Het blok overweegt naar verluidt een schuldenstructuur waarvoor niet de unanieme instemming van alle lidstaten vereist is

De Europese Unie onderzoekt naar verluidt een oplossing om Oekraïne te blijven financieren, ondanks de tegenstand van Hongarije, aldus de Financial Times. De voorgestelde oplossing houdt in dat individuele EU-lidstaten garanties verstrekken aan de EU-begroting, waardoor de Europese Commissie het komende jaar tot € 20 miljard ($22 miljard) kan lenen voor Oekraïne.

Eerder deze maand sprak Hongarije zijn veto uit over een vierjarig hulppakket van € 50 miljard voor Oekraïne, wat Brussel ertoe aanzette alternatieve strategieën te zoeken in de aanloop naar een komende top in februari 2024.

In haar rapport van dinsdag meldde de Financial Times, waarin niet bij naam genoemde EU-stafmedewerkers werden genoemd, dat dit schuldenmodel als de meest praktische optie wordt beschouwd. De EU maakte in 2020 eerder gebruik van een soortgelijke structuur om extra financiering voor de lidstaten veilig te stellen tijdens de Covid-19-pandemie.


De lidstaat schat de kosten van de toetreding van Oekraïne tot de EU

Hoewel specifieke voorwaarden nog moeten worden afgerond, vereist het plan geen financiële garanties van alle lidstaten, maar alleen van lidstaten met een hoge kredietwaardigheid, waardoor de noodzaak van unanieme steun wordt omzeild.

De FT citeerde echter een functionaris die opmerkte dat, hoewel er geen “technisch probleem“op de manier van het plan kan het blijken dat”ingewikkelderpolitiek.

Een andere optie die wordt besproken, is het verlengen van de bestaande financieringsstructuur die in het lopende jaar wordt gebruikt, met maximaal een jaar. Ondanks deze overwegingen blijft de Europese Commissie volgens de FT hopen dat het oorspronkelijke pakket van 50 miljard euro wordt goedgekeurd, met als doel Kiev uiterlijk in maart van financiering te voorzien.

Vorige week suggereerde de Financial Times dat het verzet van Hongarije tegen de hulp aan Oekraïne ertoe had geleid dat sommige EU-leden overwogen artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tegen Hongarije in te roepen. Deze bepaling maakt de opschorting van het stemrecht van een lidstaat mogelijk als deze consequent de kernbeginselen van de EU schendt.

Het rapport benadrukte echter dat dit idee met beperkt enthousiasme werd onthaald, waarbij velen er de voorkeur aan gaven Hongarije aan te moedigen zich aan te sluiten bij het EU-beleid door de potentiële mogelijkheden te schetsen.volledige kostenvan zijn isolement.

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter