BESTAND – Een paar migrantenfamilies uit Brazilië wachten op verwerking door agenten van de Amerikaanse grenspolitie nadat ze op donderdag 10 juni 2021 door een gat in de grensmuur vanuit Mexico in Yuma, Ariz. zijn gegaan om asiel aan te vragen.Eugène Garcia/AP

Bestrijd desinformatie: Meld u gratis aan Moeder Jones dagelijks nieuwsbrief en volg het nieuws dat er toe doet.

Op maandagheeft de regering-Biden een schikking getroffen in een rechtszaak die is aangespannen namens gezinnen die gescheiden zijn aan de grens tussen de VS en Mexico vanwege het zogenaamde ‘nultolerantie’-beleid van Donald Trump, waarbij immigratieagenten duizenden migrantenkinderen bij hun ouders weghaalden.

“De praktijk van het scheiden van gezinnen aan de zuidwestgrens was beschamend”, zei procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring. “Deze overeenkomst zal de hereniging van gescheiden gezinnen vergemakkelijken en hen voorzien van cruciale diensten om te helpen bij hun herstel.”

Onder de voorgestelde regeling, die nu ter goedkeuring aan de rechter wordt voorgelegd, zullen getroffen gezinnen een tijdelijke wettelijke status krijgen, waardoor ze in het land kunnen wonen en werken terwijl ze asiel aanvragen. Ze krijgen ook toegang tot een reeks sociale ondersteuning, waaronder hulp bij huisvesting en rechtsbijstand. De regering-Biden belooft ook te blijven werken aan het opsporen en samenbrengen van de families die nog steeds gescheiden zijn.

Dat is voor veel gezinnen een cruciaal stuk. Naar schatting 1.000 kinderen moeten nog herenigd worden met hun ouders, jaren nadat het nultolerantiebeleid officieel eindigde. In 2021 richtte de regering-Biden een taskforce op om deze gezinnen te herenigen, waarbij werd geschat dat tussen 2017 en 2021 in totaal 3.924 kinderen van elkaar waren gescheiden onder het Trump-beleid. In september had echter ongeveer een kwart van die kinderen nog steeds geen kinderen. niet teruggegeven aan hun ouders. Sommigen bevinden zich momenteel in het herenigingsproces. Maar nog veel meer mensen blijven op drift, verspreid over de VS, onder de hoede van verre familieleden, familievrienden of pleeggezinnen.

“Toen we deze rechtszaak aanspannen, had niemand gedacht dat er duizenden kinderen bij betrokken zouden zijn, dat het ons naar zoveel landen zou brengen op zoek naar gezinnen, of dat het jaren zou duren”, zegt Lee Gelernt, adjunct-directeur van het Immigrants’ Rights Project van de ACLU en de hoofdadvocaat in de zaak, aldus een verklaring.

De vertraging bij de hereniging van gezinnen is voor een groot deel te wijten aan de slechte administratie van de regering-Trump, die ouders en kinderen vaak uit het oog verloor toen ze onder de hoede van verschillende federale instanties werden geplaatst. Bij het opstarten van haar werk ontdekte de taskforce dat de informatie over deze families “op zijn best een lappendeken was”, waardoor ambtenaren gedwongen werden overheidsdossiers te doorzoeken om familieleden te identificeren die gescheiden waren. Volgens een ambtenaar zaten de documenten die wel bestonden vol met fouten, zoals onjuiste data en verkeerde namen. Sommige kinderen waren zelfs aan de verkeerde ouders gekoppeld.

De regering-Trump wist dat ze kinderen en ouders niet goed kon volgen na een pilot met de praktijk in 2017, zo bleek uit een onderzoek van het Office of Inspector General van het Department of Homeland Security. Maar het ging hoe dan ook vooruit met gezinsscheidingen.

Ook werden veel ouders zonder hun kinderen gedeporteerd, waardoor het buitengewoon moeilijk werd deze gezinnen te herenigen. In veel gevallen bleven de kinderen in de VS terwijl de ouders werden teruggestuurd naar hun thuislanden in Midden- en Zuid-Amerika. Vaak keerden ze terug naar afgelegen gebieden waar de bewoners moeilijk te traceren zijn. Veel zoekpogingen in deze gemeenschappen zijn gebaseerd op het enorme speurwerk van non-profitorganisaties, die, gewapend met weinig meer dan een naam of een geboorteplaats, soms te voet naar dorpen reisden om ouders te vinden wier kinderen waren weggevoerd in het Amerikaans-Mexico-eiland. grens.

“Vaak verkrijgen we via geboorteakten meer informatie uit de gegevens van de mensen hier in Guatemala en kunnen we zien waar de ouders vandaan komen”, vertelde een advocaat. Stem van Amerika. “In andere gevallen moeten we naar de gemeenschapsleiders gaan en proberen te vragen of ze een bepaalde persoon kennen.”

Maar zelfs een startpunt voor de zoektocht kan moeilijk te identificeren zijn. Veel kinderen waren nog maar peuters toen ze uit hun familie werden verwijderd en zijn al een aantal jaren gescheiden van hen. De gemiddelde leeftijd van kinderen die aan de grens van hun ouders werden gescheiden, was negen jaar oud, en meer dan een kwart was jonger dan vijf jaar. Zo jonge kinderen kunnen, zeggen advocaten, moeite hebben zich de volledige naam van hun ouders te herinneren of waar ze woonden.

Onder de schikking, die naar verwachting zal worden goedgekeurd door de Amerikaanse districtsrechter Dana Sabraw, heeft de regering-Biden ermee ingestemd haar herenigingsinspanningen voort te zetten, hoe uitdagend de taak ook mag zijn. Maar het onvoltooide werk herinnert ons er duidelijk aan dat voor velen de nachtmerrie van gezinsscheiding nooit is geëindigd.
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter