Lizabeth Cohen

De belofte van de CIO aan gewone werknemers was, ja, een ideaal dat al heel lang bestond, maar werd vooral aangewakkerd door enkele van de welvaartskapitalistische inspanningen die werkgevers in de jaren twintig ondernamen als reactie op de grote arbeidsorganisatie na de Tweede Wereldoorlog. I. Die kapitalistische welvaartsprogramma’s uit de jaren twintig waren verre van betrouwbaar en brachten niet veel op van wat beloofd was. Werkgevers zouden zeggen: ‘Je krijgt betaalde vakanties, je krijgt een vertegenwoordiging in een soort entiteit in de fabriek die lijkt op een werknemersvertegenwoordiging. Je kunt aandelen in het bedrijf kopen.” Er waren al deze beloften, maar in feite zijn er in de jaren twintig maar heel weinig werkgevers die deze ook daadwerkelijk hebben waargemaakt.

Wellicht waren geschoolde werknemers de werknemers die het meest waarschijnlijk deze voordelen zouden krijgen en ervan zouden kunnen profiteren. Maar de belofte was er, en ik suggereer in mijn boek dat deze welvaartskapitalistische agenda een soort ideaal van het morele kapitalisme werd, en een streven. Arbeiders zeiden in de jaren dertig: ‘Het kapitalisme kan werken als onze bazen daadwerkelijk moreler en rechtvaardiger zijn en het soort beloften waarmaken dat het Amerikaanse kapitalisme voor iedereen beter zou laten werken.’ Dat was, denk ik, de aantrekkingskracht die veel arbeiders hadden, dat ze niet noodzakelijkerwijs dachten dat ze het kapitalisme moesten omverwerpen. Ze wilden het beter laten werken en vooral beter voor hen laten werken.

Dus kwam de CIO tussenbeide en probeerde aan te dringen op het soort dingen waarvan hij wist dat werknemers die echt wilden. Ze wilden voordelen. Ze wilden wat vakantie. Ze wilden anciënniteit bij promoties in plaats van de gunst van een voorman te moeten winnen en allerlei lekkernijen naar de baas te moeten brengen. Ze wilden een eerlijkere, meer morele werkplek. En dus maakte de CIO dit tot een van zijn belangrijkste ambities voor werknemers. En een van de belangrijkste dingen die het moest doen bij het opbouwen van een kiesdistrict was het aanpakken van het soort verdeeldheid dat in het verleden het succes van de arbeiders had ondermijnd.

Zoals ik al zei, werd er na de Eerste Wereldoorlog veel moeite gedaan om vakbonden te organiseren, en veel van dezelfde soorten industrieën die eind jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog succesvol zouden zijn, waren de locatie geweest van degenen die na de Tweede Wereldoorlog campagnes organiseerden. I. Maar daar hadden ze gefaald, en om veel redenen hadden ze gefaald. Daarbij hoorde ook het feit dat de arbeiders onderling nog steeds erg verdeeld waren. In veel gevallen waren het immigranten van de eerste generatie die verschillende talen spraken, in karakteristieke etnische buurten woonden en niet veel te maken hadden met mensen van andere etnische groepen.

En natuurlijk was de grote kloof ras. De werkgevers rekruteerden in veel gevallen Afro-Amerikanen als stakingsbrekers. Ze woonden in zeer geïsoleerde buurten, waarvan velen recente migranten vanuit het zuiden naar het noorden waren, en veel van de blanke etnische arbeidersklasse zagen Afro-Amerikanen in werkelijkheid als de vijand. Dus toen de CIO in de jaren dertig succesvoller wilde zijn in zijn organisatiecampagne, besefte hij dat hij die sociale verdeeldheid moest overwinnen. Het moest de arbeiders het gevoel geven dat zij deel uitmaakten van een verenigde arbeidersklassestrategie. En dat betekende het overwinnen van die etnische verschillen en vooral het overwinnen van die raciale verschillen. En de vakbond gebruikte verschillende strategieën om dat te doen.

Het hielp dat je in de jaren dertig te maken kreeg met arbeiders die feitelijk meer ervaringen deelden. Velen van hen zijn van de tweede generatie, niet van de eerste generatie. Zij spreken Engels. Ze deelden veel massaculturele ervaringen waar ik het over heb in het boek. Ze luisterden naar dezelfde radioprogramma’s, ze gingen naar de film, ze deelden muziek. Er waren manieren waarop ze een gemeenschappelijke cultuur hadden, en de CIO deed er alles aan om op die gemeenschappelijke cultuur voort te bouwen en de CIO feitelijk onderdeel te maken van die gemeenschappelijke cultuur.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter