Een groep Duitse ambtenaren heeft bondskanselier Olaf Scholz en andere hoge ministers geschreven waarin ze de regering oproepen om “de wapenleveranties aan de Israëlische regering met onmiddellijke ingang te staken”.

“Israël begaat misdaden in Gaza die in duidelijke tegenspraak zijn met het internationaal recht en dus met de Grondwet, waar wij als federale ambtenaren en ambtenaren aan gebonden zijn”, luidt de verklaring, daarbij verwijzend naar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van januari dat Israël militaire acties zijn “plausibele genocidedaden”.

Volgens de organisatoren van de vijf pagina’s tellende verklaring hebben ongeveer 600 ambtenaren hun steun uitgesproken voor het initiatief, dat al maanden langzaam aan populariteit wint via professionele netwerken en mond-tot-mondreclame op een reeks ministeries.

In de verklaring werd ook gevraagd dat de Duitse regering Israël onder druk zou zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook; dat zij de betalingen aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) hernieuwt; en dat zij “actief en resoluut pleit voor de erkenning van een Palestijnse staat” binnen de internationaal erkende grenzen van 1967.

In 2023 keurde Duitsland wapenexporten naar Israël goed ter waarde van 326,5 miljoen euro ($354 miljoen), een vertienvoudiging vergeleken met het jaar daarvoor, wat 30 procent van de wapens van het Israëlische leger opleverde, volgens gegevens van het Stockholm International Peace Research Institute. Onderzoekers ontdekten ook dat 99 procent van de Israëlische wapens afkomstig is uit de Verenigde Staten en Duitsland, waarbij laatstgenoemde de op een na grootste leverancier is.

De ambtenaren stuurden de verklaring vorige week per e-mail naar ministeries, met de disclaimer dat “vanwege de gevoelige inhoud en de buitensporige staatsrepressie waarmee kritiek op dit gebied wordt geconfronteerd, wij anoniem willen blijven”.

Al Jazeera heeft de identiteit van twee van de initiatiefnemers geverifieerd, van wie er één in het senior management zit.

De senior manager omschreef een “klimaat van angst” binnen het ambtenarenapparaat dat de manager “in vijftien jaar nog nooit zoiets had meegemaakt”. Na interne klachten bij ministers over steun aan de oorlogsmisdaden van Israël die dateren van oktober, werd de manager gewaarschuwd daar niet over te praten. Eén ontwikkelingsdirecteur raadde zelfs discussies via e-mail af en stelde voor om in plaats daarvan alleen telefoons te gebruiken om geen papieren spoor achter te laten. “Het is een hel geweest voor ons allemaal”, zei de manager, die in zijn eentje meer dan honderd handtekeningen verzamelde van collega’s en via professionele netwerken.

Onder de ondertekenaars bevindt zich naar verluidt een breed scala aan ambtenaren van verschillende ministeries, waarbij de nadruk ligt op jongere vrouwen en mensen met internationale ervaring of biografieën ‘buiten de Duitse zeepbel’.

Vooral diplomaten zouden zich zorgen maken over de schade aan de reputatie van Duitsland en de internationale betrekkingen, vooral met moslimlanden.

De groep zal de verklaring op 8 april publiceren op de sociale netwerksite LinkedIn, wanneer Duitsland zichzelf in Den Haag zal verdedigen tegen de beschuldigingen van Nicaragua dat de Duitse steun aan Israël in strijd is met de Genocideconventie.

Internationaal spreken ambtenaren zich steeds vaker uit tegen de westerse steun aan Israël. In februari ondertekenden 800 ambtenaren in de VS en de Europese Unie een ‘transatlantische verklaring’ waarin werd gewaarschuwd dat de westerse steun aan Israël zou kunnen neerkomen op ‘ernstige schendingen van het internationaal recht’, en klaagden over het negeren van deskundig advies.

Eén van de initiatiefnemers van de verklaring is Angelique Eijpe, die vanwege het Gaza-beleid ontslag heeft genomen bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zei dat “het raamwerk van het internationaal humanitair recht in Gaza volledig terzijde is geschoven, wat onze positie in de wereld zal schaden”. Nederland heeft een zaak verloren over het leveren van F-35 gevechtsvliegtuigen die in Gaza zouden opereren, vanwege het risico dat deze zouden worden ingezet bij oorlogsmisdaden.

“Israël was in oktober al vrij expliciet over de genocide-intenties die het had”, zegt Ejipe. “Ik probeerde kort daarna met de minister van Buitenlandse Zaken te praten, maar toen zij dit voornemen in de praktijk brachten en onze beleidslijn niet veranderde, had ik het gevoel dat ik geen andere keus had dan af te treden” na 21 jaar dienst als diplomaat. De groep plaatste vorige week nog een petitie en houdt regelmatig protesten buiten het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een andere initiatiefnemer van de verklaring van de Duitse ambtenaren, een opgeleide jurist, uitte niet alleen de vrees zijn baan te verliezen vanwege zijn betrokkenheid bij de verklaring, maar ook voor vervolging en zelfs gevangenisstraf, daarbij verwijzend naar de “volkomen wetteloze situatie” in het land na 7 oktober, waar mensen worden gearresteerd, soms op brute wijze, met valse juridische rechtvaardigingen. “Er zijn op dit moment geen rechten in Duitsland als het om Palestina gaat”, aldus de initiatiefnemer.

“We schreven deze brief omdat…. Door deze omvang van vernietiging en geweld zijn de wreedheden die we zien de laatste tijd ongekend. Dit is een enorme bedreiging voor al onze democratische systemen als we het doden van duizenden kinderen rechtvaardigen”, zei de initiatiefnemer, eraan toevoegend dat hoge ministers een “collectieve gouvernementele gaslighting creëerden van wat we ter plaatse zien”.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.
Bron: www.aljazeera.comLaat een antwoord achter