De enige elektriciteitscentrale in Gaza heeft geen brandstof meer. Ziekenhuizen daar hebben reserve-elektriciteit, maar dat zal niet lang duren. Honderdduizenden Palestijnen zijn al dakloos geworden door de willekeurige bombardementencampagne van Israël, met de volledige steun – diplomatieke, logistieke, financiële en retorische – van de Amerikaanse regering. Terwijl je deze woorden leest, graven wanhopige ouders in Gaza door het puin van gebombardeerde flatgebouwen om hun kinderen te vinden, in de hoop tegen de hoop in dat ze nog leven.

Op een handvol eervolle uitzonderingen na is de steun voor deze flagrante en escalerende oorlogsmisdaden deprimerend tweeledig. Niemand aan de rechtervleugel die zich anti-oorlogsgezind opstelt tegenover Oekraïne lijkt enig belang te hebben bij het doorbreken van de aanval op Gaza. En de meeste Democraten zijn niet veel beter. Toen de Democratische gouverneur van New York, Kathy Hochul, werd gevraagd naar haar boodschap aan Palestijnse Amerikanen met familie onder de wapens in Gaza in haar staat, zei ze spuugde gespreksonderwerpen over “Israëls recht om zichzelf te verdedigen” en de noodzaak voor de Palestijnen om Hamas aan de kaak te stellen zonder zelfs maar een knikje in de richting van menselijke sympathie voor die families.

In een samenleving die minder verwrongen was door militarisme en onverdraagzaamheid jegens Arabieren en moslims zou Hochuls reactie een groot schandaal zijn geweest. In Amerika in 2023 merkte bijna niemand het op. In plaats daarvan lijken meer mensen te praten over de Democratische Socialisten van Amerika (DSA).

Overal, van de reguliere media tot de wetgevende macht van de staat New York, zijn de feiten in pretzels verdraaid om een ​​van de weinige groepen die consequent oproepen tot een rechtvaardige en duurzame vrede af te schilderen als voorstanders van terrorisme.

Shri Thanedar is een van de vreemdste politici in mijn thuisstaat Michigan. In 2018 stelde hij zich kandidaat voor de Democratische nominatie voor gouverneur en werd derde, achter de centristische Gretchen Whitmer en ‘Berniecrat’ Abdul El-Sayed. Hoewel het campagneplatform van Thanedar tamelijk vooruitstrevend was, stond links in Michigan achter El-Sayed, waarbij Thanedar alom werd gewantrouwd. Uit openbare gegevens blijkt dat Thanedar in 2008 een substantiële donatie heeft gedaan aan de Republikeinse presidentskandidaat John McCain, wat zeker genoeg was om een ​​paar wenkbrauwen op te trekken tijdens een Democratische voorverkiezingen. weet of hij zich moet kandidaat stellen als Republikein, Democraat of onafhankelijk.” Vreemd genoeg werd zijn campagne ook ontsierd door beschuldigingen dat een bedrijf dat hij ooit leidde zich bezighield met dierproeven en 173 honden en apen in een laboratorium had achtergelaten.

Vorig jaar slaagde Thanedar er echter in om verkozen te worden in het Congres. Om redenen die alleen hijzelf kende, sloot hij zich aan bij DSA – iedereen kan lid worden van de organisatie. Het open lidmaatschapsbeleid van DSA maakt het onderscheid tussen een zelfkiezend lid en een door de groep onderschreven politicus bijzonder opvallend en kritisch. Noch de plaatselijke afdeling van Thanedar, noch de nationale organisatie hebben zijn campagne ooit gesteund. Zoekopdrachten naar zijn naam op de lokale en nationale websites van de organisatie leveren niets op; ze hebben nooit zijn lidmaatschap aangeprezen, een nadrukkelijke omissie aangezien hij een zittend Amerikaans congreslid is. Maar ondanks dat de naam van Thanedar officieel niet is opgeëist door DSA, verschijnt de naam van Thanedar regelmatig op lijsten van derden van DSA-leden in het Congres op internet.

In juni sprak de extreemrechtse premier van India, Narendra Modi, het Congres toe. Een ander DSA-lid dat Michigan vertegenwoordigde in het Congres, Rashida Tlaib, veroordeelde Modi’s mensenrechtenschendingen en kondigde aan dat ze het evenement boycotte. Thanedar begeleidde premier Modi persoonlijk naar het Congres voor de toespraak. Het is niet verwonderlijk dat Thanedars lokale afdeling van DSA in september stemde om hem uit de organisatie te zetten.

Gelukkig voor hem leek dit onder de radar van de media te blijven. Een paar dagen geleden kon hij dat wel aankondigenmet veel tamtam, dat hij “ontslag nam” uit de organisatie die hem al had verdreven, daarbij verwijzend naar DSA’s vermeende “morele dubbelzinnigheid tegenover het onvervalste kwaad zoals we van Hamas hebben gezien” en zijn eigen toewijding aan “Israël en zijn recht om zichzelf verdedigen.”

Schrijven in de New York Times Woensdag herhaalde de progressieve columniste Michelle Goldberg kritiekloos Thanedars versie van de gebeurtenissen. Dat gold ook voor vrijwel iedereen in de reguliere media. Als je de naam van Thanedar en ‘DSA’ googlet, kom je pas te weten over de uitzettingsstemming als je langs pagina’s en pagina’s van verslaggevers bent gewaad die eenvoudigweg de bewering van Thanedar hebben getranscribeerd dat hij uit eigen vrije wil is vertrokken, zonder zelfs maar oppervlakkige feiten te doen. controleren.

Om nogmaals de nadruk te leggen: DSA heeft Shri Thanedar vorige maand uitgezet. Deze maand kondigde Thanedar aan dat hij DSA zou verlaten vanwege zijn vermeende opvattingen over Israël en Palestina – een aankondiging die is opgepikt door de HeuvelMSNBC, Fox News, Politiek, Forbesen daarbuiten, met media die zijn kleinerende uitspraken over de organisatie die hem van school heeft gestuurd, herhalen.

Die opeenvolging van gebeurtenissen laat alleen maar zien hoe onzorgvuldig en geen voeling de reguliere media hebben met DSA, een organisatie die ze niet begrijpen en waar ze niets om geven.

In haar stuk zegt Goldberg dat de New York City-afdeling van DSA een bijeenkomst promootte waarin sommige sprekers de aanvallen van Hamas op willekeurige Israëlische burgers toejuichten. DSA organiseerde de bijeenkomst niet, noch werden de aanstootgevende toespraken van DSA-leden gehouden. Niettemin was het promoten van de rally een ernstige fout, zoals NYC-DSA zelf de volgende dag erkende. Hoewel het houden van bijeenkomsten uit solidariteit met de Palestijnse bevolking zinvol was in een tijd waarin de Israëlische bommen al op flatgebouwen begonnen te vallen, is het belangrijk om op te passen dat je niet samenwerkt met organisaties die de beoogde boodschap in de war zouden kunnen brengen. van deze.

Het is echter oneerlijk voor Goldberg – samen met Helen Lewis bij de Atlantische Oceaan, onder andere – om de promotie van de rally door NYC-DSA te noemen op een manier die suggereert dat zelfs de NYC-afdeling van de organisatie, laat staan ​​de nationale organisatie, van tevoren op de hoogte was van de inhoud van de toespraken of het eens was met de boodschap van de sprekers die bagatelliseerden of verontschuldigde Hamas voor het aanvallen van burgers. Voordat NYC-DSA zelfs maar haar promotie voor de rally had getweet, had de nationale organisatie al een bericht gepubliceerd commentaar over het zich ontvouwende geweld in het Midden-Oosten, en stelt dat het “ondubbelzinnig veroordeelt”.[s] het doden van alle burgers” en roept alle partijen op om de “internationale mensenrechtenwetgeving” te respecteren.

De dag na de bijeenkomst in New York – twee dagen vóór het artikel van Goldberg – verontschuldigde NYC-DSA zich voor haar tweet waarin reclame werd gemaakt voor het evenement. In de rest van de officiële verklaring stond wat je zou verwachten van een groep met een lange staat van dienst in het ondersteunen van de-escalatie en een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. De groep situeerde het geweld in de context van de Israëlische apartheid. Het verklaarde ook: “Wij rouwen diep om het verlies van mensenlevens in de regio en veroordelen ondubbelzinnig alle haat en het doden van burgers.”

Goldberg erkent dat enkele prominente linkse mensen de moord op Israëlische burgers hebben veroordeeld – zij geeft het enige voorbeeld van Bernie Sanders. Maar ze weigerde te erkennen dat NYC-DSA hetzelfde zei twee dagen voor haar column of dat de nationale organisatie het dagen daarvoor had gezegd.

Schrijvend op zondag onder de vuurspuwende kop ‘Millennial Socialists Embrace Wreedheden’ in het ‘post-liberale’ tijdschrift Compactheeft Matthew Schmitz wellicht de prijs in ontvangst genomen voor de meest misleidende karakteriseringen van het standpunt van DSA. Schmitz citeerde de promotie van de tweet door NYC-DSA en negeerde angstvallig de ondubbelzinnige veroordeling van de nationale organisatie van het doden van burgers door de nationale organisatie. Schmitz beschouwde de steun voor de ergste uitspraken tijdens de bijeenkomst als het standpunt van DSA als geheel. Hij schreef: “Zes zittende leden van het Congres – Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Jamaal Bowman, Shri Thanedar en Greg Casar – behoren tot de organisatie, die de toon zet voor veel politieke intellectuelen en journalisten.”

Er is maar één probleem – nou ja, één probleem daarnaast het feit dat de afdeling van Thanedar er in september voor had gestemd om hem om niet-gerelateerde redenen weg te gooien. Vijf van de zes figuren die hij noemde, hadden verklaringen afgelegd waarin zij de moorden op Israëlische burgers door Hamas aan de kaak stelden. De zesde, Greg Casar, heeft misschien geen enkele behoefte gevoeld om zijn eigen standpunt te verduidelijken. Mogelijk betaalt hij nog steeds contributie aan DSA – ik weet het niet – maar hij wordt niet gesteund door de organisatie. (Tijdens de verkiezingen van vorig jaar verzocht hij zijn DSA-afdeling om hun goedkeuring in te trekken nadat Casar in conflict kwam met de DSA over zijn steun aan Amerikaanse militaire hulp aan Israël.) Dit alles zeggen is verre van de indruk die Schmitz zijn lezers gaf. een verbluffend understatement.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat sommige linksen deze week werkelijk dwaze en zelfs vreselijke dingen hebben gezegd, die beginnen met een volledig gerechtvaardigde veroordeling van de Israëlische apartheidsbehandeling van de staatloze Palestijnse bevolking – en de toenemende oorlogsmisdaden die het Israëlische leger in Gaza pleegt – en breidt dit uit. standpunt in te nemen in een perverse ‘vijand van mijn vijand’-verdediging van Hamas. Helaas behoren sommige van de mensen die op deze manier praten misschien wel tot de ruim vijfenzeventigduizend Amerikanen met een DSA-lidmaatschapskaart op zak, ook al spreken ze niet namens de rest van ons. Hoewel mensen die een glibberige houding aan de dag leggen met betrekking tot de moord op Israëlische burgers door Hamas geen grote of machtige groep vormen, verdienen zij niettemin onze kritiek; Ik heb kritiek geleverd zo een retoriek meerdere malen in de afgelopen dagen. Maar iedereen die deze uitspraken toeschrijft aan DSA als organisatie of aan de gekozen functionarissen die er deel van uitmaken, verdraait de feiten.

Bovendien heeft deze vervorming nu al gevolgen in de echte wereld. Republikeinen in de wetgevende macht van de staat New York hebben niet alleen al een resolutie geschreven waarin ze DSA veroordelen, maar zijn ook een poging begonnen om wetgevers die tot de organisatie behoren te ontdoen van hun commissieopdrachten en leiderschapsrollen – allemaal gebaseerd op de absolute leugen die deze wetgevers, door in DSA te zitten, , “staan ​​ter ondersteuning” van het Hamas-terrorisme.

Als de media het standpunt nauwkeurig hebben gerapporteerd, dan is dat zo Eigenlijk Als dit door de DSA als geheel is overgenomen, en door enkele moedige politici als Rashida Tlaib en Cori Bush, twijfel ik er niet aan dat het nog steeds zeer controversieel zou zijn. Tlaib, Bush en DSA hebben de massamoord op Israëlische burgers door Hamas veroordeeld, maar ze hebben het niet als een eenmalige gebeurtenis behandeld. In plaats daarvan, zoals ik woensdag schreef, hebben ze het gesitueerd “als onderdeel van een fiets van geweld, van aanvallen en tegenaanvallen, bloedbaden en tegenbloedbaden, die lang vóór dit afgelopen weekend begonnen” en benadrukte dat “deze cyclus van geweld geworteld is in een gewelddadig afgedwongen systeem van apartheid.” Ze hebben zelfs opgeroepen tot een einde aan de Amerikaanse militaire hulp, wat ongeveer het verste is wat je kunt halen uit de consensus tussen beide partijen over deze kwestie.

De gevoelens die door Tlaib, Bush en DSA worden geuit, zullen waarschijnlijk zeer beledigend zijn voor die mainstream-stemmen – de Kathy Hochuls van de wereld – die de aanvallen van Hamas willen afschilderen als een bijzondere gebeurtenis en denken dat het moreel rechtvaardige standpunt is om “aan de kant van Israël te staan”. ‘terwijl het Israëlische leger kinderen in Gaza doodt.

Prima. Laten we dat argument houden. Maar laten we het eerlijk en eerlijk houden, te beginnen met het vertellen van de waarheid over ieders standpunten.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter