De United Auto Workers (UAW) kondigde op 23 februari aan dat zij materiële steun zal bieden aan Mexicaanse autoarbeiders die zich organiseren in de onafhankelijke vakbondsbeweging. Als lid van het bestuur van de UAW ben ik er trots op dat onze vakbond begrijpt hoe de toekomst van autowerkers in de Verenigde Staten en Mexico met elkaar verbonden zijn.

Ons solidariteitsproject in Mexico gaat over het versterken van onze leden om sterke contracten binnen te halen en het beschermen van onze banen in de Verenigde Staten – en het gaat ook over het waarborgen van gerechtigheid voor werknemers over de grens.

De auto-industrie is niet nationaal gebonden, en dat zou de arbeidersbeweging ook niet moeten zijn. Voor elk platencontract zal er de dreiging zijn dat de productie naar Mexico wordt verplaatst, waar een partnerschap tussen de bedrijven en de corrupte bedrijfsvakbonden de lonen laag houdt – een zweepzaag die de werknemers aan beide kanten van de grens onderdrukt.

De ironie van de vrijhandel is dat Mexico, zelfs als de productie is uitgebreid, nog steeds de meeste voertuigen importeert die aan zijn eigen bevolking worden verkocht. Ondertussen wordt 75 procent van de in Mexico gemaakte auto’s naar de Verenigde Staten verscheept, en die kosten niet minder omdat ze met goedkopere arbeidskrachten zijn geproduceerd.

De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) veranderde de samenstelling van de auto-industrie op het continent volledig en integreerde grensoverschrijdende toeleveringsketens in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Die integratie heeft de groei en winstgevendheid van de bazen in de drie landen vergemakkelijkt, terwijl autoarbeiders, ongeacht hun nationaliteit, zijn geschaad.

NAFTA heeft de arbeidersklasse in de Verenigde Staten miljoenen goedbetaalde banen in de industrie gekost. Voordat het in 1994 werd ondertekend, was de Amerikaanse auto-industrie veruit de grootste van het continent. Daarna groeide het Mexicaanse autopersoneel van 112.000 werknemers verzevenvoudigd, tot bijna 900.000 in 2019, een stijging die vooral geconcentreerd was in de onderdelensector. In 2016 had de Verenigde Staten slechts ongeveer 51 procent van de Noord-Amerikaanse autoarbeiders in dienst, en Mexico 42 procent.

Bedrijfswinsten uit de vrije handel sijpelen niet door. De reële lonen van autoarbeiders in alle drie de landen zijn gestagneerd – een van de redenen die de strijdbaarheid van de stand-up staking bij de Grote Drie en de nieuwe organisatie bij niet-vakbondsfabrieken aandrijven.

Wanneer de Amerikaanse media de achteruitgang van de productie hier afkeuren, gaan ze ervan uit dat de groei van de Mexicaanse industrie ertoe heeft geleid dat de Mexicaanse arbeiders daar een deel van hebben geprofiteerd. Zoiets gebeurde niet. In feite daalden de lonen van Mexicaanse autoarbeiders na de invoering van de NAFTA – van gemiddeld $6,65 per uur voor eindassemblagewerkzaamheden in 1994 naar $3,14 in 2016.

Mexico heeft ‘onze banen niet afgepakt’. De Grote Drie autofabrikanten zijn in Mexico opgericht om goedkope arbeidskrachten te exploiteren. Nu verdienen Mexicaanse autoarbeiders een tiende van de lonen van Amerikaanse werknemers.

Dat stelde de bazen in staat de Amerikaanse autoarbeiders te disciplineren en een concessioneel akkoord te sluiten met UAW-leiders die geen zin hadden in een gevecht. Het bedrijf zou dreigen banen naar Mexico te verplaatsen, en de vakbond zou bezwijken, ervan uitgaande dat er geen invloed meer was om zich te verzetten.

De autobedrijven leunden ook op de steun van corrupte mensen Charro vakbonden, wat Mexicaanse vakbondsleden bedrijfsvakbonden noemen. Ze zijn een erfenis van het vroegere eenpartijregime in Mexico, waarbij officiële vakbonden in de staat werden opgenomen. Hun contracten staan ​​bekend als ‘beschermingscontracten’ omdat ze bedrijven en antidemocratische vakbondsfunctionarissen beschermen tegen gewone uitdagingen.

Deze regeling stelde staatsafhankelijke vakbonden in staat de politieke controle over de arbeiders te behouden en tegelijkertijd de lonen en de militante arbeidersorganisatie te onderdrukken. De vakbonden zouden de komst van meer industrie en investeringen in Mexico verwelkomen, en degenen aan de top zouden hun deel krijgen, zonder rekening te houden met de belangen van hun lidmaatschap. Dit is bedrijfsvakbondsdenken in zijn meest perverse vorm.

In Mexico konden de Grote Drie niet alleen rekenen op lagere lonen, maar ook op de macht om mensonterende arbeidsomstandigheden af ​​te dwingen. We kunnen hetzelfde verhaal vertellen over het zuiden van de VS, waar Duitse, Koreaanse en Japanse autobedrijven hebben besloten gebruik te maken van de wetten op het recht op werk van eigen bodem en de lage vakbondsdichtheid om de lonen te drukken en de UAW buiten de deur te houden – tot nu toe.

Terwijl de UAW doorgaat met het organiseren van niet-vakbondsfabrieken in de Verenigde Staten en ernaar streeft om nog betere contracten te onderhandelen bij de Grote Drie, zullen we geconfronteerd blijven met de dreiging van het uitbesteden van werk. En zolang de Charro vakbonden hebben de controle, Mexicaanse autoarbeiders zullen beperkte macht hebben om over hun eigen sterke overeenkomsten te onderhandelen.

De vraag is hoe autoarbeiders aan beide kanten van de grens onze invloed in de sector kunnen herwinnen. Aan de ene kant organiseren we de non-union-fabrieken in het zuiden van de VS. Maar aan de andere kant moeten we onze neiging overwinnen om ons zorgen te maken over VIN-nummers (die aangeven waar een bepaald voertuig is geassembleerd) en in plaats daarvan onze inzet voor internationale solidariteit verdubbelen. Simpelweg ‘Amerikaans kopen’ is niet genoeg.

In plaats van Mexicaanse arbeiders als onze tegenstanders te beschouwen, moeten we elkaar zien als partners in de strijd om arbeidersmacht. Geen enkele werknemer profiteert van de internationale race to the bottom die de bedrijven graag ‘mondiale concurrentie’ noemen. Net zoals we deden tijdens de stand-up staking, is het tijd om de bedrijven tegen elkaar uit te dagen – maar deze keer in heel Noord-Amerika.

De UAW zal zich aansluiten bij de strijd naast de groeiende militante onafhankelijke arbeidersbeweging van Mexico. We steunen bijvoorbeeld de Nationale Unie van Autoarbeiders (SINTTIA), die de strijd aangaat met General Motors in de centraal-Mexicaanse stad Silao en onderdelenleveranciers in Fränkische en Draxton van onderop organiseert, niet via achterkamertjesdeals.

Het meest recente handelsverdrag, de overeenkomst tussen de VS, Mexico en Canada, creëerde een krachtig handhavingsinstrument, bekend als het Rapid Response Mechanism, dat heeft bijgedragen tot echte overwinningen voor de arbeiders. De UAW heeft de Amerikaanse regering verzocht Mexico te verzoeken een onderzoek in te stellen naar schendingen van het recht om vakbonden te vormen in een auto-onderdelenfabriek die eigendom is van Stellantis.

Mexicaanse autoarbeiders profiteren ook van de hervorming van het arbeidsrecht in hun land in 2019 om zich te blijven organiseren via nieuwe vakbonden, waaronder de Mexican Workers’ League (La Liga) en de National Independent Union of Industry and Service Workers (SNITIS), die werd opgericht in 2019. een enorme staking waarbij de arbeiders een loonsverhoging van 20 procent en een bonus van tweeëndertigduizend peso wonnen.

Eerdere UAW-regeringen spraken mondelinge steun uit voor de onafhankelijke arbeidersbeweging in Mexico, maar de follow-up ervan was beperkt. Ons recente besluit onder leiding van president Shawn Fain is niet alleen maar gepraat.

We zullen ons aansluiten bij de groeiende beweging van Mexicaanse onafhankelijke vakbonden die zich inzetten voor nieuwe organisatie en democratie. Wij zullen ze niet dicteren; we zullen van elkaar leren in onze gemeenschappelijke strijd om te overleven.

De UAW zal organisatoren de opdracht geven om samen te werken met Mexicaanse onafhankelijke vakbonden en onze campagnes samen te coördineren. We zullen technische en onderhandelingssteun en onderzoek bieden, daar waar beperkte middelen de Mexicaanse vakbonden ervan weerhouden hun eigen campagne-infrastructuur te ontwikkelen.

Het gaat er niet om dat de ene vakbond beter of slimmer is dan de andere. Het gaat erom dat we ons ertoe verbinden onze middelen te delen met degenen die deze het meest nodig hebben, wat op zijn beurt onze eigen onderhandelingspositie zal verbeteren. Als onze Mexicaanse vakbondsfamilie gaat staken, bieden wij hulp om hen te helpen stand te houden tegen de druk van de bedrijven om genoegen te nemen met minder dan ze verdienen.

Leiders en medewerkers van de UAW kunnen deze toezeggingen doen, maar we moeten ook de verbindingen tussen de gewone leden faciliteren. De arbeidersklassen van de Verenigde Staten en Mexico zijn al te lang tegen elkaar aan het vechten.

Op dit moment gebruikt de heersende klasse de zorgen van mensen over de grensveiligheid om verdeeldheid aan te wakkeren. Als we er onze ogen voor sluiten, stellen we de Donald Trumps van de wereld in staat arbeiders te blijven misleiden. Kapitaal kan zich vrijelijk over de grenzen heen bewegen, maar werknemers worden gecriminaliseerd.

Het beste verzet tegen Donald Trump is het verenigen van onze arbeidersstrijd.

Voor mij is dit internationale engagement persoonlijk. Mijn familie verliet Guatemala in de jaren tachtig en trok door Mexico om de grens over te steken. Mijn familie heeft in dit land een niveau van stabiliteit kunnen bereiken – grotendeels via vakbondsbanen – waar zoveel Latino-werknemers niet van kunnen genieten omdat ze onder verschrikkelijke omstandigheden werken met weinig tot geen vertegenwoordiging of verhaal.

De afgelopen decennia heb ik gezien hoe vrijhandelsovereenkomsten gezinnen in Noord- en Midden-Amerika hebben gedecimeerd. Dus de kans krijgen om deze motie in te dienen en mijn vakbond te verplichten tot solidariteit in de hele toeleveringsketen, is tot nu toe een van mijn meest trotse momenten in het bestuur van de vakbond geweest.

De UAW, en de arbeidersbeweging als geheel, worden geconfronteerd met een existentiële vraag: gaan we instemmen met onze achteruitgang, of doen we wat nodig is om een ​​einde te maken aan de internationale race naar de bodem?

Ons antwoord van onze kant is nu definitief: de enige manier waarop we ons aan beide kanten van de grens kunnen organiseren voor de macht is door de Mexicaanse arbeidersklasse als onze bondgenoot te omarmen, en niet als onze vijand. De UAW zal opkomen voor alle autowerkers. En we zijn er trots op dat we ons partnerschap met onze vakbondsfamilie in Mexico kunnen verdiepen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter