggeroepen. Amerikaanse ICBM’s worden opgeslagen in ondergrondse silo’s waarvan de locatie openlijk bekend is (en direct beschikbaar is op Wikipedia). Dit betekent dat iedereen die zelf genoeg kernwapens heeft om de hele strijdmacht uit te schakelen – op dit moment alleen Rusland – precies weet waar hij ze moet richten. Dit legt op zijn beurt veel druk op de Amerikaanse president, de enige persoon die wettelijk bevoegd is om opdracht te geven tot een Amerikaanse nucleaire aanval. Als de president te horen krijgt dat er een aanval op Amerikaanse ICBM’s plaatsvindt, hebben ze slechts een paar minuten de tijd om te beslissen of ze die wapens lanceren voordat dit punt catastrofaal ter discussie komt te staan.

Deze ‘gebruik het of verlies het’-druk heeft geleid tot enkele gedocumenteerde ‘bijna-ongevallen’ – waarbij kleine fouten bij het verzamelen en interpreteren van inlichtingen bijna hebben geleid tot een accidentele eerste nucleaire aanval door de Verenigde Staten. En de inzet is hoog: de kernkoppen die zijn gemonteerd op Amerikaanse ICBM’s die in silo’s gereed worden gehouden voor lancering, zijn samen ongeveer achtduizend keer krachtiger dan de bom die op Hiroshima is gevallen, waarbij ruim honderdduizend mensen omkwamen.

In zijn Nieuwsweek In zijn stuk erkende Smith wat een breed scala aan kernwapenexperts al lang wist: de status quo van Amerikaanse landraketten slaat op veel niveaus nergens op.

Maar wat Smith in plaats daarvan voorstelde, is veelzeggend. In plaats van een echte kostenbesparende of risicoverminderende maatregel stelde hij eerst voor om het aantal ICBM’s dat in het veld wordt bewaard, klaar voor gebruik, te verminderen, wat nog steeds aanzienlijke onderhouds- of vervangingskosten met zich mee zou brengen, terwijl het risico van ondenkbare vernietigingsniveaus behouden zou blijven. kwetsbaarheid voor onbedoeld eerste gebruik.

Hij stelde ook voor om de raketten mobiel te houden en, misschien nog belangrijker, in opslag te houden als ze niet alert zijn. Dit zou hen in theorie tot een bewegend doelwit maken voor inkomende aanvallen. Dit zou ook hun nut als eerste aanvalswapens kunnen verminderen – wat de Amerikaanse bedoelingen rond het gebruik van zijn kernwapens zou kunnen verduidelijken en het risico van onbedoeld eerste gebruik zou kunnen verminderen. Maar ook dit zou de kwestie van de programmakosten niet op bevredigende wijze aanpakken, noch de fundamentele vraag of het vervangingsprogramma zelf binnen de productiecapaciteiten van de Amerikaanse militaire industrie valt.

Het zou ook een hele reeks logistieke en politieke barrières introduceren, niet beperkt tot het ongemak dat mensen zouden kunnen voelen als ze weten dat ze naast een kernwapen rijden. (Hoewel het bestaan ​​van het Department of Secure Transportation, dat verantwoordelijk is voor het verplaatsen van kernkoppen tussen silo’s, betekent dat dit al een realiteit is in het Amerikaanse leven.) Als derde optie stelde Smith voor om geld uit het Sentinel-vervangingsprogramma te nemen en daarin te investeren. in een ander deel van de nucleaire triade, zoals onderzeeërs. (De marinebasis Kitsap, waar nucleair bewapende onderzeeërs zijn gevestigd, is gunstig gelegen in het district van Smith.) Het elimineren van kernwapens op het land en het in stand houden van vanaf zee gelanceerde wapens zou het risico op een nucleaire oorlog verminderen.

Geen van deze voorstellen, ook al zouden ze politiek haalbaar zijn, zou neerkomen op een betekenisvolle verbetering van de status quo, noch wat betreft het terugdringen van het risico op een kernoorlog, noch wat betreft het terugdringen van de kosten. Maar het feit dat Smith bereid is ze in een nationaal nieuwskanaal te suggereren, suggereert twee dingen: ten eerste dat de consensus die de Amerikaanse ICBM-troepenmacht handhaaft, aan het wankelen is. Ten tweede, en nog belangrijker, zijn de aannames die ten grondslag liggen aan wat publiekelijk bekend is over de Amerikaanse nucleaire strategie veel flexibeler dan ze leken.

De stand van zaken in het Congres is zelfs nog minder realistisch over de werkelijke risico’s en kosten van het in stand houden van de troepenmacht. Onlangs heeft senator Deb Fischer uit Nebraska een wetsvoorstel ingediend dat vereist dat vijftig extra Sentinel-raketten (dezelfde die het budget overschrijden en achterlopen in productie) in het veld moeten blijven, voor een totaal van vierhonderdvijftig. Er is geen duidelijke behoefte waaraan dit zou voldoen, afgezien van het aanmoedigen van een ‘meer is meer’-houding als het gaat om kernwapens. Wat in deze discussie verloren gaat, is een realistische kijk op het werkelijke effect dat elk nucleair gebruik zou hebben op de veiligheid en beveiliging van Amerikanen en de wereld, en de rol die ICBM’s spelen bij het hoog houden van dat risico.

Eén oplossing voor dit alles zou zijn om de Amerikaanse kernraketten op het land volledig af te schaffen, een stap die volgens veel beleidsexperts het risico op een nucleaire oorlog zou verkleinen. De ICBM-troepenmacht heeft duidelijke nadelen, zo betogen deze deskundigen, maar geen duidelijke voordelen. De economische waarde in termen van banencreatie van de industrie voor de steden en staten die ermee verbonden zijn, is aanzienlijk minder dan vergelijkbare investeringen in gezondheidszorg, onderwijs en schone energie, en veel van deze gebieden zijn al bezig met het opstellen van strategieën tegen toekomstige schommelingen in de militaire uitgaven dit in gedachten.

In de afgelopen paar jaar, nu het Sentinel-programma aan de gang is, de oorlog in Oekraïne en de Chinese landraketten steeds vaker worden aangehaald als rechtvaardiging voor de modernisering en zelfs uitbreiding van het Amerikaanse kernwapenarsenaal, worden deze argumenten voor het elimineren van Amerikaanse ICBM’s minder vaak gehoord. in Washington. Ondertussen is er niets fundamenteel veranderd waardoor de landraketten van de Verenigde Staten essentiëler of minder gevaarlijk zijn geworden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter