Terwijl Gaza met de grond gelijk wordt gemaakt, heeft president Joe Biden verklaard wat volgens hem de twee geopolitieke prioriteiten van de Verenigde Staten zijn: het verlenen van onvoorwaardelijke steun aan Israël en het voorkomen dat de oorlog zich over de hele regio uitbreidt. Tot nu toe heeft hij deze doelen gezamenlijk nagestreefd: hij heeft 14 miljard dollar uitbetaald om de Israëlische slachting te ondersteunen en tegelijkertijd interventies van externe actoren te ontmoedigen. Maar zoals de ontwikkelingen van de afgelopen week hebben aangetoond, zijn dergelijke doelstellingen niet gemakkelijk met elkaar te verzoenen.

Nu de Verenigde Staten nu roekeloze aanvallen uitvoeren op de Houthi-troepen in de Rode Zee, is er reden om aan te nemen dat het Witte Huis simpelweg te impulsief en te onbekwaam is om de zich ontvouwende crisis te beheersen. Het resultaat zou een conflict kunnen zijn dat buiten de controle van het land escaleert en de kwetsbare regionale hegemonie in gevaar brengt.

Washington weet dat de belofte van Benjamin Netanyahu om Hamas te “elimineren” een rookgordijn is, waarvan het voornaamste doel is hem aan de macht en uit de gevangenis te houden. Het Israëlische leger (IDF) is tot nu toe bedrevener gebleken in het vernietigen van burgerdoelen dan in het ernstig verwonden van de militante groepering, die te sterk en ingebed is om te bezwijken voor haar aanval.

Toch hebben de Verenigde Staten hun zegen gegeven aan Israël terwijl het wraak eist na 7 oktober – in de hoop de hoge figuren van Hamas te vermoorden en zijn regeervermogen te belemmeren, terwijl het de bevolking van Gaza zo’n immens lijden toebrengt dat ze de wil om zich te verzetten verliezen. Biden lijkt tevreden met het blokkeren van een staakt-het-vuren totdat dit gebeurt. Elke met bloed bespatte presidentiële verklaring herhaalt zijn ‘onwankelbare’ toewijding aan de oorlogsinspanning.

Tegelijkertijd staan ​​Amerikaanse grote strategen te popelen om de door Barack Obama verordende ‘draai naar Azië’ te voltooien – een programma van economische wurging en militaire omsingeling bedoeld om de opkomst van China in te dammen. Dit betekent dat ze zich gedeeltelijk moeten losmaken van het theater in het Midden-Oosten, directe betrokkenheid bij “eeuwige oorlogen” moeten vermijden en in plaats daarvan lokale cliëntstaten moeten gebruiken om hun belangen af ​​te dwingen. Onder zowel Trump als Biden probeerde de drang naar Arabisch-Israëlische normalisatie dergelijke cliënten te binden aan een betrouwbaar regionaal machtsblok. Het doel was om een ​​duurzame ‘veiligheidsarchitectuur’ tot stand te brengen die de hegemonie in staat zou stellen zijn aandacht ergens anders op te richten.

Toch dreigt de voortdurende marteling van Gaza deze geopolitieke visie te ondermijnen. Het heeft al twijfel doen rijzen over de ontspanning tussen Israël en Saoedi-Arabië, heeft aangezet tot gewapende vergeldingsmaatregelen van Hezbollah en de Houthi’s, en heeft de waarschijnlijkheid van een militaire confrontatie tussen Tel Aviv en Teheran vergroot – een vuurzee waarin de Verenigde Staten, ondanks hun pogingen om zich terug te trekken, uit de regio, kunnen genoodzaakt zijn in te grijpen.

Het beste scenario voor Biden is daarom een ​​eindige oorlog waarin Israël zijn maximale doelstellingen laat varen, maar er toch in slaagt een aanzienlijke klap uit te delen aan de gewapende verzetsstrijd (en daarbij misschien de Palestijnse Autoriteit weer tot leven wekt). Het nastreven van deze uitkomst verklaart de schijnbare inconsistentie van de Amerikaanse aanpak. Aan de ene kant heeft het Israël voorzien van wapens, inlichtingen en diplomatieke dekking voor zijn campagne, in het volle besef van zijn genocidale bedoelingen. Aan de andere kant heeft het land de stijgende aantallen burgerslachtoffers betreurd en aangedrongen op een meer ‘gerichte’, minder intensieve operatie, in het besef dat een langdurige en hardnekkige oorlog het potentieel heeft zich buiten Gaza te verspreiden.

Israël heeft echter een ander eindspel. Het land is meer dan blij dat zijn bondgenoten en tegenstanders bij het geweld betrokken worden – en dat het voor onbepaalde tijd voortduurt. Het uiteindelijke doel is de ontvolking van Gaza, de directe bewering van zijn soevereiniteit over de Gazastrook, en een openlijke oorlog tussen de westerse machten en de As van het Verzet. Zij beschouwt deze escalatie als noodzakelijk om het regionale machtsevenwicht opnieuw op één lijn te brengen, de oppositie tegen het zionistische project af te zwakken en de basis te leggen voor de massale verdrijving van Palestijnen.

Gezien deze tegengestelde belangen is het onduidelijk of de Amerikaanse pleidooien voor ‘terughoudendheid’ een betekenisvol effect zullen hebben op de Israëlische moordmachine. Deze laatste is nu in handen van een regering met krachtige neofascistische elementen, die bereid lijken hun autonomie ten opzichte van de Verenigde Staten te doen gelden en hun tegenstanders op hun eigen voorwaarden te verpulveren.

De aanvallen op Hamas-functionarissen in Libanon – een directe provocatie aan het adres van Hezbollah – lijken deze visie te weerspiegelen. Maar tegelijkertijd lijkt het bevel van Netanyahu om duizenden troepen uit Gaza terug te trekken, aangekondigd op nieuwjaarsdag, een reactie op de Amerikaanse druk voor een lichtere en vlottere fase van de strijd. Deze gemengde signalen suggereren dat Israël nog niet heeft besloten in hoeverre het zal afwijken van de Amerikaanse dictaten.

Maar afgaande op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen hoeft Israël misschien geen serieuze poging te doen om de Verenigde Staten in hun militaire moeras te verwikkelen. Terwijl Ansar Allah, de Houthi-beweging die een groot deel van Jemen controleert, doorging met het in beslag nemen van vrachtschepen uit de Rode Zee die banden hadden met Israël – waardoor de mondiale toeleveringsketens werden verstoord uit protest tegen de belegering van Gaza – liet Washington elke rationele berekening van zijn eigen belangen achterwege. Een voorzichtige regering zou de onvermijdelijkheid van dergelijke represailles hebben aanvaard en zich hebben ingespannen om het risico op escalatie tot een minimum te beperken. Maar Biden en minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, woedend over deze tarting van het imperium, en vernederd door hun mislukking om een ​​echte internationale afschrikmacht samen te stellen, reageerde in plaats daarvan met hysterische agressie: het sturen van de Amerikaanse marine, wiens helikopters op 31 december drie Houthi-schepen tot zinken brachten en tien van hun bemanningsleden doodden.

Nu lijkt het Witte Huis klaar om de situatie verder aan te wakkeren. Woensdag heeft het elf andere landen ertoe aangezet een gezamenlijk ultimatum aan Ansar Allah te stellen, waarbij het waarschuwde dat het “de verantwoordelijkheid voor de gevolgen zou dragen” als het niet zou ophouden. Amerikaanse functionarissen laten weten dat ze plannen hebben opgesteld voor directe militaire aanvallen op Jemen, met potentiële doelwitten variërend van kustradarinstallaties tot munitieopslagfaciliteiten. Ze hebben de Verenigde Naties ook opgeroepen om gecoördineerde actie te ondernemen tegen de Houthi’s, terwijl ze de uiteindelijke schuld bij Iran leggen voor het zogenaamd helpen bij het coördineren van hun aanvallen. Binnen Amerikaanse veiligheidskringen neemt de druk toe voor een aanval op het Iraanse oorlogsschip dat in de Rode Zee is gestationeerd: een actie die de lont in de regio zou kunnen aansteken en Israël het geschenk van een totale oorlog zou kunnen geven.

De Verenigde Staten hebben uiteraard al geprobeerd Ansar Allah te verpletteren door de wrede, door Saoedi-Arabië geleide oorlog tegen de groep te steunen, die leidde tot de dood van 377.000 mensen en er niet in slaagde de overwinning voor het marionettenregime van Abdrabbuh Mansur Hadi veilig te stellen. Als het zich nu opmaakt voor de tweede ronde, lijken de Houthi’s zich niet al te veel zorgen te maken. Kort nadat ze hun ‘laatste waarschuwing’ uit Washington hadden ontvangen, brachten ze een onbemand oppervlakteschip tot ontploffing in de waterwegen, naar verluidt binnen een paar kilometer van Amerikaanse schepen. Hun leider, Abdul-Malik al-Houthi, heeft de Verenigde Staten eraan herinnerd dat een oorlog tegen Jemen duurder en niet te winnen zou zijn dan de avonturen in Afghanistan en Vietnam.

De Saoedi’s zijn zich hiervan terdege bewust en hebben tijdens de onrust het hoofd koel gehouden – niet bereid zich terug te laten trekken in het Jemenitische debacle of Iran onnodig tegen te werken. Als Biden een capabelere dienstmaagd van het imperium zou zijn, zou hij zeker hun voorbeeld volgen, in een poging het huidige conflict in bedwang te houden, Israël op de hielen te zetten, de regio te ‘restabiliseren’ en weer aan de slag te gaan met de Nieuwe Koude Oorlog. Maar oude gewoonten zijn moeilijk te hanteren voor deze kampioen van de invasie in Irak en architect van Obama’s dronecampagne. Zijn neiging tot militair ingrijpen lijkt ongedeerd door zijn staat van dienst. Als het opnieuw op het Midden-Oosten wordt losgelaten, zal het eerste slachtoffer de bevolking van de regio zijn. De tweede zal de Amerikaanse macht zijn.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter