Ethereum-maker Vitalik Buterin heeft samen met ontwikkelaars Ansgar Dietrichs, Barnabe Monnot en Davide Crapis een nieuw voorstel geïntroduceerd dat belooft de manier te veranderen waarop gastarieven op het Ethereum-netwerk worden berekend. Dit concept, getiteld ‘multidimensionaal gas’, heeft tot doel de inefficiënties van het huidige eendimensionale gassysteem op te lossen, dat geen onderscheid kan maken tussen de verschillende soorten computerbronnen die tijdens transacties worden gebruikt.

In het traditionele model worden alle handelingen, van eenvoudige berekeningen tot complexe processen zoals het genereren van cryptografische bewijzen, gemeten aan de hand van dezelfde gasmetriek, wat vaak leidt tot over- of onderbenutting van hulpbronnen. Buterin legde met een eenvoudig diagram uit dat “de gaslimiet erop kan wijzen dat een blok veilig een bepaalde hoeveelheid berekeningen en gegevens kan verwerken, maar de realiteit van wat veilig is, kan heel anders zijn.”

Door de implementatie van multidimensionaal gas, via EIP-4844, kan het Ethereum-netwerk effectiever omgaan met de verschillende eisen die door verschillende operaties worden opgelegd. Deze update is vooral voordelig voor rollups, omdat ze zuiniger kunnen werken en het transactievolume kunnen verdrievoudigen zonder dat de blokgrootte hoeft te worden vergroot en de netwerkveiligheid in gevaar komt.

Toekomstige verbeteringen omvatten ook ondersteuning voor ‘stateless clients’, een nieuw type Ethereum-client waarvoor geen volledige blockchain-opslag vereist is. Met de adoptie van multidimensionaal gas wordt verwacht dat het netwerk bewijsmateriaal efficiënter zal kunnen verwerken, wat essentieel is voor het implementeren van deze nieuwe klanten, het handhaven van de veiligheid en het beheersen van de kosten voor gebruikers.

Deze vooruitgang in blockchain-technologie belooft niet alleen Ethereum schaalbaarder en efficiënter te maken, maar bereidt het netwerk ook voor op toekomstige eisen zonder de integriteit ervan in gevaar te brengen.
Op het moment van publicatie stond de prijs van ETH op $3.012,20, een stijging van 1% in de afgelopen 24 uur.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of door iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/taxas-de-gas-da-ethereum-serao-reduzidas-com-nova-proposta-de-vitalik-buterin/Laat een antwoord achter