Op 1 novemberIn 2016, een week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, tweette de zelfbenoemde MAGA-trol en shitposter Douglass Mackey een meme waarin hij aanhangers van Hillary Clinton aanspoorde om via sms te stemmen in plaats van daadwerkelijk te stemmen.

“Vermijd de rij. Stem vanuit huis”, lees de tekst van de meme, die over een foto heen is geplaatst van een zwarte vrouw die een pro-Clinton-bord vasthoudt. “SMS ‘Hillary’ naar 59925.” Mackey tweette een paar uur later een soortgelijke meme met Spaanse tekst en een foto van een Spaanse vrouw, en retweette vervolgens een derde stem-per-tekst-meme met een foto van Clinton zelf.

In de Verenigde Staten bestaat er geen ‘vote-by-text’-mechanisme. Deze memes waren schaamteloze desinformatie, uitgebroed op 4chan-borden en in workshops gegeven in privé Twitter-groepen waaraan Mackey deelnam.

De Clinton-campagne merkte de memes op en liet het bedrijf dat het telefoonnummer beheerde een automatisch antwoord instellen. CNN en andere nationale media pikten het verhaal op, en Mackey – ook wel ‘Ricky Vaughn’ genoemd, zijn voormalige Twitter-alias – werd snel van Twitter verbannen. De FBI opende een onderzoek en kreeg een huiszoekingsbevel voor de meerdere Twitter-accounts van Mackey.

Vorig jaar, na wat het ministerie van Justitie een ‘baanbrekende vervolging’ noemde, waarvoor een andere beruchte MAGA-trol een belangrijke getuige van de regering was, werd Mackey veroordeeld wegens het overtreden van een breed federaal statuut uit het wederopbouwtijdperk en veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf. Later deze week, op 5 april, zal het Amerikaanse Hof van Beroep voor het 2e Circuit overwegen of de veroordeling en straf van Mackey in stand moeten blijven.

“We moeten voorzichtig zijn als we strafrechtelijke verboden toepassen op gedrag dat ook spraak omvat.”

Mackey’s zaak heeft juridische experts scherp verdeeld, waaronder wetenschappers op het gebied van het Eerste Amendement en het kiesrecht. Nu er weer nieuwe presidentsverkiezingen op komst zijn, benadrukt de zaak de inherente uitdagingen van het criminaliseren en vervolgen van desinformatie.

“Ik zeg niet dat het een gemakkelijke zaak is,” zei Sean Morales-Doyle, directeur van het Brennan Center for Justice’s Voting Rights Program, over hoe de wet waaronder Mackey werd veroordeeld en het Eerste Amendement met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, zelfs buiten de huidige zaak. “We moeten voorzichtig zijn als we strafrechtelijke verboden toepassen op gedrag dat ook spraak omvat.”

“Dat gezegd hebbende, in de context van stemmen en verkiezingen,” zei Morales-Doyle, “weegt er iets heel zwaars aan de andere kant van de schaal: het grondwettelijke stemrecht.”

Memes uit de 21e eeuw onder de wet van de 19e eeuw

Mackey is niet de enige MAGA-trol die wegens desinformatie voor de rechter is gesleept. In de zomer van 2020 gaven Jacob Wohl en Jack Burkman, twee extreemrechtse agenten, opdracht tot robocalls om kiezers in overwegend zwarte wijken te intimideren. De robocalls, die naar duizenden mensen in vijf staten gingen, beweerden ten onrechte dat stemmen per post persoonlijke informatie openbaart aan de politie, creditcardmaatschappijen en de Centers for Disease Control and Prevention.

Vorig jaar pleitten Wohl en Burkman schuldig aan telecommunicatiefraude in Ohio en kregen ze een boete van $ 5 miljoen van de Federal Communications Commission. Een federale rechtbank oordeelde ook dat hun robocalls in strijd waren met de Voting Rights Act, naast andere federale en staatsbepalingen van New York. Aanklagers in Michigan hebben Wohl en Burkman ondertussen beschuldigd van het overtreden van een wet uit Michigan die pogingen verbiedt om kiezers te ‘bedreigen’, hoewel het duo tegen deze aanklachten in beroep is gegaan.

In het geval van Mackey beweert de federale overheid niet dat zijn tweets intimiderend of bedreigend waren, maar alleen bedrieglijk. En er is geen federale wet die specifiek liegen over stemmechanismen of het verkiezingsproces verbiedt, hoewel het Congres soortgelijke voorstellen heeft overwogen, onder meer in een wetsvoorstel dat vorig jaar werd geïntroduceerd.

In plaats daarvan klaagde een federale grand jury in februari 2021, meer dan vier jaar nadat hij de aanstootgevende tweets had verzonden, Mackey aan op grond van de federale ‘samenzwering tegen de rechten’-wet, ook wel bekend als Sectie 241.

De wet gaat terug tot 1870, toen het Congres een reeks maatregelen goedkeurde om de pogingen van de Ku Klux Klan en andere blanke supremacisten om zwarte Amerikanen ervan te weerhouden te gaan stemmen, strafbaar te stellen. Sectie 241 maakt het tot een misdaad om “samen te spannen om wie dan ook te verwonden, te onderdrukken, te bedreigen of te intimideren” en daarbij enig recht uit te oefenen dat wordt beschermd door de Amerikaanse grondwet of federale wetgeving, zoals het fundamentele recht om te stemmen.

In de tussenliggende 150 jaar hebben rechtbanken – soms met bezorgdheid – opgemerkt dat Sectie 241 vrij breed was geschreven. Vijfentwintig jaar geleden noemde een federaal hof van beroep Sectie 241 een van de ‘posterkinderen voor een vaagheidscampagne’.

De wet is gebruikt om een ​​reeks samenzweringen te vervolgen, waaronder samenzweringen om stembussen vol te proppen of ze ronduit te stelen en samenzweringen om het stemmen met geweld te onderdrukken. Voormalig president Donald Trump is aangeklaagd op grond van artikel 241 in verband met zijn wijdverbreide campagne om zijn verlies van november 2020 ongedaan te maken.

Het geval van Mackey is een nieuwe toepassing. Federale aanklagers beschuldigen hem van samenzwering “om Twitter te gebruiken om Amerikaanse burgers te laten denken dat ze per sms konden stemmen en op de verkiezingsdag thuis konden blijven – waardoor het stemrecht van die burgers werd onderdrukt en geschaad.”

Nieuwigheid vormt ook de kern van Mackey’s oproep: omvat Sectie 241 plannen om leugens te verspreiden over de mechanismen van federale verkiezingen? En zou een redelijk mens – en niet alleen een provocateur als Mackey – weten dat dit soort leugens niet alleen verwerpelijk of asociaal zijn, maar ook illegaal?

“De regering probeert Mackey in de gevangenis te zetten omdat hij twee bedrieglijke memes heeft getweet over hoe je moet stemmen, op basis van de theorie dat elke valse toespraak die het stemmen ‘belemmert’ in strijd is met de Enforcement Act van 1870,” schreef het juridische team van Mackey in een brief aan de 2e Kamer. Circuit. “Dit is ongekend en wetteloos.”

In een korte ondersteuning voor Mackey betoogt Eugene Volokh, een rechtenprofessor en vooraanstaand First Amendment-geleerde met een ‘libertarische’ inslag, dat het Congres, als het dat zou willen, ‘enge en duidelijk gedefinieerde verboden’ zou kunnen uitvaardigen op het verspreiden van soortgelijke verkiezingsdesinformatie. Maar zo’n wet is er nog niet en Sectie 241 kan de leemte niet dichten, zegt Volokh.

In recente uitspraken heeft het Hooggerechtshof aangegeven dat het Eerste Amendement niet alle soorten desinformatie over verkiezingen beschermt, terwijl het ook duidelijk heeft gemaakt dat bestaande strafwetten moeten worden geïnterpreteerd om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op beschermde meningsuiting.

Ari Cohn, adviseur voor de vrijheid van meningsuiting van TechFreedom, een non-profitorganisatie voor burgerlijke vrijheden, was het ermee eens dat de acties van Mackey waarschijnlijk illegaal zouden kunnen worden gemaakt op grond van een gericht federaal statuut. “Maar de interpretatie van Sectie 241 door de regering is erg breed en brengt veel problemen met het Eerste Amendement met zich mee,” zei Cohn.

De rechter verwierp dergelijke argumenten, en deskundigen op het gebied van het kiesrecht, zoals hoogleraar rechten Richard Hasen, zeggen dat de zorgen over het Eerste Amendement overdreven zijn.

“Er bestaat geen recht uit het Eerste Amendement om willens en wetens valse informatie te verspreiden over stemmechanismen en -procedures bij federale verkiezingen met de bedoeling kiezers te ontnemen”, betoogde Hasen in een korte toelichting ter ondersteuning van de zaak van de regering.

Mackey versus microchip

In haar onderzoek naar de ‘vote-by-text’-memes heeft het ministerie van Justitie een tweede trol op de korrel genomen op grond van Sectie 241: een MAGA-agent die een pleidooiovereenkomst heeft gesloten en tegen Mackey heeft getuigd.

Ondanks Mackey’s luidruchtige tegenstand overtuigden federale aanklagers de rechter ervan om de getuige toe te staan ​​te getuigen onder zijn voormalige Twitter-naam, Microchip, in plaats van onder zijn echte naam. Door dit te doen beschermde de overheid Microchip tegen het soort online intimidatie dat hij jarenlang op anderen losliet.

Microchip was een van de architecten en veldmaarschalken van een netwerk van MAGA Twitter-direct message-groepen die pro-Trump-memes organiseerden en manieren bedachten om Twitter-hashtags te kapen. Zijn voornaamste doel was “de reputatie van Hillary Clinton te vernietigen”, getuigde Microchip tijdens het proces tegen Mackey. (De advocaat van Microchip weigerde hem beschikbaar te stellen voor een interview.)

Na de verkiezingen van 2016 kreeg Microchip veel profielen en aandacht in de pers (waaronder van deze verslaggever), die critici vaak verweten hadden dat ze een beruchte trol ‘platformeerden’. Snel vooruit naar april 2023, toen aanklagers Microchip naar het getuigenplatform riepen om onder ede te getuigen.

Gevraagd naar zijn pleidooi en samenwerkingsovereenkomst, gaf Microchip beknopte antwoorden die overeenkwamen met de lezing van Sectie 241 door de regering.

“Ik heb deze memes opzettelijk verspreid om kiezers te bedriegen van hun stemrecht”, zei Microchip tegen de jury. “Omdat de hoop zou zijn dat de kiezers van Hillary Clinton dit zien en vervolgens verkeerd stemmen.”

De getuigenis van Microchip was echter anders dan zijn eerdere beschrijvingen van desinformatie-inspanningen, die veel minder goed in Sectie 241 pasten.

Er was geen ‘groot plan’ om memes te gebruiken om mensen ervan te weerhouden te stemmen, vertelde Microchip in 2021 aan de FBI. In plaats daarvan was het doel van de Twitter-groepen om chaos te veroorzaken en de berichtgeving in de media te stimuleren op basis van verontwaardiging.

Dit lijkt meer op de versie die hij mij in 2017 liet zien, voordat hij begon samen te werken met aanklagers. Tussen het praten over ‘social engineering’ en Søren Kierkegaard door, gaf Microchip een korte geschiedenis van de Twitter DM-groepen (of in ieder geval zijn versie ervan), die hij ‘de kamers’ noemde.

“De kamers waren er oorspronkelijk om links aan te wakkeren, om jullie verontwaardigde stukken te laten schrijven,” vertelde Microchip me, “en dat werkt nog steeds.”

In februari 2018, een paar maanden voordat de FBI hem voor het eerst bezocht, vertelde Microchip me: “Ik post dit spul om te doen wat we nu doen: journalisten op wilde ganzenjachten sturen die niet echt zijn.”

Dit was in wezen ook de verdediging van Mackey tijdens het proces.

“Ik vond het grappig dat de media dachten dat dit een poging was om kiezers te misleiden, en niet alleen maar een belachelijk bericht waarvan niemand zou geloven dat je kon sms’en door te stemmen”, getuigde Mackey in maart 2023, de dag na Microchip.

‘Het was een soort onzinpost,’ getuigde Mackey, ‘ik zou deze op Twitter kunnen posten, kijken wat er gebeurt, kijken of iemand het oppikt, kijken of het viraal gaat. Misschien zullen zelfs de media het oppikken, de Clinton-campagne, en hen dan ophitsen, onder hun huid kruipen, hen afleiden van hun boodschap die ze wilden overbrengen.’

De jury verwierp Mackey’s onzinverdediging, en de rechter oordeelde dat er voldoende bewijs was om dit te doen, inclusief de getuigenis van Microchip. Nu gaat de zaak naar het 2e Circuit om te bepalen of, ook al was het Mackey’s doel om kiezers te misleiden om hun stem niet uit te brengen, dat volgens de huidige wet een misdaad was.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter