Het juridische geschil tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is de laatste tijd heviger geworden. De centrale controverse betreft de beschuldigingen dat Ripple bepaalde institutionele beleggers heeft gediscrimineerd tijdens de verkoop van XRP via zijn On-Demand Liquidity-platform. Het geschil begon in december 2020, waarbij Ripple ervan werd beschuldigd een effectenuitgifte te hebben gedaan zonder de juiste registraties.

Het huidige knelpunt in het geschil is het vermeende onvermogen van Ripple om kortingen bekend te maken die aan bepaalde institutionele beleggers zijn aangeboden. De SEC stelt dat dit gebrek aan transparantie andere investeerders had kunnen schaden, waardoor een oneerlijk voordeel ontstond. Een recente beslissing van het Second Circuit Court of Appeals in de Aron Govil-zaak heeft echter mogelijk nieuw leven in de verdediging van Ripple geblazen. Deze beslissing bepaalde dat de SEC een verkoper niet kan dwingen winst terug te geven als er geen bewijs is van financiële verliezen aan de kant van de kopers.

Stuart Alderoty, Chief Legal Officer bij Ripple, benadrukte deze beslissing als een positieve indicatie en vermeldde dat “soortgelijke resultaten Ripple zouden kunnen bevoordelen in zijn voortdurende juridische strijd.” Aan de andere kant wees Bill Morgan, een gerenommeerd juridisch analist, erop dat als Ripple kan bewijzen dat geen enkele institutionele investeerder financieel heeft geleden, dit “de zaak van de SEC aanzienlijk zou kunnen verzwakken.”

De SEC baseert haar claim voor teruggave – het terugvorderen van de winst uit deze verkopen – op de veronderstelling dat Ripple inkomsten genereerde van ongeveer $991 miljoen, met kosten van iets minder dan $115 miljoen. Morgan wijst erop dat de centrale vraag niet is of er verliezen zijn geleden voor niet-institutionele beleggers, maar of het gebrek aan openbaarmaking van kortingen andere institutionele beleggers beroofde van gunstiger voorwaarden.

Deze juridische confrontatie benadrukt niet alleen de spanning tussen technologische innovaties en traditionele regelgevingskaders, maar schept ook precedenten die van invloed kunnen zijn op de manier waarop digitale activa in de toekomst zullen worden gereguleerd. De ontwikkelingen in deze zaak zullen een aandachtspunt blijven voor de cryptocurrency-industrie, wat het belang van duidelijkere regelgeving benadrukt.

Op het moment van publicatie stond de prijs van XRP op $0,5191, met een stijging van 6% in de afgelopen 24 uur.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/batalha-legal-ripple-vs-sec-intensifica-se-com-reivindicacoes-de-investidores-institucionais/Laat een antwoord achter