Deepankar Basu

In deel I van Hoofdstad, is de vraag van Marx om te begrijpen hoe meerwaarde wordt gegenereerd en wat de kapitalistenklasse met die meerwaarde doet. Een deel is dus om uit te leggen hoe meerwaarde wordt gegenereerd. Een ander onderdeel is de accumulatie van kapitaal, wat gebeurt als die meerwaarde wordt geherinvesteerd.

Door deze analyse te doen, was Marx geabstraheerd van een belangrijke kwestie: meerwaarde kan alleen worden gerealiseerd en onderdeel worden van de geldvoorraad van de kapitalisten wanneer de waren die met de arbeid zijn geproduceerd op de markt worden verkocht tegen een adequate prijs. In deel II komt hij terug op de vraag: hoe komt het dat het kapitalistische systeem in staat is om veel waren te produceren en er vervolgens voor te zorgen dat al die waren worden gekocht tegen de prijzen die nodig zijn om alle waarde te realiseren? Marx geeft hierop op twee niveaus een antwoord.

Op geaggregeerd niveau wil hij er vooral op wijzen dat, als we kijken naar de bundel waren die in een kapitalistisch land zijn geproduceerd in een bepaalde periode, laten we zeggen een jaar, we ons zullen realiseren dat al die waren zal worden gekocht door de kapitalistische klasse of door de arbeidersklasse (ruwweg, als we even abstraheren van de staat en van de internationale handel). Dus de kapitalistenklasse zal van elkaar delen kopen van wat ze hebben geproduceerd als inputs die ze zullen gebruiken in hun productieproces.

Dus een deel van die totale bundel waren, zullen de kapitalisten rechtstreeks van elkaar kopen. Het andere deel, dat zal worden gekocht door de arbeidersklasse, wordt uiteindelijk ook gedreven door de aankopen van de kapitalistenklasse. Waarom? Omdat de kapitalistische klasse beslist hoeveel arbeid ze in dienst neemt. Wanneer arbeid wordt ingezet, krijgen werknemers looninkomen. Met die looninkomsten gaan de arbeiders eropuit en kopen goederen voor hun consumptiebehoeften. Het is dus de beslissing van kapitalisten hoeveel ze willen investeren, hoeveel goederen ze willen produceren, die uiteindelijk zal bepalen of alle geproduceerde goederen zullen worden gekocht.

Over het geheel genomen zal de kapitalistische economie alles wat ze produceert tegen de juiste prijs kunnen kopen om alle meerwaarde te genereren en te realiseren, als de kapitalistenklasse bereid is om voldoende te investeren. Daarom was het vanuit het perspectief van Marx cruciaal om een ​​solide theorie van kapitalistische investeringen te ontwikkelen. Marx heeft dat project in deel II niet voltooid, en ik denk dat marxistische geleerden hieraan moeten werken.

Het tweede perspectief van waaruit Marx diezelfde vraag probeerde aan te vallen, was om te begrijpen wat er gebeurt als we denken aan de economie als verdeeld in wat hij ‘afdelingen’ noemde. Laten we zeggen dat er twee afdelingen zijn: de ene afdeling produceert machines, een andere afdeling produceert consumptiegoederen. Als we er een beetje over nadenken, is het duidelijk dat de totale kapitalistische economie, verdeeld in deze twee afdelingen, alleen in staat zal zijn om alles wat ze produceert te produceren en te verkopen als er een evenredigheid is tussen het aantal geproduceerde machines en het aantal consumptiegoederen. zijn geproduceerd.

Je kunt van geen van beide te veel produceren, want anders ontstaat er een overschot. De reden is dat veel van de machines die worden geproduceerd zullen worden gekocht door de kapitalisten die momenteel bezig zijn met het produceren van consumptiegoederen. En veel van de geproduceerde consumptiegoederen zullen niet alleen worden gekocht door de arbeiders in de fabrieken voor consumptiegoederen, maar ook door de arbeiders in de machinefabrieken.

Er is een onderlinge afhankelijkheid tussen de twee sectoren. Daarom benadrukte Marx, door middel van wat bekend staat als reproductieschema’s, dat als het kapitalistische systeem zichzelf in de loop van de tijd soepel wil reproduceren en niet verstrikt wil raken in een probleem van te veel vraag of te weinig vraag, het consumptiegoederen moet produceren en produceren. goederen in enige evenredigheid. We kunnen eigenlijk preciezer zijn en de algebra uitwerken en laten zien dat er een specifieke verhouding is waarin deze twee afdelingen moeten produceren, wil het systeem zichzelf in de loop van de tijd soepel reproduceren.

Van daaruit gaan we rechtstreeks naar de kwestie van groei. Voor Marx is kapitalisme een systeem dat gericht is op het genereren en realiseren van meerwaarde. Die gerealiseerde meerwaarde wordt teruggeploegd in het systeem, waardoor de schaal van het productieproces toeneemt, en dus wordt groei door Marx begrepen als de omvang van de waardestroom door de kapitalistische economie in de loop van de tijd.

Na verloop van tijd, jaar na jaar, neemt de omvang van de waarde toe. Het neemt om twee redenen toe. Ten eerste wordt er meer meerwaarde aan de arbeiders onttrokken omdat de arbeidersbevolking, die door het kapitaal in dienst is, toeneemt. Het wordt productiever. Ten tweede worden grondstoffen door technologische veranderingen sneller verkocht. De snelheid waarmee waarde het hele proces doorloopt en in geldvorm terugkomt in de handen van de kapitalisten om opnieuw te worden geïnvesteerd, neemt in de loop van de tijd toe. Naarmate er meer meerwaarde wordt onttrokken en deze snel wordt gerealiseerd, groeit het systeem in de loop van de tijd.

Marx begreep de kapitalistische groei als een zeer tegenstrijdig proces, dat op verschillende punten kon worden onderbroken. De onderbreking van deze generatie, circulatie en realisatie van meerwaarde is wat Marx ‘de periode van crisis’ noemt. Er kan een crisis ontstaan ​​als er veel meerwaarde is geproduceerd en de goederen om de een of andere reden niet kunnen worden verkocht, zodat al die geproduceerde meerwaarde niet wordt gerealiseerd. Als dat gebeurt, zullen kapitalisten in de komende periode hun investeringen verminderen, zullen veel arbeiders hun baan verliezen en zal de vraag naar geproduceerde goederen en diensten verder afnemen. De economie komt dan in een crisis terecht.

Een andere manier waarop een crisis kan ontstaan, is als er een conflict is op de werkvloer, waarbij het kapitalistische systeem niet in staat is om voldoende meerwaarde te genereren, en dat zich dan kan voordoen of manifesteren als een daling van de winstvoet die wordt gerealiseerd op investeringen. .

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter