Dit is mijn vierde deelname aan het debat ‘is de economie goed’ (I, II, III). Sinds ik mijn laatste stuk hierover heb gepubliceerd, is het debat overgegaan op de kwestie van de lonen, omdat dit wordt gezien als een van de sterke onderdelen van de huidige economie.

Het discours over lonen is vastgelopen omdat een van de belangrijkste maatstaven die werden gebruikt om over lonen te praten een paar jaar geleden in de war raakte, zoals we in de onderstaande grafiek kunnen zien.

In één oogopslag lijkt het erop dat deze grafiek laat zien dat de lonen begin 2020 zijn gestegen en sindsdien zijn ingestort. En sommige mensen hebben de fout gemaakt om het op die manier te interpreteren.

Eén reactie op die interpretatie is erop te wijzen dat de mediaanlonen begin 2020 piekten omdat tijdens de COVID-19-crisis een onevenredig groot aantal mensen onder de mediaan werd ontslagen, waardoor de mediaan omhoog ging als gevolg van een samenstellingseffect.

Eén reactie hierop is erop te wijzen dat als we naar het vierde kwartaal van 2019 kijken, het laatste kwartaal vóór COVID, het reële loon 362 dollar bedraagt. Nu, bijna vier jaar later, staat het slechts $ 3 hoger op $ 365. Vier jaar nulgroei van de lonen is ook iets dat mensen misschien zou kunnen storen.

Maar er is een andere manier om het loonvraagstuk aan te pakken, waarbij niet slechts één dwarsdoorsnede van de loonverdeling wordt vergeleken met een eerdere dwarsdoorsnede van de loonverdeling. In het Current Population Survey (CPS) kunt u de lonen van specifieke personen over een periode van een jaar volgen. Dit soort longitudinale loonmetingen heeft niet te kampen met dezelfde soort samenstellingsproblemen als de transversale metingen, omdat ze ervoor zorgen dat de samenstelling van de gemeten individuen over de twee perioden precies hetzelfde is.

De Atlanta Federal Reserve brengt een Wage Growth Tracker uit op basis van deze overeenkomende CPS-gegevens. De Wage Growth Tracker houdt, zoals de naam al doet vermoeden, geen lonen bij, maar eerder sporen loongroei. Wat dit betekent is dat de Fed van Atlanta elk gematcht individu in de CPS neemt, de procentuele verandering in hun loon berekent en deze individuen vervolgens sorteert van laag naar hoog op basis van hun procentuele veranderingen. In deze gegevens wordt de mediane loongroei dus gedefinieerd als de procentuele loonverandering die precies in het midden ligt van alle procentuele loonveranderingen.

In de onderstaande grafiek plot ik deze Wage Growth Tracker-gegevens nadat ik een inflatieaanpassing heb gemaakt met behulp van de CPI.

Hieruit blijkt duidelijk dat de meeste werknemers hun reële lonen gedurende bijna heel 2021 en 2022 zagen dalen. De positieve reële loongroei werd pas in februari van dit jaar hervat.

Om te herhalen wat ik hierboven zei: in tegenstelling tot de eerste grafiek wordt dit cijfer niet bepaald door veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking, aangezien dit gematchte individuen zijn die binnen een maand een positief inkomen hadden en twaalf maanden later opnieuw.

Ik wijs hierop niet om te zeggen dat dit de schuld van Biden is, of om te zeggen dat dit noodzakelijkerwijs beschrijft waarom iemand tegen een enquêteur zegt dat hij denkt dat de economie slecht is. Dit zijn duistere vragen die moeilijker te beantwoorden zijn. Maar objectief gezien hebben de meeste loontrekkenden die gedurende deze periode consequent hebben gewerkt, gedurende het grootste deel van Bidens presidentschap geen positieve ervaringen gehad met hun reële lonen.

Het is niet gek om te veronderstellen dat dit, eerlijk of niet, op de een of andere manier de houding van mensen ten opzichte van de economie zou kunnen beïnvloeden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter