Om zich te kunnen verdedigen tegen de gecentraliseerde bedrijven bundelen FetchAI, SingularityNET en Ocean Protocol hun krachten. De nieuw gevormde alliantie brengt voor het eerst een AI-munt in de top 20 van de crypto-ranglijst.

Met FetchAI, SingularityNET en het Ocean Protocol bundelen drie van de sterkste AI-munten hun krachten om de “Superintelligence Alliance” te vormen. Door de krachten te bundelen willen ze ervoor zorgen dat de AI-ontwikkeling niet in handen komt van monolithische bedrijven, maar ook toegankelijk blijft voor decentrale projecten.

De aankondiging bevat weinig concreets, maar veel vaag en utopisch. Het minst interessante punt op zich, maar wel het belangrijkste en duidelijkste voor beleggers, is wat er met de tokens gebeurt. Daar komen we zo op terug. Maar laten we eerst proberen het waarom en hoe te schetsen, aangezien een token nooit een doel op zichzelf mag zijn.

Allereerst wordt in de aankondiging opgemerkt dat het gebied van AI-ontwikkeling zich in een fenomenaal tempo ontwikkelt. In dit tempo zullen we binnenkort niet alleen een “Artificial General Intelligence” (AGI) bereiken – een AI die elke menselijke cognitieve competentie beheerst – maar ook een “Artificial Super Intelligence” (ASI): een kunstmatige intelligentie die de menselijke geest ver overstijgt en “werkt effectief met de som van alle menselijke kennis.”

Een KSI is momenteel nog utopisch. Gelukkig. Het zit waarschijnlijk in haar aard dat wij als mensen niet kunnen begrijpen wat ze kan en wat ze doet, net zoals een konijn niet kan begrijpen wat een mens doet en waarom. Een KSI zal ons effectief degraderen tot de op een na intelligentste levensvorm op aarde.

Het is nu belangrijk voor de Superintelligence Alliance dat zo’n krachtig – zo nuttig, zo destructief – instrument niet in handen is van enkelen, maar gedecentraliseerd is. “Samen willen we AI-onderzoekers, bedrijven en overheden een alternatief bieden dat hen niet opsluit in omheinde tuinen, geen bepaalde vooroordelen oplegt en niet het risico loopt gebruikers uit te sluiten.”

Veel specifieker dan dat wordt het echter niet. De middelen die nodig zijn om te kunnen concurreren in deze hevige concurrentie moeten ‘verticaal geïntegreerd’ worden, inclusief de infrastructuur, databeheer, modellen, voorspellingen, enzovoort. De Superintelligence Alliance is bedoeld om deze middelen te bundelen en er meer van te maken dan de som der delen. Deze onderdelen zijn de AI-agenten van Fetch, het onderzoek en de ontwikkeling van SingularityNET en het protocol van Ocean voor het delen van gegevens en het genereren van inkomsten.

In wezen is de zorg terecht, waarschijnlijk zelfs terecht, en als alliantie kunnen de projecten zich feitelijk beter staande houden tegenover titanen als OpenAI, Microsoft en Google. De concrete voordelen die hieruit voortvloeien zijn echter niet direct duidelijk; mogelijk dat het nieuw gecreëerde $ASI-token een hogere marktkapitalisatie en dus een hogere liquiditeit belooft.

Want als we naar iets concreets zoeken, dan is het dit: de tokens van de drie munten – $AGIX, $OCEAN, $FET – smelten samen om het $ASI-token te vormen. De benchmark is het hoogst gewaardeerde FET-token. De 1,152 miljard FET-tokens in omloop, ter waarde van $2,50, zullen 1:1 worden ingewisseld voor ASI-tokens. Daarnaast zullen er nog eens 1,48 miljard ASI-tokens worden gecreëerd, waarvan 867 miljoen naar AGIX-houders en 611 miljoen naar OCEAN-houders. Ze kunnen hun tokens zonder haast tien jaar lang tegen een vaste koers inwisselen voor ASI-tokens. Met een huidige marktkapitalisatie van bijna zeven miljard dollar zal de nieuwe ASI-munt een top 20 cryptocurrency worden.

Source:https://bitcoinblog.de/2024/03/28/drei-grosse-ki-coins-schliessen-sich-zur-superintelligence-alliance-zusammen/Laat een antwoord achter