Michael Saylor, een leidende figuur bij MicroStrategy en een bekende Bitcoin-liefhebber, bevestigde onlangs op een toon van onwrikbaar optimisme zijn langetermijnvisie voor de cryptocurrency Bitcoin. Tijdens een interview met Bloomberg TV afgelopen dinsdag besprak Saylor de vooruitzichten voor Bitcoin in het licht van de groeiende institutionele belangstelling, vooral met de introductie van ETF’s (Exchange-Traded Funds) gericht op crypto-activa. Hij benadrukte dat ETF’s als katalysator werken en institutioneel kapitaal aantrekken in volumes die het dagelijkse aanbod dat door Bitcoin-mining wordt gegenereerd ruimschoots overschrijden, iets in de orde van acht tot tien keer.

Deze adoptiegolf door grote instellingen bevestigt volgens Saylor niet alleen de positie van Bitcoin op de financiële markt, maar levert ook directe voordelen op voor de investeringsstrategie van MicroStrategy. Het bedrijf heeft onder zijn leiding een ‘buy and hold’-beleid gevoerd dat, zelfs ondanks winsten van meer dan 70%, standvastig blijft in de overtuiging dat Bitcoin de beste waardeopslag op de lange termijn is.

Toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid om winst te maken op de indrukwekkende Bitcoin-portfolio van MicroStrategy, ter waarde van ongeveer 10 miljard dollar, antwoordde Saylor met een verklaring die al emblematisch is geworden in zijn repertoire: de intentie om “de top voor altijd te kopen”. Voor hem vertegenwoordigt Bitcoin niet alleen een superieur bezit, maar ook de ultieme exitstrategie, waarmee het vertrouwen in de cryptocurrency als bastion van blijvende waarde wordt onderstreept.

Saylor aarzelt niet om Bitcoin te vergelijken met marktgiganten als Apple en Google, waarbij hij wijst op het unieke karakter van Bitcoin als een niet-zakelijke beleggingscategorie met een ongekend vermogen om kapitaal aan te trekken. Dit kenmerk, zo betoogt hij, zal er uiteindelijk toe leiden dat kapitaal zal migreren van traditionele activa, zoals goud, aandelenindices en onroerend goed, naar Bitcoin, vanwege zijn technische robuustheid en superioriteit als waardeopslagmiddel.

Met een duidelijke visie op de toekomst verwoordt Saylor een investeringsfilosofie die marktvolatiliteit schuwt en zich concentreert op het langetermijnpotentieel van Bitcoin. “Er is eenvoudigweg geen reden om de winnaars te verkopen om de verliezers te kopen”, stelt hij, in navolging van zijn geloof in de voortdurende dominantie van Bitcoin over andere vormen van investeringen. Deze resolute houding getuigt van zijn toewijding aan Bitcoin, een cryptocurrency waarmee hij naar eigen zeggen ‘getrouwd’ is.

Kortom, de benadering van Bitcoin door Michael Saylor en MicroStrategy is niet alleen een investeringsstrategie; het is een blijk van vertrouwen in de toekomst van cryptocurrencies. Via een visie die marktschommelingen overstijgt, positioneert Saylor Bitcoin als de ruggengraat van een nieuw financieel tijdperk.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/michael-saylor-e-a-estrategia-de-hodl-da-microstrategy-reforcam-confianca-no-bitcoin/Laat een antwoord achter