Het wordt steeds moeilijker om te negeren dat de democratie over de hele wereld op haar retour is.

Aan de ene kant worden veel van ‘s werelds machtigste staten – van China tot Saoedi-Arabië – bestuurd door autoritaire regeringen die alleen maar sterker lijken te worden. Aan de andere kant neemt het respect voor liberaal-democratische normen – zoals het recht om te protesteren en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – af bij gevestigde regeringen. En veel staten die op weg leken te zijn naar democratie – zoals Hongarije en Turkije – zitten vast in een soort ‘onliberaal democratisch’ vagevuur.

In totaal leeft volgens sommige experts zo’n 72 procent van de wereldbevolking onder een of andere vorm van autoritair bewind. Onderzoekers van Freedom House beweren dat ongeveer 38 procent van de wereldbevolking in landen leeft die kunnen worden gekarakteriseerd als ‘niet vrij’. De liberale academicus Larry Diamond heeft de terugtrekking van de democratie over de hele wereld een ‘democratische recessie’ genoemd.

De erosie van de democratie is bijzonder moeilijk voor liberalen om te conceptualiseren. Het had tenslotte niet zo mogen zijn.

De val van de Berlijnse muur was bedoeld om eindelijk een einde te maken aan alle onopgeloste vragen over de verenigbaarheid van democratie en kapitalisme. De laatste zou zich onvermijdelijk uitbreiden, met de rechten en vrijheden die velen in de rijke wereld als vanzelfsprekend waren gaan beschouwen. De rest van de wereld was voorbestemd om te convergeren naar het model dat door het Westen was gepionierd.

Liberale theoretici en beleidsmakers hebben een aantal argumenten bedacht om de schijnbare tegenstelling tussen de verspreiding van het kapitalisme en de terugtrekking van de democratie te verklaren.

Degenen aan de rechterkant van het politieke spectrum lokaliseren het probleem bij buitenlandse ‘vijanden van de democratie’. Voor deze pioniers van de nieuwe Koude Oorlog zijn Xi Jinping en Vladimir Poetin – hoewel vreemd genoeg niet Mohammed bin Salman of Viktor Orbán – verantwoordelijk voor het hersenspoelen van de democratieminnende volkeren van het Westen met autoritaire propaganda.

Centristen hebben de neiging om te beweren dat het echte probleem “extremisten aan beide kanten” zijn, met het argument dat democratische socialisten zoals Bernie Sanders en Jeremy Corbyn, die nog nooit in de buurt zijn gekomen van het bereiken van de staatsmacht, evenveel schuld delen voor de democratische terugtrekking als voormalige wereldleiders van populistisch rechts zoals Boris Johnson en Donald Trump.

Elke evaluatie van het probleem is natuurlijk volledig individualistisch. Veel liberalen geloven oprecht dat de grootste uitdaging voor de democratie vandaag de dag bestaat uit een paar ‘slechteriken’ die een overigens goed functionerend systeem corrumperen.

Deze argumenten zijn natuurlijk volkomen absurd. De steun voor democratie neemt niet af omdat kiezers worden gehersenspoeld door vijandige propaganda op TikTok. De steun voor de democratie neemt af omdat de democratie gewoon niet werkt zoals ons werd verteld.

Ten eerste moest de combinatie van kapitalisme en democratie welvaart en vooruitgang brengen voor alle naties die ze adopteerden. Korte tijd na de val van de Berlijnse muur, toen de globalisering in een stroomversnelling kwam, leek dit een geloofwaardig verhaal.

De financiële crisis maakte een einde aan deze collectieve waanvoorstelling in het Globale Noorden. Leden van de generatie die tijdens de crisis van 2008 volwassen werd, hebben zich moeten aanpassen aan de realiteit dat ze het waarschijnlijk niet beter zullen hebben dan hun ouders.

Maar zelfs vóór de financiële crisis liet de Aziatische crisis van eind jaren negentig velen in de derde wereld zien dat het openstellen van de eigen markten voor internationaal kapitaal een recept voor rampspoed zou kunnen zijn. Een combinatie van autoritarisme en marktcontrole leek de natuurlijke reactie.

Ten tweede moest de vooruitgang die door democratie en kapitalisme werd gebracht, leiden tot nog meer democratie. Checks and balances zouden een einde maken aan corruptie. Een goed opgeleide bevolking zou de “juiste” leiders kiezen. En in plaats van campagne te voeren op basis van verouderde ideologieën, zouden die leiders strijden om stemmen door een beroep te doen op de ‘mediane kiezer’, wat gematigdheid bracht in voorheen verdeelde samenlevingen.

In plaats daarvan neemt de corruptie toe, is de ideologie terug en blijven mensen de “verkeerde” leiders kiezen. Misschien was het creëren van samenlevingen die zo gestratificeerd waren dat de heersende klasse de zorgen van de gewone kiezers nauwelijks kon begrijpen, toch niet zo’n onfeilbaar recept voor democratie.

Sommige iets meer doordachte commentatoren accepteren dat deze verbazingwekkend simplistische lezing misschien niet het hele verhaal omvat. In een nieuwe podcastserie voor de Financiële tijdenlijkt Martin Wolf oprecht bezorgd over de toekomst van de democratie – en aanvaardt een klein deel van de schuld voor zichzelf en zijn collega’s.

Het probleem, lijkt Wolf te geloven, is dat neoliberalen, in al hun ijver voor het einde van de geschiedenis, vrije markten te ver en te snel hebben verspreid. De shocktherapie van de jaren negentig ging niet gepaard met maatregelen om de daarmee gepaard gaande sociale en economische spanningen te verlichten.

Het argument doet denken aan dat van de progressieve politieke theoreticus Karl Polanyi, die geloofde dat kapitalistische vrije markten zich te snel verspreidden voor samenlevingen om zich aan te passen. Degenen wier leven en idealen werden bedreigd door de opkomst van deze dappere nieuwe wereld, zouden zich verzetten tegen de aantasting van de “marktmaatschappij” – waarbij ze vaak autoritaire sterke mannen steunden om dat te doen.

Progressieve liberalen zoals Wolf zijn geneigd te geloven dat de oplossing voor het probleem zal komen in een vorm van gereguleerd kapitalisme. Vaak zijn deze commentatoren keynesianen die pleiten voor een terugkeer naar de sociaal-democratische consensus van de naoorlogse periode.

Maar dit soort nostalgie is niet gezonder dan dat van Trump-fans die verlangen naar een terugkeer naar een wereld van vóór de verspreiding van de ‘gender-ideologie’. Er is immers een reden waarom de Keynesiaanse consensus strandde.

Zodra de economische groei vertraagde, explodeerde de latente strijd tussen arbeiders en bazen die onder de oppervlakte had geborreld plotseling in de politieke mainstream. Zonder overtollige winsten die uit de rest van de wereld werden gehaald om dit conflict in toom te houden, was er maar één keuze voor de heersende klasse: een totale oorlog tegen de arbeiders.

Ondanks het feit dat het overduidelijk is dat kapitalistische democratieën een aantal maatregelen nodig hebben om ongelijkheid te verminderen en tegelijkertijd de ineenstorting van het klimaat aan te pakken, maakt de progressieve kapitalistische visie voor de toekomst daarom geen schijn van kans om te worden uitgevoerd.

Er rest ons nog maar één conclusie: dat kapitalisme en democratie in het begin nooit echt verenigbaar waren.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter