Drie invloedrijke crypto-advocacy-organisaties hebben hun krachten gebundeld ter ondersteuning van Roman Storm, een van de hoofdontwikkelaars van Tornado Cash, een cryptocurrency-mixplatform dat momenteel onder de loep wordt genomen door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Storm, een Amerikaans staatsburger, wordt samen met zijn collega, de vermiste Roman Semenov, aangeklaagd, terwijl een andere medeoprichter, Alexey Pertsev, in Nederland terechtstaat.

Deze aanklachten omvatten onder meer het exploiteren van een vermeend illegaal geldtransferbedrijf en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. De kern van het juridische geschil draait om de karakterisering van Tornado Cash als geldzender, iets wat de Blockchain Association sterk betwist. Zij stellen dat het platform opereert zonder controle over de activa van gebruikers, in strijd met de FinCEN-vereisten, en daarom niet voldoet aan de wettelijke definitie die door het DOJ wordt gehanteerd.

Het DeFi Education Fund en Coin Center kwamen ook tussenbeide en betwistten respectievelijk de toepassing van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en de aanklacht wegens het witwassen van geld. Het DeFi Education Fund benadrukt het gevaar van een uitgebreide interpretatie van IEEPA, die ontwikkelaars zou kunnen bestraffen voor misbruik van hun software door derden, waardoor innovatie in de sector mogelijk wordt belemmerd. Ondertussen stelt Coin Center dat Tornado Cash meer dient als een privacy-instrument dan als een voertuig voor illegale activiteiten, met het argument dat de verantwoordelijkheid voor de acties van de gebruikers niet volledig bij de makers van de software kan liggen.

Daarnaast benadrukt Coin Center de inspanningen van Tornado Cash-ontwikkelaars om de toegang van “bekende spionageagenten” te blokkeren, waarmee zij blijk geven van hun toewijding aan verantwoordelijk toezicht en controle, wat in tegenspraak is met claims van neutraliteit met betrekking tot het gebruik van het platform.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/apoio-macico-a-desenvolvedor-do-tornado-cash-frente-a-acusacoes-legais/Laat een antwoord achter