Een paar maanden geleden, toen de reactie van Israël op de Hamas-aanvallen van 7 oktober zich begon te ontvouwen, schreef ik een stuk voor Jacobijn over de treurige berichtgeving van de BBC over de gebeurtenissen. Niet lang daarna publiceerden acht journalisten van het bedrijf een open brief aan de in Qatar gevestigde omroep Al Jazeera (nu verboden om in Israël uit te zenden) waarin zij een soortgelijke ontevredenheid uitten.

In de brief wordt de BBC beschuldigd van het uitsluiten van tientallen jaren van cruciale historische context en het voorrang geven aan Israëls verhaal van de gebeurtenissen, waardoor de brute vergeldingsaanval op zijn eigen voorwaarden kan worden opgevat als ‘zelfverdediging’. Zoals de auteurs het verwoordden:

Om het Israëlische bombardement als “zelfverdediging” te kunnen beschouwen, moeten de gebeurtenissen beginnen met de door Hamas geleide aanval. Nieuwsupdates en artikelen verzuimen een paar regels kritische historische context op te nemen – over 75 jaar bezetting, de Nakba, of het asymmetrische dodental over decennia.

Het argument wordt bevestigd in de gegevens. Beschouw de bevindingen van een onderzoek dat in december werd gepubliceerd door opendemocratie onderzoek naar de berichtgeving overdag door de televisiezender BBC One tijdens de eerste maand van de oorlog:

Het Palestijnse perspectief ontbreekt feitelijk in de berichtgeving, wat betreft de manier waarop zij de redenen voor het conflict en de aard van de bezetting waaronder zij leven begrijpen. . . Dit perspectief, als het al voorkomt, is niet als thema ontwikkeld door journalisten of routinematig gerelateerd aan gebeurtenissen, en heeft in niets te vergelijken met de status die aan het Israëlische perspectief wordt gegeven. . . . De berichtgeving van de BBC lokaliseert de oorsprong van het conflict in de recente acties van Hamas – maar de Palestijnen beschouwen zichzelf als mensen die zich verzetten tegen de acties van Israël die tientallen jaren teruggaan.

Het weglaten van de historische context is slechts één aspect van de vele mislukkingen van de BBC. Uit het onderzoek bleek ook dat er aanzienlijke disproportionaliteit bestond in zowel de geboden zendtijd als de emotionele taal die werd gebruikt ten aanzien van de Israëlische en Palestijnse sterfgevallen.

Deze conclusies werden ondersteund door datawetenschappers Dana Najjar en Jan Lietava, die tussen 7 oktober en 2 december in totaal zeshonderd artikelen en vierduizend live-feedposts op de BBC-website analyseerden, waarbij een “systematische ongelijkheid werd vastgesteld in de manier waarop Palestijnse en Israëlische sterfgevallen worden behandeld.”

Het rapport, uitgegeven door Voogd Journaliste Mona Chalabi schreef dat de omroeporganisatie termen als ‘bloedbad’, ‘moord’ en ‘slachting’ vrijwel uitsluitend gebruikte in verband met de dood van Israëli’s, terwijl de kans groter was dat ze woorden als ‘gedood’ of ‘gestorven’ gebruikte in combinatie met de dood van Palestijnen. De BBC gebruikte ook veel vaker familiale zelfstandige naamwoorden zoals ‘moeder’, ‘grootmoeder’, ‘dochter’ en ‘vader’ in verwijzing naar het Israëlische volk dan naar hun Palestijnse tegenhangers.

Een ander aspect van de treurige berichtgeving betreft het veelvuldig verstrekken van Israëlische cijfers en beweringen met een niveau van geloofwaardigheid dat zij duidelijk niet verdienen.

Op 27 maart interviewde BBC-presentator Matthew Amroliwala de Israëlische regeringswoordvoerder (en voormalig directeur van Labour Friends of Israel) David Mencer. Hij liet toe dat een van de belangrijkste beweringen van Mencer volkomen onbetwist bleef: ‘De waarheid is dat de gevechtsverhouding op dit moment… . . . is één op één; dat betekent één terrorist voor één burger. Dat heeft de premier duidelijk gemaakt.”

Amroliwala koos ervoor deze bewering niet te betwisten door tegenstrijdig bewijsmateriaal te verstrekken. Ook vroeg hij niet om opheldering over de bij de berekeningen gebruikte methodologie.

Het interview van Mencer de volgende maand met Yama Wolasmal, presentator van de Norwegian Broadcasting Corporation, verliep enigszins anders. Het wordt op sociale media alom geprezen als een schril en welkom contrast met de journalistiek van de BBC, maar blijft opvallend afwezig op Mencers YouTube-kanaal.

Een van de hoogtepunten was dat Wolasmal Mencer maar liefst vijf keer uitdaagde vanwege zijn bewering dat Israël achttien Hamas-bataljons had vernietigd. Toen Mencer vervolgens suggereerde dat de Israëlische operatie in totaal “dertienduizend strijders” had gedood, antwoordde Wolasmal: “Het is maar een getal, meneer Mencer. We hebben nog nooit enig concreet bewijs gezien dat dit aantal ondersteunt.”

De Noorse journalist maakte ook korte metten met een andere ongefundeerde Israëlische bewering dat een handvol medewerkers van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) actieve deelnemers waren aan de aanslagen van 7 oktober – een beschuldiging die enkele bondgenoten van Israël ertoe bracht om cruciale financiering voor het agentschap stop te zetten, waardoor de hulpstroom naar Gaza ernstig wordt belemmerd:

De internationale gemeenschap gelooft niet wat de Israëlische regering zegt. . . . Dertienduizend Hamas-agenten zijn gedood, ziekenhuizen zijn gebruikt als controle- en commandobases. . . . UNRWA-werknemers namen deel aan terreuraanslagen. . . . Waarom zou de wereld jouw kant van het verhaal geloven als je ongefundeerde beweringen blijft doen?

Wolasmals punt dat dergelijke cijfers niet zomaar mogen worden aangenomen lijkt voor de hand te liggen. Het probleem wordt nog verergerd door het feit dat aan Israëlische stemmen zo zelden wordt gevraagd de logica achter hun beweringen te laten zien. Zelfs Piers Morgan kreeg onlangs online bijval, simpelweg door de vraag aan de Israëlische woordvoerder Avi Hyman: “Hoeveel burgers denk je dat je hebt gedood?”

Vergelijk dit met een interview in februari met de Israëlische propagandist Mark Regev, onder leiding van Stephen Sackur op de BBC HARDpraat programma. Het was een huiveringwekkende productie die het performatieve machismo van een bepaald soort Amerikaanse nieuwsinterviews nabootste.

Op een gegeven moment zei Regev, verwijzend naar het dodental tot nu toe:

Hamas wil je doen geloven dat er veel slachtoffers vallen. . . dat Israël kinderen vermoordt. . . dat is het verhaal dat Hamas wil.

Wolasmal of zelfs Morgan zouden hebben geweten wat de volgende vraag had moeten zijn. Wat waren Regevs eigen cijfers? Hoe werden ze berekend? Hoe maakte Israël onderscheid tussen strijders en burgers? In plaats daarvan deed Sackur een beroep op verklaringen van hoge VN-functionarissen, waardoor Regev gemakkelijk kon overgaan tot een goed ingestudeerde aanklacht tegen dat instituut.

Soms zijn de dubbele maten zo brutaal dat ze nauwelijks onderzoek behoeven. Kunnen we ons immers voorstellen dat een BBC-journalist een Israëlische woordvoerder toespreekt op de manier waarop correspondent Hugo Bachega sprak met Hamas-vertegenwoordiger Ghazi Hamad, en hem ertoe aanzette het interview te verlaten: “Hoe rechtvaardigt u het doden van mensen terwijl ze slapen?”

Nu de Israëlische aanval op Rafah aan de gang is, waardoor honderdduizenden gedwongen worden de laatste plaats van relatieve veiligheid voor de wanhopige inwoners van Gaza te ontvluchten, begrijpt een groot deel van de buitenwereld nu wat er gebeurt. In het Westen, waar Israël traditioneel de grootste steun geniet, is de draaiknop geleidelijk aan verschoven.

Campusprotesten tegen de brutale aanval hebben de Verenigde Staten en veel Europese landen in hun greep gehad, met enkele beperkte successen bij het dwingen van universiteiten om zich te ontdoen van Israëlische instellingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bracht zelfs een rapport uit aan het Congres waarin hij de Israëlische strijdkrachten beschuldigde van mogelijke schending van het internationaal humanitair recht.

Hoewel dergelijke stappen te weinig en te laat zijn, bevindt Israël zich dichter bij de mondiale pariastatus dan ooit tevoren. Als reactie op deze weersverandering is ook de BBC van koers veranderd, waarbij ze haar eigen zorgvuldig samengestelde mythologie als moedige, onpartijdige media-outlet heeft ondermijnd en haar ware karakter als propagandamachine voor een veranderende westerse consensus heeft losgelaten.

Geconfronteerd met een litanie van gruweldaden die niet langer kunnen worden genegeerd, heeft de omroeporganisatie voorheen standaardtactieken geleidelijk aan de kant gezet. Terwijl de lichamen zich opstapelen, zien we niet langer de toespraken van Palestijnse gasten in de uitzending van een veroordeling van Hamas, of de eis dat Palestijnse pleitbezorgers krachtig het “recht van Israël om zichzelf te verdedigen” moeten onderschrijven.

Sinds het Amroliwala-interview hebben we de ontdekking gezien van massagraven in de Nasser- en al-Shifa-ziekenhuizen in Gaza, waar Israëlische soldaten operaties uitvoerden. Bij sommige opgehaalde lichamen waren de handen vastgebonden. Sommigen vertoonden tekenen van marteling.

In het licht van deze feiten zou men kunnen veronderstellen dat elke Israëlische woordvoerder van de BBC ertoe zou worden gedwongen hierop antwoorden te geven op dezelfde compromisloze manier als waarmee Palestijnse aanhangers in de onmiddellijke nasleep van 7 oktober werden geconfronteerd.

Toch leven BBC-redacteuren in angst berispt te worden door hun superieuren, of gewaarschuwd te worden voor het een of andere waargenomen onrecht door de altijd waakzame Israëlische ambassade. Israël voert een geavanceerde media-operatie uit. De woordvoerders zijn goed bereikbaar en bieden vrijwel dagelijks actief hun beschikbaarheid aan.

Ze gebruiken hun uitgebreide ervaring op het gebied van public relations en een brede kennis van de mores van de omroep om hun berichtgeving te beheersen. Ze vertonen bijvoorbeeld een sterke weerstand tegen vooraf opgenomen fragmenten die het risico lopen van een oordeelkundige montage, en geven de voorkeur aan het live format waarin lastige vragen kunnen worden overstemd door een snelle reeks afleidende tegenclaims.

Ze opereren vaak vanuit de Verenigde Staten of Groot-Brittannië om tegemoet te komen aan de specifieke tijdzones van dat publiek, terwijl ze contact onderhouden met binnenlandse politieke spelers die in staat zijn hun eigen invloed uit te oefenen op een bedrijf dat moet opereren onder de voortdurende existentiële dreiging van financiering. bezuinigingen.

Maar er is nog een andere, meer diepgewortelde reden voor de inconsistentie. Het is precies dezelfde reden dat de BBC geen context biedt over de bezetting en de Nakba; om dezelfde reden dat de taal die we gebruiken om dit verhaal te vertellen zo vol is van ongelijkheid; om dezelfde reden dat aan de cijfers van de ene kant een grotere impliciete waarheidsgetrouwheid wordt verleend dan die van de andere kant.

De BBC is in veel opzichten een orgaan van de Britse staat. Als zodanig wordt haar journalistiek voortdurend beïnvloed door een intra-institutionele verbinding met ideeën van westerse hegemonie. Dit is een paradigma dat in stand wordt gehouden doordat het diep is gecodeerd in de organisatiestructuur van het bedrijf.

Als medewerkers redactionele macht willen verwerven, moeten ze herhaaldelijk blijk geven van hun trouw aan een vorm van journalistiek die voorzichtig is en de politieke relaties niet schaadt, terwijl – cruciaal – het laagje onpartijdigheid hoog blijft. Dit zijn voorwaarden voor vooruitgang bij de BBC. Alleen degenen die consequent hebben bewezen dat zij de suprematie van deze principes zullen hooghouden, zullen tot controleposities worden verheven.

Een veelbesproken trouw aan het fictieve credo van onpartijdigheid maskeert goed het conservatieve algoritme dat aan dit alles ten grondslag ligt en dat in de BBC-machine is ingebouwd. Het is een ontwerpkenmerk dat erop gericht is non-conformiteit uit te roeien en uiteindelijk een verwesterd wereldbeeld te beschermen, waarbij alle verhalen die een kernreeks van orthodoxieën over de deugden van het kapitalisme, liberalisme, imperialisme en atlanticisme in twijfel trekken, worden gedegradeerd.

We moeten verder kijken dan de bekende ‘beide kanten’-verdediging, onlangs opnieuw gepresenteerd door BBC-veteraan John Simpson, en in plaats daarvan naar de gegevens kijken. We moeten kijken naar de voorbeelden van Al Jazeera en de Norwegian Broadcasting Corporation. We moeten zelfs, god verhoede, naar Piers Morgan kijken.

Zeker, de output van Al Jazeera en de Norwegian Broadcasting Corporation komt enigszins overeen met de respectieve politieke prerogatieven van Qatar en Noorwegen. Aan de andere kant plaatst het schouwspel van verhitte conflicten dat Morgan’s clickbait-model voedt hem soms per ongeluk aan de goede kant van de discussie.

In wezen wordt de BBC gehinderd door haar bijzondere nabijheid tot de macht van het Britse establishment en, bij uitbreiding, de zionistische zaak. Dat is helaas de reden waarom we hebben gefaald in onze berichtgeving over Gaza – en dat zullen we blijven doen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter