Afgelopen woensdag heeft de Federal Reserve (Fed) ervoor gekozen de rente ongewijzigd te laten en binnen een bereik van 5,25% tot 5,50% te blijven, een niveau dat sinds 2001 niet meer is gezien. In een besluit dat in lijn was met de verwachtingen van de markt, bevestigde ook de centrale bank van de Verenigde Staten zijn projectie van drie renteverlagingen in de loop van 2024.

Fed-functionarissen gaven tijdens hun meest recente monetairbeleidsvergadering aan dat elke stap om de rente te verlagen afhankelijk zou zijn van hernieuwd vertrouwen dat de inflatie op koers ligt om zich rond de 2%-doelstelling te stabiliseren. In de verklaring die na de bijeenkomst werd vrijgegeven, werd benadrukt: “zij verwachten niet dat het gepast is om de doelstelling te verlagen totdat er meer vertrouwen is gewekt dat de inflatie duurzaam richting 2% gaat.”

De vooruitzichten voor renteverlagingen weerspiegelen een gematigde consensus onder de commissieleden, waarbij negen van hen drie verlagingen dit jaar verwachten, terwijl vijf er twee verwachten en twee slechts één verlaging voorspellen. Deze verdeling duidt op een evenwichtige voorzichtigheid gezien de noodzaak om de inflatie te bestrijden, die, hoewel deze de afgelopen maanden is afgenomen, nog steeds als hoog wordt beschouwd.

De opwaartse bijstelling van de inflatievooruitzichten van 2,4% naar 2,6% dit jaar duidt op de verwachting dat de consumentenprijzen onder druk zullen blijven staan, ondanks een iets optimistischer projectie voor 2023. De verklaring van de Fed benadrukte het belang van het monitoren van de inflatierisico’s en benadrukte dat “de Het Comité blijft zeer alert op de risico’s”.

Naast de rentetarieven en de inflatie heeft de Fed ook haar voorspellingen voor de economische groei en de arbeidsmarkt aangepast. De groeiprojectie werd verhoogd naar 2,1%, een positief teken van economische veerkracht. Tegelijkertijd werd de verwachting voor het werkloosheidspercentage licht verlaagd tot 4%, als gevolg van een nog steeds robuuste arbeidsmarkt en een economie die, ondanks de uitdagingen, blijft groeien.

De strategie van de Fed om een ​​geleidelijke en voorzichtige aanpak te handhaven, waarbij de bestrijding van de inflatie in evenwicht wordt gebracht met het ondersteunen van de economische groei, werd herhaald in het besluit om door te gaan met de geplande afbouw van haar bezit aan staatsobligaties en hypotheekactiva. Deze stap wordt gezien als onderdeel van een voortdurende inspanning om het monetair beleid te normaliseren in een economisch klimaat dat nog steeds met onzekerheid gepaard gaat.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/fed-mantem-juros-estaveis-com-previsao-de-cortes-futuros-em-2024/Laat een antwoord achter