Wat als er geen woningcrisis is, maar een woningmarkt die precies werkt zoals ontworpen?

Ricardo Tranjan De huurdersklasse berust op dit uitgangspunt, waarbij moeiteloos apolitieke verhalen over het Canadese huisvestingssysteem worden ontmanteld om een ​​opzettelijk verhulde klassenstrijd tussen uitgebuite huurders en extractieve landheren aan het licht te brengen – van wie de meesten het niet anders zouden willen.

In dit actuele en verfrissende manifest richt Tranjan zich op Canada’s structureel onrechtvaardige en steeds meer gedereguleerde huurmarkt, die huisvestingszekerheid, betaalbaarheid en geschiktheid onder huurders eerder voorkomt dan bevordert.

Hij trekt parallellen tussen uitbuitende arbeidsverhoudingen en de uitbuitende huurmarkt om te beschrijven hoe huisbazen rijkdom vergaren over de rug van huurders – allemaal dankzij medeplichtigheid van de overheid die teruggaat tot de onteigening van inheemse gronden en het creëren van eigendomsrechten.

Vervolgens gebruikt hij historische en hedendaagse verhalen over het organiseren van huurders – naast zijn eigen professionele en geleefde ervaringen als politiek econoom, beleidsonderzoeker en kind van het turbulente Brazilië van de jaren tachtig – om te beargumenteren dat de enige oplossing een strijd is: de huurdersklasse moet zich organiseren om politieke macht en eisen een rechtvaardiger, gereguleerd en grotendeels niet-markthuisvestingssysteem.

Om de voorwaarden voor sociale verandering te creëren, roept Tranjan ook vooruitstrevende onderzoekers en bondgenoten op om bewegingen op het terrein praktisch te voeden en te ondersteunen. Er is tenslotte politieke macht voor nodig om tegen de klasse van de verhuurders in te gaan en regeringen te dwingen de markten in toom te houden, en een deel van het opbouwen van die macht omvat het aanpakken van de culturele marginalisering van de klasse van de huurders.

Maar meer dan dat, het vereist dat de rest van de samenleving de klassenstrijd binnen het Canadese huisvestingssysteem ziet en benoemt voor wat het is. Daartoe brengt Tranjan in het laatste hoofdstuk een eenvoudige en verontrustende provocatie naar voren, waarbij hij de lezers aan hun eigen keuzevrijheid herinnert: “nu is de vraag . . . waar je staat.”

De boodschap is duidelijk: het is tijd om partij te kiezen in deze klassenstrijd. Er is geen neutraliteit tegenover onrechtvaardigheid, desinformatie en uitbuiting.

De huurdersklasse oefent wat het predikt, door systematisch schadelijke mythen over huurders en “worstelende verhuurders” te doorbreken, terwijl het overtuigende en door onderzoek ondersteunde argumenten, verhalen en grappen biedt, die door organisatoren en pleitbezorgers kunnen worden gemobiliseerd om aan te dringen op gerechtigheid op het gebied van huisvesting. En hoewel het misschien politiek onaantrekkelijk is voor ongeveer tweederde van de bevolking die profiteert van de status quo (namelijk eigenaren van onroerend goed), maakt Tranjans heldere en scherpzinnige, op klassen gebaseerde analyse zich los van de eindeloze huisvestingspolitiek. rond” op belangrijke en radicale manieren.

Ten eerste noemt Tranjan resoluut de machthebbers die de elite klasse van verhuurders voeden, vormen en in staat stellen om steeds meer inkomsten uit huurders te halen. Van huiseigenaren tot spelers uit de industrie, verhuurders, vastgoedbeleggers, pensioenfondsen, ontwikkelaars, banken en andere hypotheekverstrekkers, hij maakt duidelijk dat een groot deel van de bevolking profiteert van een huizenmarkt waarin huurprijzen steeds sneller stijgen, los van inkomen, inflatiepercentages en leegstand (om nog maar te zwijgen van mensenrechtennormen).

Dit gebeurt echter niet in een vacuüm – wetten en beleid van de overheid (of het ontbreken daarvan), instellingen zoals besturen van verhuurders en huurders, en reguliere morele normen staan ​​deze vermogensaccumulatie toe en legitimeren deze. Ondertussen worden onevenredig geracialiseerde, lage inkomens en toch al gemarginaliseerde volkeren die huurwoningen huren of deze nodig hebben, geconfronteerd met toenemende armoede tussen de generaties door toedoen van de bezitters van onroerend goed – een feit dat gemakshalve wordt verdoezeld in onze reguliere nieuwsmedia en ons bewustzijn.

Tranjan betoogt dus dat de heersende stromingsverhalen die de “huisvestingscrisis” afbeelden als een apolitieke, complexe of nieuwe kwestie die technische of win-win-oplossingen vereist, alleen de belangen van de elite dienen. In feite steken deze elites geld en middelen in om deze verhalen te laten lijken op gezond verstand of de gang van zaken in de wereld, vooral door hun invloed op de nieuwsmedia en de overheid. Ze gebruiken zelfs progressieve taal (zoals de taal van mensenrechten, rechtvaardigheid en “betaalbare huisvesting”) of gebruiken desinformatie om kritiek te ondermijnen, hun uitbuitingsbeleid en -praktijken te verhullen en de status quo te handhaven.

Argumenten aan de “aanbodzijde” vormen zo’n verhaal, wat suggereert dat we gewoon sneller meer woningen moeten bouwen om woningen betaalbaar te maken – een oplossing die handig inhoudt dat de deal voor ontwikkelaars en verhuurders wordt verzacht door middel van financiële prikkels. En, zoals Tranjan opmerkt, onze regeringen reproduceren, geven toe aan en investeren in deze verhalen.

Neem bijvoorbeeld de nationale huisvestingsstrategie van Canada. Doordrenkt van logica aan de aanbodzijde, sluist de strategie miljarden dollars naar ontwikkelaars met winstoogmerk die woningen produceren die vaker wel dan niet uiteindelijk bijdragen aan, in plaats van aanpakken, van de onderliggende oorzaken van onbetaalbaarheid, dakloosheid en ongelijkheid op het gebied van huisvesting. Maar verraderlijk gebruikt de strategie de taal van mensenrechten en betaalbaarheid om deze extractieve praktijken te verhullen.

In de context van mijn eigen werk om het mensenrecht op adequate huisvesting te implementeren via federaal beleid, zie ik deze dynamiek uit de eerste hand. Goedbedoelende en vooruitstrevende professionals op het gebied van huisvestingsbeleid raken maar al te vaak verstrikt in cycli van overleg, werk maken en zelfcensuur met regeringen, alleen om hun onderzoek en oplossingen keer op keer op de plank te krijgen.

Overheids- en sectorleiders houden zich bezig met de eindeloze “draaimolen” van debatteren over beleidsaanpassingen of pleisteroplossingen voor dakloosheid en ontoereikende huisvesting in plaats van zinvolle, structurele en op mensenrechten gebaseerde veranderingen. En al die tijd slagen onze politieke en beleidsleiders (van wie velen deel uitmaken van de eliteklasse) erin om de profiteurs en begunstigden van onrechtvaardigheid op het gebied van huisvesting te omzeilen en te reguleren.

Deze realiteit is wat maakt De huurdersklasse zo krachtig, actueel en noodzakelijk. Het verzet zich tegen de cyclische dynamiek van het woningdiscours en herinnert lezers aan wat huurdersbewegingen al decennia weten: het probleem is politiek, niet technisch. En belangrijker nog, winst hoeft geen deel uit te maken van de huisvestingsvergelijking.

Op basis van inspirerende verhalen over opstandige huurdersbewegingen, verzet en macht, plaatst Tranjan onze hedendaagse ‘huisvestingscrisis’ in een eeuwenlange geschiedenis van klassenstrijd – strijd die aan de gang is.

Het boek herinnert huurders aan hun keuzevrijheid en bondgenoten aan de noodzaak om die huurders te centreren en te ondersteunen, en tegelijkertijd te erkennen dat “de uitdaging voor de huurdersklasse niet is om vind oplossingen voor de zogenaamde huisvestingscrisis, maar om uitvaardigen de oplossingen waarvan we weten dat ze werken”: namelijk zoveel mogelijk woningen buiten de particuliere markt verplaatsen (dwz om meer niet-marktwoningen te krijgen); strakke regulering van huisvesting op de particuliere markt (dwz via huurdersbescherming, huur- en leegstandscontroles, enz.); en huurders georganiseerd houden om te zorgen voor voortdurende politieke druk en toegang tot adequate, betaalbare en veilige huisvesting.

Op deze manier, De huurdersklasse onderscheidt zich van het reguliere huisvestingsparadigma en raakt de kern van Canada’s zogenaamde Woningcrisis met precisie en overtuiging. Door geschiedenis, gegevens en verhalen met doordacht gemak te verweven waardoor het complex toegankelijk aanvoelt, dient het als brandstof voor sociale verandering en toont het levendig de kracht van collectieve actie. Het schetst een visie van een huisvestingssysteem dat deugden ten gunste van gerechtigheid, democratie en mensenrechten – een systeem waarin iedereen toegang heeft tot veilige, betaalbare en waardige huisvesting.

En, het allerbelangrijkste, het maakt sociale verandering mogelijk, zolang lezers de realiteit van ons op klassen gebaseerde huisvestingssysteem frontaal onder ogen zien.

Dit boek is daarom een ​​must-read voor huurders, voorstanders van huisvesting, beleidsprofessionals of ‘iedereen die geïnteresseerd is in huurwoningen’.

Tegen huurders zegt het: word lid van of start een huurdersvereniging – je hebt de macht om terug te vechten.

Tegen voorstanders van huisvesting en beleidsmakers zegt het: dit is het moment om zich te organiseren, politieke druk op te bouwen en de wapens op te nemen met huurdersbewegingen die dit werk al die tijd doen.

En tegen alle anderen staat: kies een kant. Bent u solidair met de opkomende huurdersklasse, of handhaaft u de uitbuitende status quo?

Tranjan laat niemand vrij in dit meeslepende stuk en beweert dat het aan ons allemaal is om de mantel van huurdersorganisatie op ons te nemen, degenen die in de frontlinie van de strijd staan ​​te steunen en een wereld te eisen waarin passende huisvesting is echt voor iedereen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter