Wanneer extreemrechts in Amerika politieke grip krijgt, is dat meestal op zijn minst gedeeltelijk te danken aan een niet-glamoureuze, relatief goedkope tactiek: zich kandidaat stellen voor het schoolbestuur. Door hun energie in de lokale schoolpolitiek te steken, hebben conservatieven vaak paniek kunnen zaaien over hot-button wedge-kwesties – meest recentelijk de ‘kritische rassentheorie’ en de acceptatie van transgenders – die een enorme emotionele kracht kunnen hebben. Maar socialisten hebben op dit terrein tegen rechts gevochten – en gewonnen.

Afgelopen zomer hebben de Democratische Socialisten van Amerika (DSA) tijdens hun jaarlijkse conventie een resolutie aangenomen waarin ze lokale afdelingen aanmoedigden om kandidaten te stellen voor schoolbesturen. De focus van de groep heeft al rechtse woede gewekt, met een verhaal vorige maand in de New York Post bewerend dat “DSA-onderwijzers extreem-links ‘gif’ verspreidden op de Amerikaanse scholen.” Dat uitstekende journalistieke werk was gebaseerd op ‘DSA’s lange mars door onze basisscholen’, een lang rapport van een conservatieve groep genaamd Parents Defending Education. Dit zijn weliswaar vijandige opvattingen, maar de reden dat DSA zulke aanvallen uitlokt is dat deze strategie voor socialisten zo logisch is.

In zekere zin was de resolutie van de conventie van afgelopen zomer niet zozeer een uitdrukking van een nieuwe strategie, als wel een voornemen om het werk dat al in de DSA-hoofdstukken gebeurt, uit te breiden en te verdiepen. In Los Angeles heeft DSA meerdere zetels, terwijl er nog meer campagnes gaande zijn. Nog verrassender is dat de DSA in 2021 een zetel won in Suffolk County, Long Island, waar Donald Trump in 2020 de overhand had met een paar honderd stemmen en waar de Republikeinen enorme winsten boekten bij de laatste lokale verkiezingen. De afgelopen zes jaar zijn er ook DSA-leden gekozen in East Bay (Californië), Denver, Jefferson County (Kentucky), Las Vegas, Syracuse, Parkland (Pennsylvania), Austin, Pasadena (Texas), Milwaukee en elders.

Rose DuBois, lid van Maine DSA en van DSA’s Nationale Politieke Comité, was om strategische redenen co-auteur van de conventieresolutie over schoolbesturen, zegt ze. Eén daarvan is de strijd tegen extreemrechts. “Er is een groot debat gaande binnen DSA,” legt ze uit, “over hoe we de presidentsverkiezingen moeten benaderen. Wij gaan het niet goedkeuren [Joe] Biden en wij hebben sowieso niet het vermogen om een ​​verschil te maken in een presidentiële race.” De interessante vraag is dan ook: “Waar kunnen wij als [organization] invloed hebben op het tegenhouden van fascisten?” Schoolbesturen zijn logisch, want hoewel ultraconservatieven ze hebben gebruikt om macht op te bouwen, zijn ze ook kleinschalig genoeg zodat de basisorganisaties – de kracht van DSA – ze kunnen beïnvloeden.

Een andere strategische reden om deel te nemen aan gevechten op schoolbesturen, zegt DuBois, wiens moeder lerares is op een openbare school, is dat leraren tot de meest robuuste en belasterde arbeidskrachten binnen de vakbonden behoren, en dat de rechtse aanvallen op scholen een arbeidskwestie zijn geworden. DuBois zegt dat haar moeder “zal klagen dat haar school te maken heeft met zoveel gekke rechtse mensen, en dat veel leraren daardoor stoppen.” De ‘angstzaaierij over ras en geslacht, het idee dat leraren plannen smeden om kinderen trans te laten worden’ en de verhoogde wantrouwen jegens onderwijzers, maakt het ‘moeilijk voor leraren om zich op lesgeven te concentreren’.

Het duiken in de schoolpolitiek is van cruciaal belang om openbare instellingen te beschermen tegen tweeledige bezuinigingen – en het lijkt ook waarschijnlijk dat nieuwe mensen in de socialistische beweging zullen komen, waaronder ouders van middelbare leeftijd, die doorgaans ondervertegenwoordigd zijn in de DSA, deels als gevolg van de vroegere terugtrekking van de groep naar de socialistische beweging. kwesties van gezin en opvoeding.

Van “de familie”, zegt Danny Valdes van NYC-DSA, heeft extreemrechts “het opgeëist omdat we het hebben afgestaan.” Maar omdat ze profiteren van openbaar onderwijs, een van de weinige echt gesocialiseerde diensten in dit land, terwijl ze zoveel meer nodig hebben, inclusief universele kinderopvang, ‘zijn ouders klaar voor het socialisme’, betoogt hij.

Valdes is een van de oprichters van een groep in NYC-DSA genaamd Comrades with Kids, die politieke voorlichting heeft samengesteld over de beruchte ondemocratische en complexe schoolpolitiek van New York City en zich voorbereidt op het leiden van kandidaten in de Community Education Councils (CEC’s) van 2025. verkiezingen. De CEC’s zijn een minder machtige, minder democratische versie van een schoolbestuur, maar desalniettemin de moeite waard om te betwisten, omdat ze wel een aantal beleidsbeslissingen nemen en bij de laatste verkiezingen een rechtse lei, gesteund door geld van buitenaf, aanzienlijke macht heeft verworven, deels dankzij slapdash progressief organiseren en de ondoorzichtigheid van het proces.

Door verbinding te maken met andere progressieve groepen die zich al tientallen jaren in New York bezighouden met onderwijsvraagstukken, elk in hun eigen silo’s, zou DSA in staat kunnen zijn de antidemocratische structuren en verwarrende boodschappen te doorbreken door ouders te organiseren rond een bredere visie van robuust gefinancierde openbare instellingen. die ervoor zorgen dat alle gezinnen en kinderen kunnen floreren. Valdes wijst erop dat de resolutie van de Conventie van afgelopen zomer unaniem werd aangenomen, wat een zeldzame consensus is in een beroemde, verdeelde socialistische organisatie. Deze inspanningen bieden hoop dat, zoals Valdes zegt, “we een werkelijk gezinsvriendelijke samenleving kunnen hebben.”

Dat is een visie die veel overtuigender is dan de haat die rechts voedt, en het is een visie die zou kunnen winnen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter