Rafaël Bernabe

We kunnen officieel geen alliantie tot stand brengen tussen de twee partijen, maar we kunnen wel tot een overeenkomst komen, waardoor er de facto een alliantie ontstaat. Een heel duidelijk voorbeeld is de race om de burgemeester van San Juan. In gevallen als deze stellen wij een kandidaat voor, in dit geval Manuel Natal, en de PIP stelt geen kandidaat voor. We roepen onze mensen, de PIP-mensen en alle anderen op om op de kandidaat van de MVC te stemmen. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld in Caguas, andersom: we hebben geen kandidaat voor het burgemeesterschap van Caguas. De PIP heeft er een, en dan stemmen we daar op de kandidaat van de PIP.

Iets problematischer is het met betrekking tot de nationale posten, de gouverneur en de plaatselijke commissaris, omdat in het geval van de gouverneur de kieswet alle partijen dwingt een kandidaat te hebben om aan de verkiezingen deel te nemen. Dus in dat geval stemde de MVC ermee in dat de gouverneurskandidaat van de alliantie Juan Dalmau zal zijn, de kandidaat voor de PIP. We roepen iedereen op om op Juan Dalmau te stemmen, maar de wet dwingt ons om een ​​kandidaat van de MVC te hebben. We hebben een kandidaat voor het gouverneurschap, Javier Cordova, en hij is officieel de kandidaat voor het gouverneurschap van de MVC. Maar hij zegt tegen de mensen: stem niet op mij, maar stem op Dalmau, de kandidaat van de alliantie.

Er zijn andere gevallen waarin we om wat voor reden dan ook niet tot overeenstemming konden komen. Er zijn steden waar de mensen een kandidaat voor het burgemeesterschap zullen hebben, en wij zullen een kandidaat voor het burgemeesterschap hebben; ze gaan concurreren. En het idee is dat we niet op een negatieve manier gaan concurreren. Het is een broederlijke competitie. We staan ​​in principe toe dat mensen stemmen op wie ze maar willen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter