Verslagen over de oorlog in Gaza vullen urenlang nieuws en kilometers krantenpapier. Toch blijft dit, contra-intuïtief, het meest onderbelichte grote conflict van de moderne tijd.

Hoe komt het? Het antwoord op dit raadsel ligt in de bronnen van de nieuwsoverload die we krijgen. Het komt niet in de eerste plaats van onafhankelijke journalisten, of zelfs van reguliere journalisten, ter plekke in Gaza.

De Israëli’s hebben journalisten een uitsluitingszone in heel Gaza opgelegd en dus blijft het, vrijwel historisch gezien uniek, een oorlogsgebied waar zeer weinig reguliere journalisten aanwezig zijn om de gevechten vast te leggen. Volgens Verslaggevers Zonder Grenzen:

Buitenlandse journalisten wordt de toegang tot de Gazastrook ontzegd. In de twee maanden van oorlog mochten geen verslaggevers via Rafah binnenkomen, wat het vermogen van de media om verslag uit te brengen over het conflict duidelijk ondermijnt.

Er zijn zelfs geen ingebedde journalisten bij de Israëlische troepen. Tijdens de oorlog in Irak werden deze ingebedde verslaggevers bespot omdat ze alleen maar het standpunt gaven van de troepen bij wie ze zich door de oorlogvoerende regeringen bevonden. Maar ingebedde journalisten zouden nog steeds een stap voorwaarts zijn in Gaza, waar zelfs deze getemde vorm van ooggetuigenverslaggeving ontbreekt. Op dit moment zijn de meest voorkomende berichten die we krijgen over frontliniegevechten video’s die zijn vrijgegeven door de Israel Defense Forces (IDF) of door Hamas.

Veel Palestijnse en andere journalisten uit het Midden-Oosten proberen verslag te doen ter plaatse, maar het is een dodelijk beroep. Sinds het begin van de oorlog tegen Gaza zijn ruim honderd journalisten gedood en vierhonderd gevangengezet. Ongeveer vijftig mediagebouwen zijn gedeeltelijk verwoest of volledig met de grond gelijk gemaakt door de Israëlische strijdkrachten.

De Internationale Federatie van Journalisten zegt dat misschien wel één op de tien van alle journalisten in Gaza al is vermoord. Vergelijk dit eens met de drieënzestig journalisten die zijn omgekomen in de gehele twintig jaar van de oorlog in Vietnam.

Maar het is niet alleen verslaggeving ter plaatse die moeilijk te verkrijgen is. Onderzoeks- of analytische journalistiek is, met minder excuses, ook schaars. In het verleden hadden we misschien verwacht dat onderzoeksjournalisten in de pers en in actuele tv-programma’s een diepgaande analyse zouden geven van zowel de drijvende krachten achter de oorlog als de belangrijkste incidenten in het conflict.

Dit is het soort werk dat ooit werd gedaan door de Zondag Tijden Insight team, door wijlen en nu al erg gemist John Pilger op zowel TV als in de pers, door ITV’s Wereld in actie of, minder vaak, door de BBC Panorama. Het is bekend dat reguliere journalisten ervan werden beschuldigd de oorlog in Vietnam te hebben verloren.

Eén uitzending van de ervaren CBS-presentator Walter Cronkite werd zelfs als doorslaggevend aangemerkt. In de nasleep van het Tet-offensief van 1968 bezocht Cronkite Vietnam en liet een bezoek aan Hue achter in een marinehelikopter met twaalf lijkzakken aan zijn zijde. Het daaropvolgende oordeel van Cronkite, dat de oorlog een bloedige patstelling was, leidde tot het commentaar van de ontmoedigde president Lyndon Johnson: “Als ik Cronkite heb verloren, heb ik Midden-Amerika verloren.”

Of de beschuldiging tegen de journalistiek in het algemeen of Cronkite in het bijzonder ooit waar was of niet, ze was op zijn minst geloofwaardig genoeg om serieus te worden genomen en genomen. Er bestaat geen gevaar dat een soortgelijke beschuldiging zelfs maar zou kunnen worden geformuleerd tegen reguliere journalisten die verslag doen van de oorlog tegen Gaza.

In deze oorlog is zulke diepgaande en kritische journalistiek moeilijk te vinden. De Washingtonpost Het duurde een tijdje om beweringen over gevechten rond het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza te onderzoeken. Het ontbreekt ons nog steeds aan een uur per uur verslag van wat er feitelijk is gebeurd tijdens de Hamas-aanval van 7 oktober. Fundamentele vragen over wie wie heeft vermoord, hoeveel er zijn omgekomen en wie zij waren, en over de rol van de Israëlische strijdkrachten, blijven onbeantwoord, verwikkeld in claims en tegenclaims.

Ook is er niet veel duurzame analyse geweest van de Israëlische oorlogsdoelen, van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Israël, het conflict in de Rode Zee, of de strategie van Hezbollah in Libanon.

Te midden van deze journalistieke droogte voelen we des te scherper het verlies van de stem van Julian Assange en het materiaal dat WikiLeaks heeft aangeleverd. Opgesloten voor zijn vijfde kerst in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in Groot-Brittannië, wacht hij nog steeds op een laatste hoorzitting in zijn lange strijd tegen uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij gevangenisstraffen tot 175 jaar kan riskeren op grond van de Amerikaanse Spionage Act uit 1917.

WikiLeaks werd pas in 2006 opgericht en kon dus niet rechtstreeks rapporteren over de invasies van Afghanistan en Irak. Maar de daaropvolgende bezettingen van die landen waren een andere zaak. Hier onthulden de lekken die Assange in enkele van de belangrijkste gedrukte kranten ter wereld publiceerde in ongekend detail de weerzinwekkende, bloedige realiteit van de manier waarop de westerse strijdkrachten zich gedroegen.

Deze onthullingen creëerden geen massaal anti-oorlogsbewustzijn en hadden ook geen directe invloed op de oprichting van de anti-oorlogsbeweging – beide bestonden al sinds 2003. Maar ze rechtvaardigden wel de anti-oorlogspolitiek en vernietigden de resterende reputatie van degenen die de oorlogen en bezettingen hadden vervolgd.

Laten we een voorbeeld nemen van wat we weten over de oorlog in Irak, dat niet beschikbaar zou zijn als WikiLeaks de Irak-oorlogslogboeken niet had vrijgegeven, het grootste lek in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Het is een absoluut fundamenteel feit, van cruciaal belang voor de manier waarop we militaire conflicten beoordelen: het aantal doden.

Het is berucht dat de VS weigerden de Iraakse doden te tellen. Het werd aan organisaties als Iraq Body Count overgelaten om zorgvuldig te proberen in te schatten hoeveel mensen om het leven waren gekomen. Het materiaal dat WikiLeaks vrijgaf, voegde nog eens vijftienduizend toe aan het totaal van de Irakese Body Count, waardoor het op honderdvijftigduizend doden kwam.

In de oorlog tegen Gaza doet Israël geen poging om vast te leggen hoeveel Palestijnen het heeft gedood en doet tegelijkertijd de cijfers van de gezondheidsautoriteit in Gaza af als onbetrouwbaar. Onder Israëlische druk heeft een groot deel van de reguliere media in de wereld de verwijzing naar de door de gezondheidsautoriteit vrijgegeven cijfers vooraf laten gaan met de woorden ‘de door Hamas geleide gezondheidsautoriteit’.

We zouden allemaal beter geïnformeerd zijn over de meest fundamentele oorlogsfeiten als WikiLeaks het soort materiaal zou kunnen publiceren dat ze na de oorlogen in Irak en Afghanistan hebben gepubliceerd.

En hoeveel waardevoller zou dergelijke informatie nu zijn, als ze in realtime zou worden gepubliceerd naarmate de oorlog tegen Gaza zich ontvouwde. Oorlogen zijn uitingen van macht, en woorden alleen kunnen deze niet tegenhouden. Maar ze kunnen degenen die werken aan het creëren van een tegenwicht voor de oorlogshitsers informeren en inspireren.

In 2003 heeft de New York Times vertelde zijn lezers dat “er misschien nog steeds twee supermachten op de planeet zijn: de Verenigde Staten en de publieke opinie in de wereld.” Het concludeerde:

Er is een uitzonderlijk fenomeen verschenen in de straten van wereldsteden. Het mag dan niet zo diepgaand zijn als de volksrevoluties in heel Oost-Europa in 1989 of de Europese klassenstrijd van 1848, maar het is onwaarschijnlijk dat politici en leiders het zullen negeren.

De epische massabeweging die het westerse establishment in 2003 opschudde, is opnieuw op straat te vinden in het buitenland. Er is dringend behoefte aan kwaliteitsjournalistiek.

In zijn aanklacht tegen WikiLeaks beschreef voormalig directeur van de CIA, Mike Pompeo, het als “een vijandige, niet-statelijke inlichtingendienst.” Hij wilde Assange vervloeken door hem met een spion te vergelijken. Maar, correct begrepen, betaalde Pompeo Assange een compliment.

Spionnen nemen geheime informatie van de ene staat en geven deze in het geheim aan een andere staat met als doel die tweede staat een politiek, diplomatiek of militair voordeel te geven ten opzichte van de eerste. Maar WikiLeaks deed niets in het geheim en zijn publiek bestond niet uit de mandarijnen van een andere staat, maar uit wereldburgers. Het was bedoeld om de massa van de bevolking meer macht te geven, en niet om bedrijfsgeheimen ten behoeve van de toch al rijke en machtigen te verspreiden. Hoe erg ontbreekt het ons nu aan een eigen inlichtingendienst, nu er genocide plaatsvindt in Gaza en het Midden-Oosten in gevaar wordt gebracht door de verspreiding van oorlog.

Assange is zich terdege bewust van de gevaren waarmee een vrije pers wordt geconfronteerd vanwege zijn eigen gevangenschap. De schrijver Charles Glass bezocht Assange onlangs in Belmarsh en vroeg hem over de journalistiek en de oorlog in Gaza. Dat meldde hij Assange

betreurt dat WikiLeaks niet langer in staat is oorlogsmisdaden en corruptie aan het licht te brengen, zoals in het verleden. Zijn gevangenschap, het toezicht door de Amerikaanse overheid en de beperkingen op de financiering van WikiLeaks weren potentiële klokkenluiders af. Hij vreest dat andere mediakanalen het vacuüm niet opvullen.

Maar het is niet alleen omdat het ons een bron van verborgen informatie ontneemt dat de opsluiting van Assange belangrijk is. Het komt ook omdat het ons berooft van een bron van opvattingen die buiten de mainstream staan.

Neem het interview van Assange met Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Assange stelt een aantal ongemakkelijke vragen aan Nasrallah, maar hij wil ook oprecht een belangrijke politieke figuur zijn standpunten laten toelichten, verantwoording afleggen over zijn achtergrond en misverstanden corrigeren, zonder pesterijen, smaad, spot of neerbuigendheid. En dat is, althans in de reguliere media, net zo zeldzaam als kippentanden.

Er zijn eigenlijk maar twee soorten nieuws: overheids- en bedrijfssubsidies en het nieuws waarvan de rijken en machtigen niet willen dat je het hoort. Zonder dat tweede soort nieuws worden we gemanaged en niet geïnformeerd. Terwijl Assange volgende maand in een Britse rechtszaal zijn laatste poging nadert om zijn uitlevering aan de Verenigde Staten stop te zetten, laat de berichtgeving over de oorlog tegen Gaza zien hoezeer we nog steeds klokkenluiders nodig hebben en degenen die bereid zijn te melden wat ze zeggen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter