Nu we het nieuwe jaar ingaan, is het vrijwel onmogelijk te voorspellen hoe het politieke landschap van Duitsland er over twaalf maanden uit zal zien. In 2024 zullen niet alleen de Europese verkiezingen van juni plaatsvinden, maar dit najaar ook beslissende wedstrijden in de oostelijke deelstaten Thüringen, Saksen en Brandenburg. Een groot deel van de onzekerheid is te danken aan de voormalige Die Linke (linkse) politica Sahra Wagenknecht – en haar poging om een ​​nieuwe partij op te bouwen, die tot doel heeft aan alle vier de rassen deel te nemen.

Volgens opiniepeilingen zou haar titelloze Sahra Wagenknecht Alliantie (BSW) meer dan 10 procent van de stemmen kunnen krijgen, en zelfs meer dan 20 procent in het voormalige Oosten. Uit onderzoek blijkt dat ze kiezers van alle partijen aanspreekt en waarschijnlijk ook huidige niet-stemmers kan mobiliseren. Maar bovenal doet ze een beroep op degenen die onlangs kozen voor de Alternative für Deutschland (AfD), een extreemrechtse anti-immigratiepartij.

Natuurlijk zijn peilingen geen vervanging voor echte verkiezingsresultaten, en peilingscijfers zijn op zichzelf geen verklaring. Om te begrijpen waarom de nieuwe partij van Wagenknecht vooral rechts zou kunnen schaden, is een diepere analyse van de politieke situatie nodig. Het huidige zogenaamde populistische moment in Duitsland, dat later komt dan in sommige andere Europese landen, wordt gekenmerkt door de overlap van drie belangrijke ontwikkelingen: een economische crisis, een politieke crisis en een groeiend wantrouwen jegens de gevestigde partijen onder aanzienlijke delen van de bevolking. . Vijftien jaar geleden was er bijvoorbeeld precies dit soort politieke turbulentie in sommige Zuid-Europese landen in de nasleep van de crisis in de eurozone.

De politieke crisis in Duitsland en het toenemende wantrouwen onder de bevolking van de afgelopen tien jaar zijn vaak gediagnosticeerd met termen als ‘ontgoocheling’ en ‘postdemocratie’. Onlangs zijn de goedkeuringscijfers voor de zogenaamde stoplichtcoalitieregering (genoemd naar het rood van de Sociaal-Democratische Partij van Olaf Scholz, het geel van de uber-neoliberale Vrije Democraten en de Groenen) naar een historisch dieptepunt gedaald. Toch blijkt uit peilingen ook dat er weinig vertrouwen bestaat dat de christen-democraten – nog steeds de grootste oppositiepartij – met betere alternatieven kunnen komen. De crisis in het partijensysteem verdiept zich, terwijl de anti-establishment houding toeneemt.

De economische crisis die nu pas na jaren van relatieve stabiliteit uitbreekt, is slechts een factor die bijdraagt ​​aan de groeiende politieke crisis. Als gevolg van oorlog, sancties en tegensancties, evenals de nawerkingen van de pandemie, is er sprake van een sluipende verarming van brede delen van de bevolking. In 2022 daalden de voor de inflatie gecorrigeerde reële lonen met 4,1 procent. Zelfs onder goedbetaalde werknemers heerst de angst voor deïndustrialisatie, banenverlies en sociale achteruitgang.

Deze onvrede is tot dusver vooral ten goede gekomen aan de extreemrechtse AfD, wiens steun sinds de zomer van 2022 meer dan verdubbeld is. Het huidige succes is ook te danken aan het feit dat deze in recente crises vaak de enige of meest consistente oppositie leek te zijn: in de de ‘vluchtelingencrisis’, toen deze inspeelde op de angst voor sociale achteruitgang door zich op migranten te richten; tijdens de coronaviruspandemie, toen het anti-lockdown-ongenoegen opriep en de vaak verhitte politiek rond verplichte vaccinatie uitbuitte; en vandaag de dag, geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, die zichzelf presenteert als een ‘vredespartij’ die zich uitspreekt tegen wapenleveranties aan Kiev en vóór onderhandelingen. Hoewel haar anti-welfaristische en bezuinigende economische en begrotingsbeleid in de eerste plaats ten goede zou komen aan het kapitaal, gebruikt de AfD keer op keer haar cultuuroorlogretoriek om zichzelf een anti-establishment kracht te laten lijken.

Dit crisismoment heeft daarmee een duidelijk rechtse draai gekregen. En inderdaad, hoe meer de AfD het doelwit vormt voor alle waarschuwingen van andere partijen tegen ‘populisme’, hoe effectiever zij deze rol in haar eigen voordeel uitbuit. Als het establishment en vooral de heersende ‘verkeerslichtcoalitie’ tegen de AfD is, dan lijkt het voor veel burgers die de heersende politiek als tegen hen gericht zien, alsof de AfD aan hun kant staat. Veel mensen die zich machteloos voelen onder het kapitalisme en het heersende politieke systeem voelen een gevoel van empowerment als ze stemmen op een partij waar de media en het politieke establishment duidelijk net zo bang voor zijn als voor het radicaal-linkse Die Linke eind jaren 2000.

Het probleem voor Die Linke is dat het in de zestien jaar sinds de officiële oprichting in 2007 er niet in is geslaagd effectief te profiteren van de verschillende economische en politieke crises in Duitsland. Hoewel het programma veruit het meest kritische van het systeem is en de electorale strategie gebaseerd is op klassenpolitiek, wordt het vaak gezien als slechts een iets meer linkse versie van de Groenen en Sociaal-Democraten. Veel kiezers zien Die Linke nu als onderdeel van het establishment, waarschijnlijk omdat het tijdens het hoogtepunt van eerdere crises te timide optrad en een overdreven regeringsgezinde houding aannam.

Wat men ook van Wagenknecht denkt, het moet worden erkend dat deze verlegenheid niet van toepassing is op de opruiende politicus, die zichzelf consequent heeft neergezet als een populist tegen het establishment. Maar paradoxaal genoeg maakt geen enkele andere politicus van Die Linke (voormalig of huidig) zo sterk deel uit van de media-elite – die zo vaak op tv wordt uitgenodigd – als zij. Dit is niet zo’n fundamentele tegenstrijdigheid als het op het eerste gezicht lijkt. Haar scherpzinnigheid en hoge publieke profiel zijn niet de enige redenen waarom ze een goede gast is op het kleine scherm. Het is ook zo dat haar intensiteit en neiging tot overdrijven talkshows leuker maken en de kijkcijfers helpen verhogen.

Wagenknecht komt authentiek over – en is een onverzettelijke stem in debatten over het migratiebeleid, de pandemie van het coronavirus en over de oorlog in Oekraïne. Dit kan ook een van de redenen zijn waarom ze, ondanks haar huidige toewijding aan ‘kleine bedrijven’, waarbij ze de ordoliberale economie nastreeft, nog steeds in hoog aanzien staat bij sommigen ter linkerzijde van Die Linke. De bewonderaars van Wagenknecht beperken zich niet tot de ontevreden aanhangers van de linkse partij, want het publiek heeft genoeg van politici die louter partijwoordvoerders zijn en altijd dol zijn op buitenbeentjes die naam hebben gemaakt door tegen de heersende stroom van hun eigen partijen in te gaan – van Heiner Geißler, de christen-democratische criticus van het kapitalisme, tot Wolfgang Kubicki, die zichzelf graag presenteert als een rebel binnen de gelederen van de Vrije Democraten.

Duitsland zit vast aan een giftige polarisatie tussen een ogenschijnlijk “progressief” overheidsapparaat en een radicaal-rechts alternatief, waarbij de christen-democraten – magnetisch aangetrokken tot de rechtse pool – tussen de twee heen en weer bewegen. Een Wagenknechtpartij heeft het potentieel om aan deze dynamiek te ontsnappen. Als de oprichting van de partij slaagt, zou zich rond Wagenknecht een diffuus populistisch project kunnen vormen dat niet duidelijk kan worden gecategoriseerd als behorend tot de linker- of rechterzijde van het partijpolitieke spectrum. Het zou zelfs een partijproject kunnen zijn met een structureel linkse benadering, dat zijn plaats zou vinden in de kloof in het partijensysteem voor een politieke kracht die zich richt op verdelingsbeleid.

Er bestaat echter een ernstig gevaar dat Wagenknecht zich zou kunnen concentreren op het proberen het niet onaanzienlijke aantal kiezers van rechts te winnen door te vertrouwen op nationalistische, antimigratie- en cultuuroorlogretoriek. Of BSW in plaats daarvan een links project kan worden, zal afhangen van de mate waarin de stemmen van de vakbonden in de nieuwe partij worden gehoord. Om dit te bereiken zal Wagenknecht de voor de hand liggende tegenstelling moeten oplossen tussen het voorstander zijn van hogere lonen, collectieve onderhandelingen en pensioenen, en haar inmiddels algemene nadruk op betere omstandigheden voor kleine en middelgrote ondernemingen. De vraag is of ze bereid is zich uiteindelijk duidelijk ten gunste van de werkende bevolking uit te spreken, ook al betekent dit slecht nieuws voor de kleine kapitalisten. Of inderdaad, of de toestroom van linkse activisten in BSW haar hiertoe zal dwingen – tegen haar eigen wil, maar als de prijs die ze betaalt voor het hebben van een politiek ervaren ledenbestand.

De linkervleugel van de Sociaal-Democratische Partij, Die Linke, en de socialistische linkerzijde als geheel zouden er baat bij kunnen hebben als zich rond het BSW-partijproject een in essentie klassenpolitieke beweging zou kunnen ontwikkelen. Het ideale scenario zou een partij zijn die campagne voert voor noodzakelijke vernieuwing en zich verzet tegen de ‘fantasieloosheid van het establishment’, zoals de historicus en politicoloog Hans-Jürgen Puhle het ooit treffend omschreef. Maar juist omdat Wagenknecht qua sociaal beleid conservatief klinkt en duidelijk probeert te voorkomen dat hij als links wordt gezien, vormt zij een grotere electorale bedreiging voor rechts dan voor links. Uit peilingen blijkt dat Die Linke nauwelijks stemmen zou verliezen aan BSW, omdat hun kiezersmilieus te verschillend zijn.

Veel van de uitspraken van Wagenknecht zijn moeilijk te verteren, omdat ze aantekeningen maakt uit het AfD-draaiboek en wrok jegens migranten voedt. Toch zou een nieuwe partij met haar aan het roer een aanzienlijke impact kunnen hebben op ons huidige populistische moment. De opkomst van de AfD zou kunnen worden afgeremd en misschien zelfs gestopt. Het debat zou kunnen terugkeren van de culturele scheidslijnen naar de structurele sociaal-economische kwesties waar links het sterkst is en waar het onvermogen van het establishment om op te treden de weg vrijmaakt voor het fascisme. Het vervullen van een dergelijke antifascistische functie zou niet de enige paradox in Wagenknechts tegenstrijdige project zijn.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter